JIB: Co vám může nabídnout JIB ve své čtvrté verzi

JAN POKORNÝ > jan.pokorny@ruk.cuni.cz
JIB je zkratka, která velmi často zaznívá při nejrůznějších příležitostech a zdálo by se proto, že všichni projekt JIB a jeho služby důvěrně znají. Nabídka služeb JIB je však natolik různorodá, že ji málokdo zná v celé její šíři. V tomto článku bychom vám chtěli co nejpřehledněji představit všechny dílčí služby JIB a seznámit vás s novinkami, které přinesla implementace již čtvrté verze.
JIB 
JIB je zkratka pro Jednotnou informační bránu, která představuje nejvýraznější integrační počin v dějinách českého knihovnictví. Za jeho vznik i současný rozvoj vděčíme Národní knihovně ČR, Univerzitě Karlově v Praze, ale i spoustě jednotlivců, kteří díky skvělé spolupráci přispěli k dobrému fungování celého systému. JIB je informační systém, který na jednom místě zpřístupňuje desítky katalogů českých knihoven a nejvýznamnějších zahraničních knihoven, dále mnoho zahraničních bibliografických a plnotextových databází (prohledatelných zdrojů je již více než 100), referenčních informačních zdrojů a propojuje je s užitečnými informačními pomůckami. JIB uživatelům nabízí pět základních služeb: vyhledávací služby přístupné přes webový prohlížeč, vyhledávací služby přijímající dotazy přes URL, vyhledávací okénko JIB, služby přebírání bibliografických záznamů a speciální služby zajišťující vazby na externí informační systémy (např. elektronické dodávání dokumentů, citační systémy, knihkupectví apod.). Podívejme se nyní na tyto typy služeb podrobněji.
Vyhledávací služby přístupné přes webový prohlížeč
Na adrese http://www.jib.cz/ můžeme vstoupit do webového rozhraní JIB, kde můžeme prohledávat všechny zpřístupněné informační zdroje. Protože je těchto zdrojů opravdu mnoho, jsou přehledně rozčleněny podle více hledisek. Lze buď využít skupiny snadného vyhledávání, kde jsou předem vybrány nejvýznamnější informační zdroje (Zahraniční knihy, Knihy v ČR, České články, Zahraniční články a Periodika v ČR), nebo můžeme podle libosti nejprve navolit, ve kterých zdrojích budeme hledat a následně v nich provést vyhledávání. Výsledky vyhledávání z více zdrojů jsou sloučeny do jedné sourodé množiny, se kterou je možné dále pracovat. Je třeba upozornit, že můžeme pracovat pouze se zdroji, ke kterým máme oprávnění. To JIB rozpozná podle IP adresy naší instituce. Některé zdroje vrací bibliografické informace s přímou vazbou na plný text, některé tuto vazbu nemají. Řešením je využití nabídky SFX, kterou lze vyvolat u každého vráceného záznamu a která nás navede na další relevantní služby zajišťující dodání dokumentu, vyhledávání údajů o fyzických exemplářích hledaného dokumentu v českých knihovnách apod. V tomto rozhraní si můžeme sami vytvořit účet a do vzniklé uživatelské schránky si poté ukládat nalezené záznamy, rešeršní dotazy, definovat avíza (automaticky spouštěné dotazy, které nás průběžně informují o přírůstcích v daných zdrojích) a vlastní skupiny snadného hledání. K dispozici je podrobná online nápověda, která nám popíše všechny možnosti rozhraní.
Vyhledávací služby přijímající dotazy přes URL
JIB nám nabízí jedinečnou možnost, jak bez jakýchkoli nákladů zpřístupnit na našich webových stránkách výsledky rešerše z libovolných informačních zdrojů, které JIB nabízí. Pouze si nadefinujeme dotaz a vybereme zdroje, ve kterých chceme rešerši spouštět, a následně si pomocí generátoru vytvoříme speciální URL adresu, která v sobě vyhledávací dotaz kóduje. Tento odkaz pak již pouze umístíme do našich webových stránek a po klepnutí na něj získáme výsledky jako rešeršní seznam. Ohromná výhoda oproti statickým bibliografickým soupisům spočívá v tom, že vyhledávací odkazy JIB se vždy spouští znovu, takže výsledky jsou v daný čas vždy relevantní. URL může navíc náš webový systém generovat dynamicky (např. v PHP), takže se může vyhledávací odkaz kontextově měnit podle situace. S implementací vyhledávacích odkazů JIB rádi poradí techničtí pracovníci z podpory projektu JIB na adrese jib-support@cuni.cz. Generátor vyhledávacích odkazů pak najdeme na adrese http://info.jib.cz/informace-pro-uzivatele/generator-primych-odkazu/.
Vyhledávací okénko JIB
Smyslem vyhledávacího okénka JIB je, aby uživatelé mohli jednoduchým způsobem vyhledávat v JIB přímo z prostředí dalších webových stránek. Oproti vyhledávacím odkazům, kde je dotaz předem definován, zde mají uživatelé možnost dotaz sami zapisovat. Uživatelé tedy nebudou muset ze stránek odcházet, ale veškerý servis budou mít na jednom místě. Po vyplnění hledaného klíčového slova uživatelé za okamžik dostanou seznam publikací a článků, které lze získat v některé z českých knihoven - v novém okně prohlížeče se jim zobrazí stránka s vyhledanými výsledky v JIB. Fond určité knihovny se tak může mnohonásobně rozšířit o portfolio zdrojů dalších knihoven a institucí. Návod, jak si vyhledávací okénko přidat na webové stránky, nalezneme na adrese http://info.jib.cz/informace-pro-uzivatele/vyhledavaci-okenko-jib/.
Služby přebírání bibliografických záznamů
Všechny připojené informační zdroje v JIB představují ohromné informační portfolio, které lze využít jako virtuální souborný kata-log pro přebírání záznamů. JIB je vybavena Z39.50 serverem, ke kterému se může připojit libovolný katalogizační klient jakéhokoli AKS a stahovat záznamy. Každý si jistě dokáže představit, kolik úsilí a peněz lze takto ušetřit. Tuto službu již využívá téměř 100 knihoven, a to k jejich velké spokojenosti. Připojte se i vy! Všechny potřebné informace o přebírání záznamů přes JIB nalezneme na adrese http://info.jib.cz/informace-pro-knihovny/prebirani-zaznamu/.
Speciální služby zajišťující vazby na externí informační systémy
Uživatelé hledají hlavně primární dokumenty, o tom není třeba pochybovat. Pokud naleznou bibliografický záznam, který neobsahuje přímý odkaz na primární dokument, může JIB nabídnout využití pomocných služeb k lokalizaci dokumentu mimo JIB. Pokud je k dispozici elektronická podoba dokumentu, pokusí se JIB nalézt jiný IS, ve kterém je elektronický dokument k dispozici. Pokud se jedná o klasický papírový dokument, navede JIB uživatele na vhodnou službu elektronického dodávání dokumentů, na knihovny, které dokument vlastní nebo na knihkupectví. Tyto a mnoho dalších pomocných služeb jsou k dispozici pod tlačítkem SFX.
Novinky verze 4
JIB byla v létě 2007 spuštěna na nové verzi MetaLibu, což je hnací motor celého systému. Co nového to přináší uživatelům? JIB je nyní optimalizována pro použití v nejnovějších verzích webových prohlížečů, zejména se jedná o Microsoft Internet Explorer 7 a Mozillu Firefox 2. Byl optimalizován kód HTML/CSS, takže stránky systému se načítají rychleji a lépe se zobrazují. Kód byl optimalizován pro podporu čtecích zařízení a zobrazení pro zrakově postižené, podporuje navíc klávesové zkratky, pomocí nichž můžeme snadno přecházet do příslušných modulů systému bez složité navigace.
MetaLib se ve své čtvrté verzi zaměřil na problémy práce s nesourodými množinami vyhledaných záznamů, ve kterých se uživatelé při jejich větším množství obtížně orientují. Přináší proto nový užitečný nástroj, který sloučené výsledky na základě vztahů mezi záznamy roztřídí do dílčích skupin výsledků pomocí dynamických klastrů a faset. Tematické klastry jsou zobrazeny jako hierarchický strom tematických hesel, kde každé heslo ukazuje počet relevantních záznamů a slouží jako odkaz filtrující dané téma. Fasety se chovají podobným způsobem, ale jako filtr využívají některá z polí záznamů, konkrétně datum, autora, název časopisu, název zdroje nebo předmětové heslo.
Mladší bráškové JIB
Kromě centrálního bodu JIB, který je oborově univerzální a snaží se pokrývat celý univerzální fond bez jakýchkoli specializací, postupně vznikají tzv. oborové brány JIB. Celková koncepce je postavena na vytvoření 24 speciálních oborových bran, které budou informačně zaštiťovat různé vědní obory. Rozdělení do oborů respektuje klasifikaci konspektu.
Pro oblast knihovnictví a informační vědy vznikla oborová brána KIV. Nalezneme ji na adrese http://kiv.jib.cz/. Brána KIV zpřístupňuje informační zdroje z oboru, zejm. české i zahraniční odborné databáze. Mezi zdroji, které jsou připraveny k vyhledávání, má značný význam oborová databáze KKL. Je spravována Knihovnickým institutem Národní knihovny ČR a představuje katalog Knihovny knihovnické literatury, analytické záznamy článků z odborného tisku, záznamy cestovních zpráv apod. V KKL najdeme také záznamy internetových zdrojů s odkazem na plný text. Brána KIV získala v loňském roce Cenu Infora.
KIV
Pro oblast hudby byla vytvořena oborová brána MUS. Nalezneme ji na adrese http://mus.jib.cz/. Brána MUS, podobně jako brána KIV, zpřístupňuje informační zdroje z oboru, zejm. české i zahraniční odborné databáze. Významnou součástí je databáze NK-MUS obsahující záznamy WWW zdrojů souvisejících s tematickým záběrem brány.
MUS
Dále byla spuštěna oborová brána pro umění a architekturu a oborová brána pro techniku. A stále je na co se těšit.
ART
                                                                

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2