ZE SVĚTA

Zdroje jsou dostupné v knihovně knihovnické
literatury Národní knihovny ČR

Pracovní skupina zaměřená na digitální zdroje, kterou vytvořilo španělské Ministerstvo kultury spolu se samosprávnými regiony, zveřejnila informační zdroj nazvaný Directorio y recolector de recursos digitales (RD, Adresář a harvester digitálních zdrojů). Zdroj slouží jako adresář základních informací o digitalizačních projektech ve Španělsku a obdobných projektech z dalších zemí, které mají vztah ke španělským bibliografickým sbírkám. Dále nabízí vyhledávání v databázích a zpřístupnění plných textů založené na technikách sběru metadat.
(http://roai.mcu.es/en/inicio/inicio.cmd; propagační materiály)

V říjnu loňského roku se ve Frankfurtu nad Mohanem konal 59. ročník knižního veletrhu (Frankfurter Buchmesse). Mnoho pozornosti vzbudily okolnosti výběru země, která byla pozvána jako čestný host. Zatímco tato role obvykle připadá státu, ve Frankfurtu byl představen region, nadto region země, která má problémy se separatismem a národní identitou, španělská Katalánie. Pozvání proto vzbudilo určité rozpaky na straně Španělska a španělsky píšících spisovatelů, znásobené ještě prvotním záměrem regionu vyslat jen katalánsky píšící autory. Na veletrh zavítalo 283 293 návštěvníků.

Spisovatelé, kteří nepíší anglicky, bývají znevýhodněni při snaze proniknout k zahraničním čtenářům. Polský knižní institut v Krakově připravil programy na podporu překládání polských knih. Dvakrát ročně připravuje brožuru nazvanou 38 New Books from Poland, ve které představuje část aktuální polské knižní produkce. Na polském knižním trhu je 26 procent knih překladových, především z angličtiny. Dalšími významnými jazyky, ze kterých se v Polsku hodně překládá, jsou němčina, francouzština, italština a ruština.

Slovenská asociácia knižníc (SAK) slavila v roce 2007 patnáct let své činnosti. Zakladatelskou smlouvu podepsali představitelé tří velkých knihoven v září 1992 a v prosinci téhož roku se konalo zakládající valné shromáždění. V té době měla asociace 23 členských knihoven. V roce 2006 bylo v SAK sdruženo 85 knihoven. Sekce veřejných knihoven SAK připravuje Týden veřejných knihoven a odborné semináře. Uděluje každoroční cenu SAKAČIK.
(Bulletin slovenskej asociácie knižníc. - Roč. 15, č. 3 (2007) s. 21-24, http://www.sakba.sk/).

Také slovenští kolegové nabízejí službu Ptejte se. Zatím byla málo rozšířena a knihovny ji inzerovaly pod různými názvy, např. Vyjádřete se, Zeptejte se, Zeptejte se v knihovně apod. Národní komise pro služby, poradní orgán ředitele Slovenské národní knihovny, která se již dva roky zabývá touto problematikou, vyhlásila veřejnou soutěž na jednotné logo služby ve snaze oboje sjednotit. Soutěž se konala od května do července 2007 a přišlo do ní na 112 výtvarných návrhů. Soutěžní podmínky sjednotily název na Spýtajte sa knižnice a logo mělo být maximálně dvoubarevné. Podmínkou byl i souhlas s tím, aby si logo mohly stahovat všechny knihovny, které poskytují službu, a také to, aby se autor vítězného návrhu vzdal autorských práv. Zvítězil návrh knihovnice A. Dohovičové, regionální metodičky knihovny P. O. Hviezdoslava v Prešově. Výsledky soutěže jsou zveřejněny na WWW stránce Slovenské národní knihovny. Spolu s grafickým návrhem ke stažení byly zveřejněny také instrukce, které sjednocují název, umístění a užívání loga a vzorový formulář otázky.

Slovensko bylo hostitelskou zemí mezinárodní konference Orbis helvetoricum - švýcarská kniha a její středoevropský svět. Konference se konala na konci dubna 2007 ve Smolenicích. Zkoumala pronikání švýcarské literární, vydavatelské a tiskařské produkce v 16.-19. století do zemí střední Evropy a její vliv na kulturní a společenský vývoj v těchto zemích.
(Bulletin UKB. - č. 1 (2007), s. 19-21)

Veřejná knihovna Jána Bocatia v Košicích se zúčastnila 10. ročníku mezinárodního čtyřiadvaceti hodinového nonstop čtení, který byl věnován Jaroslavu Haškovi. Jeho Švejk byl přeložen do 58 jazyků a v košické knihovně zazněl premiérově úryvek přeložený do zemplínského nářečí. S velkým ohlasem se setkalo předčítání tohoto díla v čínštině v podání žáka jedné ze základních škol.
(Knižnica.-Roč. 8, č. 7 (2007), s. 51)

Slovenská asociácia knižníc (SAK) slavila v roce 2007 patnáct let své činnosti. Zakladatelskou smlouvu podepsali představitelé tří velkých knihoven v září 1992 a v prosinci téhož roku se konalo zakládající valné shromáždění. V té době měla asociace 23 členských knihoven. V roce 2006 bylo v SAK sdruženo 85 knihoven. Sekce veřejných knihoven SAK připravuje Týden veřejných knihoven a odborné semináře. Uděluje každoroční cenu SAKAČIK.
(Bulletin slovenskej asociácie knižníc. - Roč. 15, č. 3 (2007) s. 21-24, http://www.sakba.sk/).
                                                                 
                                                                    

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2