ZE ZAHRANIČÍ: Český knihovník pod Stolovou horou


 text a foto KAREL SOSNA > Sosna@psp.cz
V jihoafrickém Durbanu se od 18. do 24. srpna 2007 sešel 73. světový knihovnický a informační kongres IFLA. Město Durban leží na březích Indického oceánu, nachází se v provincii KwaZulu a s počtem 3,2 milionů obyvatel je druhým největším městem Jižní Afriky. Samotná Jižní Afrika (oficiální název zní Republika Jižní Afrika) má 47,4 milionů obyvatel žijících v devíti provinciích. Pyšní se hned třemi hlavními městy. Sídlem vlády je Pretoria, sídlem Nejvyššího a Ústavního soudu Bloemfontein a sídlem parlamentu Kapské Město.
Svůj příspěvek zahájím v Kapském Městě, protože se zde ve dnech 15. až 17. srpna 2007 konala jedna z doprovodných akcí světového kongresu, a sice 23. výroční konference Sekce parlamentních knihoven a výzkumných služeb IFLA, kterou navštívilo 109 účastníků z 34 zemí. Motto předkonference znělo: Inovace a tvořivost v parlamentních knihovnách - vývoj učením.
První den po zahajovacích projevech předsedy a kancléře Sněmovny byli účastníci podrobně seznámeni s parlamentní procedurou jihoafrického parlamentu (Sněmovna má 400 poslanců a Senát 90 senátorů), legislativním procesem a úlohou informačních specialistů knihovny, výzkumných služeb a oddělení informačních technologií během tohoto procesu. Cenné bylo, že nehovořili pouze odborní pracovníci ale i zákonodárci, konkrétně předsedové sněmovních výborů pro dopravu a pro provinční a místní legislativu a vládu. Jihoafrická republika má, jak již bylo uvedeno, devět provincií, ale ve federálním parlamentě se používá oficiálně jedenáct jednacích jazyků, protože stenografické zprávy a další parlamentária se vydávají pouze v angličtině a afrikánštině. Oba zákonodárci vyzvedli důležitou úlohu informačních služeb parlamentní knihovny v procesu konsolidující se „nové“ parlamentní demokracie, za jakou se JAR, třináct let po odstranění apartheidu, stále považuje. Z příspěvků pracovníků knihovny pak vyplynuly tři její momentálně nejdůležitější úkoly: jasně porozumět potřebám svých klientů,pružně reagovat na jejich měnící se informační potřebya informační služby poskytovat pouze v nejvyšší kvalitě.
Druhý den byl věnován inovačním změnám v parlamentních knihovnách Afriky, Asie, Evropy a obou Amerik se zaměřením na internet a webové stránky příslušných knihoven. Zde jsem měl tu čest moderovat blok inovací v parlamentních informačních službách Evropy a Asie. Ze zajímavých prezentací a diskusí vyplynulo, že na rozdíl od jiných typů knihoven nejsou v našem oboru mezery mezi jednotlivými světadíly tak hluboké. Bohužel s výjimkou Afriky, kde je ale také nejvíce vojensky, a tím i hospodářsky, politicky, kulturně a obecně lidsky nejvíce strádajících zemí. Některé knihovny jsou v důsledku toho tak chudé, že finanční náklady na účast jednoho našeho kolegy na kongresu IFLA by bez finanční pomoci spolkly rovnou polovinu celého ročního rozpočtu jeho knihovny.
Třetí den se probírala nadnárodní spolupráce parlamentních informačních služeb, včetně služeb ITC, zejména v rámci Meziparlamentní unie (IPU) a OSN, při které bylo v Ženevě založeno nově Globální centrum pro informační technologie v parlamentech. S velkým zájmem jsem si zde vyslechl informaci, že jako nástroj mezinárodní meziparlamentní spolupráce v Africe se ve velkém zavádí anglická a francouzská jazyková verze tezauru EUROVOC, který naše Parlamentní knihovna v české verzi rutinně využívá ke klasifikaci parlamentních i knihovních materiálů již od první poloviny 90. let minulého století.
Závěrem této části bych se rád zcela výjimečně zmínil o společenské části předkonference. Jihoafrická parlamentní knihovna má mj. i výborné kriketové a ragbyové mužstvo, ale hlavně vlastní instrumentální hudební malý orchestr a vynikající pěvecký sbor. Na sport jsme během tak krátkého pobytu čas neměli, ale zpěvu a tance jsme si všichni užili s našimi jihoafrickými kolegyněmi a kolegy každý večer více než do sytosti.
             Stolová hora od moře                                                                    Návštěva jihoafrické vesnice
                Návštěva jihoafrické vesnice
Z Kapského města do Durbanu
Na setkání v Kapském Městě navazoval 73. světový knihovnický a informační kongres IFLA (18. až 24. srpna) v Durbanu, jehož hlavní heslo bylo Knihovny pro budoucnost: pokrok, rozvoj a partnerství. Ze 118 zemí světa přijelo 2427 delegátů (z 1606 delegátů z celé Afriky jich 1212 bylo z Jihoafrické republiky!), kterým se zde nabízela možnost vybrat si mezi 215 různými konferencemi, semináři, schůzkami, jednáními a dalšími setkáními a vyslechnout a vyměnit si zkušenosti a názory s 393 přednášejícími.
Sekce parlamentních knihoven a výzkumných služeb IFLA uspořádala (kromě dvou schůzí svého stálého řídícího výboru) pro kolegy z ostatních knihoven seminář o spolupráci a partnerství parlamentních knihoven přes jednotlivé světadíly, společné jednání se sekcí IFLA pro vládní knihovny, vládní informace a oficiální publikace. Dále celodenní manažerskou dílnu s tématy jako např. digitalizace, využívání elektronických knih a časopisů v knihovnách, nové služby a informační produkty parlamentních knihoven, marketing a propagace, výběr vhodných pracovníků pro parlamentní knihovny, pružná organizační struktura knihoven, pravidelné vyhodnocování a výběr rozhodujících statistických údajů, zvládání vlivů globalizace na parlamentní knihovny aj.
Postavení knihoven se bude posilovat
Z vlastní zkušenosti a na základě četných rozhovorů, přednášek i oficiálních diskusí s kolegy z jiných knihoven a světadílů mohu s klidným svědomím prohlásit, že po letech určité nejistoty převládal na 73. světovém knihovnickém a informačním kongresu IFLA názor, že knihovny v digitálním světě nezaniknou. Jejich postavení se naopak bude posilovat s tím, jak budou využívat moderních informačních technologií včetně masové digitalizace a internetu ve prospěch svých klientů v on-line komunikaci s nimi, ale vždy s určitým znalostním předstihem před nimi. K dosavadnímu hlavnímu úkolu knihoven, spočívajícímu v pomoci k odstranění negramotnosti přibylo nyní i velké úsilí spojené s potlačením strachu z počítačů (cyberphobia). To může, jak bylo konstatováno, efektivně provádět jen „kyberneticko občanská knihovna“ (cybercitizen library) v „kyberneticko sociálním prostoru“ (cybersocial space) „kyberneticko socializovaného světa“ (cyber-socialized world). I africké knihovny, přes všechny velké rozdíly mezi nimi, jsou jednoznačně na vzestupu a stávají se významnou integrální součástí kultury svých zemí a etnik. Zkrátka, už přestalo platit africké přísloví, se kterým mě seznámil kolega z Kamerunu: „Když v Africe zemře člověk, mizí i celá jedna knihovna“.
Zájemce o bližší seznámení se s materiály a dokumenty jak předkonference Sekce parlamentních knihoven a výzkumných služeb IFLA v Kapském Městě, tak i hlavního 73. světového knihovnického a informačního kongresu IFLA v Durbanu odkazu-ji na webové stránky http://www.ifla.org/VII/s3/index.htm a http://www.ifla.org/index.htm.
Interiér parlamentní knihovny v Kapském Městě
Parlemntní knihovna
                                                                   

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2