Základní kameny nové budovy Národní knihovny ČR aneb Národ sobě II – 14

text JAROSLAV CÍSAŘ > foto EVA HODÍKOVÁ
Kámen šestnáctý/Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště
Mezi dárci základního kamene k nové budově Národní knihovny ČR nechyběli ani knihovníci ze Slovácka. Jako čtvrtí předávali svůj kámen zástupci Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana z Uherského Hradiště, mezi knihovníky někdy také označované jako „knihovna tří B“. Ovšem nápady, které zde vznikají, rozhodně k béčkovým nepatří. V této knihovně má svůj počátek i skvělá akce pro děti Noc s Andersenem. Překročila už hranice Česka a její organizátorky byly za tento počin oceněny nejen knihovnickou obcí, ale i Nadací Český literární fond za propagaci literatury a knih. Knihovna nese od května 1992 jméno svého bývalého pracovníka a také zaníceného milovníka a propagátora knih Bedřicha Beneše Buchlovana.
Pohnutky, proč se společně se svými kolegy do slavnostního předávání základních kamenů pro novou budovu národní knihovny zapojil, popsal ředitel knihovny Radovan Jančář následovně: „Jako správní slováčtí patrioti jsme považovali za svou čest a morální povinnost alespoň skromným kamínkem přispět k velkolepé stavbě, na niž čekala celá knihovnická veřejnost několik desetiletí.“
O tom, jak se vhodný kámen vybíral a těžil, podává svědectví opět R. Jančář: „Chtěli jsme kámen z lokality symbolické, která je všeobecně v povědomí českého národa, např. Velehrad, ale nakonec jsme zvolili dnes již vytěžený lom, který se nachází asi jeden kilometr jihozápadně od hradu Buchlova. K tomuto rozhodnutí nás vedla historická paralela, neboť v roce 1868 byl ze stejného lomu vytěžen základní kámen pro Národní divadlo, v němž je také dodnes umístěn.
Tehdy to vše bylo ale pojato mnohem pompézněji a slavnostněji. Na jaře roku 1868 totiž zorganizoval buchlovický farář peněžní sbírku na základní kámen pro Národní divadlo. Vylámal ho, opracoval a vyzdobil místní kamenický mistr s 12 pomocníky. I odvoz hotového kamene na uherskohradišťské nádraží probíhal neobvykle honosným způsobem.
Nová expedice za základním kamenem po téměř 140 letech byla daleko skromnější. Zúčastnil se jí ředitel Knihovny B. B. Buchlovana Radovan Jančář, jeho zástupkyně Jiřina Lapčíková s manželem, který plnil funkci řidiče vozu, a vedoucí polesí. Bez jeho pomoci by výprava pravděpodobně dnes již vytěžený a polozapomenutý lom nenašla. „Za velmi obtížných podmínek, hustě pršelo a terén byl dost zrádný, jsme postupně vybrali asi 10 kamenů, z nichž jsme po dlouhých debatách a úvahách vybrali ten, který v našich očích zvítězil,“ líčil R. Jančář. „Zdál se nám natolik zajímavý, že jsme upustili od dalšího opracování a pouze jej doplnili štítkem s nezbytnými údaji,“ dodal.
Základní kámen pro Národní knihovnu ČR ze Slovácka je z pískovce protkaného mramorovými žilkami, stejný jako jeho předchůdce pro Národní divadlo. Pískovec je charakteristickým kamenem téhle oblasti, ve většině lomů tohoto regionu se těžil nebo těží právě on.
Základní kámen pak na Letné do rukou ředitele Národní knihovny ČR předával Radovan Jančář společně se svými kolegyněmi stylově. Byl přestrojený za historickou postavu B. B. Buchlovana. Pracovnice dětského oddělení Hanka Hanáčková a Mirka Čápová byly přestrojené za družičky, jedna v buchlovickém a druhá ve vlčnovském kroji.
„Nové budově přejeme do vínku co nejméně komplikací při její stavbě, doufáme, že ji nepotká podobná katastrofa, jako byl požár budovy Národního divadla, a zejména bychom jí přáli co největší pozornost, podporu - nejenom morální! - a vstřícnost ze strany všech budoucích politických špiček našeho státu,“ pronesl Radovan Jančář alias B. B. Buchlovan ke shromážděnému davu knihovníků, čtenářů, příznivců národní knihovny i k tehdejšímu ministrovi kultury Martinu Štěpánkovi.
(Poděkování za pomoc a spolupráci Radovanu Jančářovi)
Příště: SKIP regionu 08 - Východní Čechy

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2