ZE SVĚTA


Zdroje jsou dostupné v knihovně knihovnické
literatury Národní knihovny ČR

V září 2007 se ve Zvolenu konal mezinárodní odborný seminář Elektronické služby ve znalostní společnosti. Organizovala ho Slovenská lesnická a dřevařská knihovna Technické univerzity ve Zvolenu spolu se Slovenskou asociací knihoven. Tematické okruhy se vztahovaly k roli knihovny ve znalostní společnosti, poskytování a využívání elektronických služeb v knihovnách se zřetelem na uživatele, informační technologie v knihovnách, budoucnost vyhledávání a získávání informací. Zároveň si pořadatelé připomněli konáním této akce hned několik výročí, z nichž jedním bylo 15 let od vzniku Slovenské asociace knihoven. Ze semináře byl vydán sborník, který je přístupný z URL http://sldk.tuzvo.sk/cosmo/foto/seminar/zbornik/.
(Bulletin Slovenskej asociácie knižníc.- Roč. 15, č. 3 (2007), s. 31-36; http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=51&idm=1&prm1=99&prm2=1&prm3=1619/)

Kanadské knihovny, které jsou sdruženy v CARL (Canadian Association of Research Libraries), vyzkoušely několik zajímavých způsobů, jak vzbudit zájem uživatelů o elektronické zdroje. Osvědčila se jim služba půjčování laptopů, kterou zavedla více než polovina členských knihoven. V některých knihovnách si lze půjčit také bezdrátové síťové karty. Knihovny v tom vidí jeden ze způsobů podpory učitelů, studentů a vědeckých pracovníků. Se zavedením těchto služeb vzrostlo využívání a poptávka po elektronických zdrojích. Počet titulů elektronických časopisů v členských knihovnách meziročně stoupl o 42 procent. Svou roli v tom má také posilování kanadského dolaru vůči americkému, které zlevnilo nákup zdrojů. Pětadvacet členských knihoven kromě nákupu také digitalizuje své zdroje. Mezi uživateli významně vzrůstá zájem o elektronické služby poskytované s využitím e-mailu i chatu.

BID (Bibliothek & Information Deutschland), zastřešující organizace několika německých svazů v oblasti knihovnictví, informační vědy a kultury, má na svých stránkách zajímavou propagační pomůcku pro německé knihovny. Podnětem k jejímu vytvoření byl školní projekt berlínské odborné školy Oberstufenzentrum Bürowirtschaft und Verwaltung, který upoutal berlínskou zemskou organizaci DBV (Deutscher Bibliotheksverband, Německý knihovnický svaz). V rámci projektu vytvořili čtyři z učňů sérii pohlednic a motivů k plakátům. Ty berlínská DBV s malými obměnami použila v kampani k propagaci knihoven Berlína a Braniborska. Organizace BID shledala pohlednice tak podnětnými a nekonvenčními, že se tohoto nápadu ujala a převedla ho na celoněmeckou úroveň. O skutečné neotřelosti této knihovnické propagace a nových pohledech na pracovnice knihoven, které poskytuje, se lze přesvědčit nahlédnutím na WWW stránky BID. Motivy jsou tam připraveny ke stažení spolu s licenčními i technickými podmínkami.

Biblioteca municipal F. Lázaro Carreter, městská knihovna obce Villanueva de Canada nedaleko Madridu, je pozoruhodná především svou architekturou. Knihovna byla otevřena před šesti lety v novostavbě navržené cíleně pro potřeby knihovny. Místo klasického členění do poschodí a uzavřených místností ji architekti pojali jako otevřený prostor, velké atrium lemované rampami jako terasami, na kterých jsou umístěny knižní regály. V polouzavřených zákoutích jsou místa ke studiu. Do knihovní budovy se vešel i konferenční sál. Sestava ramp umožňuje bezbariérový přístup. Sklo bylo při stavbě použito tak, aby se do interiéru dostalo denní světlo, ale v menším množství než jsme zvyklí z moderních staveb ve střední Evropě. V podmínkách horkého kastilského léta je oceňován stín a ochrana před sluncem. I svou činností je knihovna uznávanou součástí obce. Je umístěna v těsné blízkosti kulturního střediska a obě instituce mohou být uživateli vnímány jako celek. Obec je mladá, více než polovina obyvatel dosud nedosáhla 35 let. Knihovna pořádá výstavy, knižní trh, prezentace knih, literární soutěže, zřizuje čtenářské kluby pro děti i pro dospělé. Knihovna je financována z rozpočtu obce s významnými příspěvky kraje a ministerstva kultury. Knihovna má 8000 registrovaných čtenářů (z 15 000 obyvatel). V průměru ji denně navštíví kolem 240 lidí, půjčí se 140 knih a 110 návštěvníků využije počítač.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2