ZE ZAHRANIČÍ: Bibliografie výročních školních zpráv v Univerzitní knihovně v Bratislavě


KATARÍNA PEKAŘOVÁ > katarina.pekarova@ulib.sk
DANICA ZENDULKOVÁ > zendulkova@cvtisr.sk
Kabinet retrospektivní bibliografie Univerzitní knihovny v Bratislavě se podílí na úkolech slovenské národní retrospektivní bibliografie zpracováváním tzv. nepravých periodik. Mezi ně se řadí almanachy, ročenky, adresáře, schematismy, kalendáře, výroční zprávy, závěrečné účty apod.
Jedním z rozpracovaných úkolů je komplexní bibliografické zpracovávání výročních zpráv škol z území Slovenska v letech 1701-1952/53. Výroční zprávy škol představují nejhodnověrnější dokument k výzkumu dějin jednotlivých škol a dějin školství, ale i jednotlivých regionů. Vzhledem k rozsáhlému časovému vymezení je úkol rozvržen do několika etap. Prvním krokem byl rozsáhlý průzkum výskytu tohoto typu dokumentu především v knihovnách na území Slovenska, jehož výsledky byly publikovány formou provizorního soupisu1 a koncem devadesátých let minulého století vyšla částečná bibliografie2. Následně se začalo s elektronickým zpracováváním údajů, jejichž výsledkem měly být nejen tištěné bibliografie, ale i on-line databáze.
Zpracování dat probíhá v nekomerčním databázovém a rešeršním systému CDS/ISIS (WinISIS) z dílny UNESCO, který je na Slovensku stále oblíben (více informací o systému je i na stránce CVTI SR: http://www.cvtisr.sk/index/go.php?id=546). Volně distribuované nadstavbové programy umožnily internetovou prezentaci databází. Údaje jsou zapisovány ve výměnném formátu UNIMARC.
Zájemcům jsou k dispozici následující databáze: v únoru 2006 se na webové stránce bratislavské Univerzitní knihovny zpřístupnila on-line Bibliografie výročních školních zpráv z území Slovenska 1701 až 1850. Dílo obsahuje 605 bibliografických záznamů o výročních školních zprávách vydaných nebo vytištěných na území Slovenska v uvedených letech a 33 záznamů o článcích z nich. Registruje výroční zprávy 60 různých škol v 33 lokalitách dnešního Slovenska (na: http://phobos.ulib.sk/www isis/retro-htm). Její tištěnou verzi3 je možno získat na adrese: Univerzitní knihovna v Bratislavě, oddělení metodiky, Michalská 1, 814 17 Bratislava.
V roce 2007 oddělení zpřístupnilo pro veřejnost on-line zatím částečnou Bibliografii článků z výročních zpráv škol z území Slovenska 1918/19 až 1952/53, jejímž cílemje zpřístupnění pramenných a faktografických dokumentů pro výzkum školství a vzdělanosti na Slovensku ve sledovaném období. Jde většinou o odborné a literární práce profesorů a učitelů jednotlivých škol, literární a výtvarnou tvorbu studentů (na: http://phobos.ulib.sk/wwwisis/clankyVSS.htm).
Vyčleněním biografických záznamů se vytvořila báze Biografií ve výročních zprávách škol z území Slovenska 1918/19-1952/53, která obsahuje přes 620 záznamů o osobnostech působících ve sledovaném období především v oblasti školství (na: http://phobos.ulib.sk./wwwisis/biografiaVSS.htm).
Rok 1918 představuje mezník v dějinách našich národů, působení českých osobností na Slovensku především v prvních letech společného státu je známé, zvlášť ve školství sehrály významnou úlohu. Proto databáze Univerzitní knihovny v Bratislavě mohou být užitečné i české veřejnosti.
přeložila OLGA VAŠKOVÁ
 
ODKAZY:
1 Výročné správy škôl z územia Slovenska za roky 1701-1918. Provizórny súpis. 1-2. Zväzok. Zost.: Želmíra Gešková - Tatiana Vančová. Bratislava, 1985-1986
2 Výročné správy škôl z územia Slovenska za roky 1918/1919-1952/53. Zost.: Želmíra Gešková - Ľubica Krišková. Martin : Matica slovenská, 1998
3 Bibliografia výročných správ škôl z územia Slovenska za roky 1701-1850. Zost.: Ľubica Krišková. Bratislava : UK, 2006

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2