Novinky z fondu knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

KNIHOVNICTVÍ
Teorie. Řízení a organizace
Carson, Bryan M. : The Law of Libraries and Archives. /Právo knihoven a archivů./ Lanham : Scarecrow Press, 2007. - xviii, 395 s.
Kib 37.105

Desrichard, Yves : Administration et bibliotheques. /Administrativa a knihovny./ Paris : Cercle de la librairie, 2006. - 400 s. - (Collection BibliothŹques)
Kf 37.148

Dyčenko, Ljudmila Fedorovna : Psichologija i bibliotekar’ : učebno-praktičeskoje posobije /Psychologie a knihovník. Praktická příručka./
Kr 8.562/B

Libraries for the Future : progress and development of South African libraries : World Library and information Congress : 73rd IFLA general conference and council : Durban - South Africa, 19-23 August 2007. /Knihovny pro budoucnost : pokrok a vývoj knihoven v Jižní Africe. Světový knihovnický a informační kongres : 73. generální konference IFLA. Durban, Jižní Afrika, 19.-23. 8. 2007./ Pretoria : Library and Information Association of South Africa (LIASA), 2007. - 230 s. : il.
Kfe 37.051

Maňáková, Lenka : Osobnost prof. PhDr. Jiřího Cejpka, CSc., v kontextu 90. let : diplomová bakalářská práce. Opava : [s.n.], 2007. - 61 l., [7] l. příl. : il.
Krb 37.057

Polish Libraries Today : polish research libraries. Vol. 6. /Dnešní polské knihovny : polské vědecké knihovny. Sv. 6./ Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2007. - 154 s. : il., grafy
Kfe 37.058

Organizace knihovních fondů
Benda, Josef : Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006. Praha : Karolinum, 2007. - 273 s. + 1 CD-ROM
Oaab 37.198

Coordinating Digitisation in Europe : progress report of the National Representatives Group coordination mechanisms for digitisation policies and programmes 2006 / ed. by Maria Teresa Natale and Marzia Piccininno. /Koordinace digitalizace v Evropě. Zpráva skupiny národních představitelů o vývoji koordinačních mechanizmů pro politiku a programy digitalizace v roce 2006./ Roma: Minerva, 2006. - 185 s.
Ol 37.091

Satija, M. P. : The Theory and Practice of the Dewey Decimal Classification System. /Teorie a praxe Deweyho desetinného klasifikačního systému./ Oxford : Chandos, 2007. - xix, 206 s.
Of 37.138

Sítě knihoven
Budd, John M. : The Changing Academic Library : operations, culture, environments. /Měnící se akademická [vysokoškolská] knihovna : pracovní postupy, kultura, prostředí./ Chicago : American Library Assoc., 2005. - 323 s. - (ACRL publications in librarianship ; no. 56)
Tb 36.657

Digital Libraries : policy, planning and practice / ed. by Judith Andrews, Derek Law. /Digitální knihovny : strategie, plánování a praxe./ Aldershot : Ashgate, 2004. - xx, 263 s.
Ts 37.137

Lopaur, Miloslav - Bejblová, Taňa - Foberová, Libuše : Knihovna včera a dnes. Žďár nad Sázavou : Knihovna Matěje Josefa Sychry, 2006. - 88 s. : il., portréty
Ted 37.182

KNIHOVĚDA
Book talk : essays on books, booksellers, collecting, and special collections / ed. by Robert H. Jackson and Carol Z. Rothkopf. / Řeč knihy : eseje o knihách, knihkupcích, sbírání a speciálních sbírkách./ New Castle : Oak Knoll Press, 2006. - xvii, 265 s. : il.
Xa 36.485

Das Buch in der Informationsgesellschaft : ein buchwissenschaftliches Symposium / herausgegeben von Ludwig Delp. /Kniha v informační společnosti. Vědecké symposium./ Wiesbaden : Harrassowitz, 2006. - vi, 341 s.
Xa 36.905

Pierrat, Emmanuel : Le droit du livre. - 2. éd. revue et augmentée. /Právo knihy./ Paris : Éditions du Cercle de la Librairie, 2005. - 372 s.
Xd 36.621

UHLÍŘ, Zdeněk : Velislavova bible. Praha : Národní knihovna ČR, 2007. - 38 s. : il., faksim. + 1 CD-ROM
Xaa 36.807

INFORMATIKA
CURRÁS, Emilia : Informační věda - retrospektivní ohlédnutí / překlad Milan Sobotík ; pojednání J. Cejpek. Opava : Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědná fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví, 2006. - 121 s. . il.
Id 36.715

Dictionary of information science and technology. Vol. 1-2 / Mehdi Khosrow-Pour. /Slovník z informační vědy a technologie./ Hershey : Idea Group Reference, 2007. 761, 119 s.
Zfb 36.763, Zfb 36.764

Encyclopedia of communities of practice in information and knowledge management / Elayne Coakes and Steve Clarke, ed. /Encyklopedie společenské praxe v informačním a znalostním managementu./ Hersey : Idea Group Reference, 2006. - xxviii, 601, 8 s.
Ia 36.595

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2