Přehled obhájených diplomových prací na ÚISK FF UK v lednu 2008

PETRA MYŠKOVÁ > Petra.Myskova@ff.cuni.cz
VĚRA PILECKÁ > Vera.Pilecka@ff.cuni.cz  
Milí čtenáři, již potřetí se setkáváte s přehledem obhájených diplomových prací Ústavu informačních studií a knihovnictví Univerzity Karlovy v rámci seriálu, který seznamuje širší knihovnickou veřejnost se zdroji aktuálních informací našeho oboru a přispívá k většímu využívání diplomových prací studentů. Diplomové práce, jejichž přehled vám dnes přinášíme, byly obhájeny v lednovém termínu státních závěrečných zkoušek. V tomto termínu ukončilo na ÚISK FF UK magisterské studium čtrnáct studentů. Současně bylo také obhájeno čtrnáct diplomových prací, z toho pět v knihovnickém zaměření a devět v zaměření informačním.
Pokud vás některá práce zaujme a budete se chtít o ní dozvědět více, neváhejte kontaktovat nás nebo přímo redakci časopisu Čtenář (ctenar@svkkl.cz). My na vaši žádost oslovíme autora příslušné práce, zda by měl zájem uveřejnit z ní výtah ve Čtenáři a zároveň ji tak přiblížit mnoha čtenářům tohoto časopisu.
Pro doplnění ještě dodejme, že informace o zadaných, odevzdaných a obhájených bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních pracích na Ústavu informačních studií a knihovnictví je možné vyhledávat pomocí systému ISDP (Informační systém diplomových prací) na http://isdp.alstanet.cz/search.asp. V ISDP najdete také další informace o pracích z našeho přehledu, např. kdo byl vedoucím a oponentem práce, překlad názvu práce do angličtiny, autorský abstrakt, rozsah práce, klíčová slova.
Obhájené práce jsou fyzicky uloženy v Knihovně společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích, U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice.
Seznam názvů a autorů obhájených diplomových prací:
Knihovnické zaměření:
Systém OCLC ILL a jeho využití v oddělení meziknihovních služeb v Národní knihovně České republiky (Bc. Lukáš Gruber)
Analýza současného stavu knihovnických a informačních služeb v zemědělství a potravinářství (Bc. Patrik Šlechta)
Možnosti ochrany knihovních fondů a preventivní příprava pro případy živelních katastrof (Bc. Linda Tomášková)
Vydavatelství BioMed Central a jeho volně dostupné on-line časopisy (včetně časopisů českého původu) (Bc. Iva Burešová)
Meziknihovní výpůjční služby v Knihovně AV ČR a jejich další rozvoj (Bc. Monika Friedmanová)
Informační zaměření:
Projekt IZIP - elektronická zdravotní knížka: projekt eHealth v ČR v kontextu s podobnými projekty v EU (Bc. Petra Keřková)
Možnosti aplikace folksonomií v uživatelském rozhraní odborných knihovnicko-informačních systémů na příkladu Jednotné informační brány (Bc. Lenka Němečková)
Poskytování služeb předních českých internetových portálů (Bc. Luboš Markvart)
Automatizovaný knihovnický systém Olib: implementační proces a administrace (Bc. Zuzana Rybářová)
Řešení výstavby digitalizačního centra na příkladu Knihovny Akademie věd ČR (Bc. Anna Ryšánková)
Systémy relačních databází se zaměřením na knihovní aplikace (Bc. Lukáš Marek)
Techniky vyhledávání v databázích s ohledem na různé typy informačních objektů (Bc. Radek Bitrman)
Proměna autority vzhledem k vývoji médií  (Bc. Jakub Štogr)
Národní digitální knihovny v Evropě: současný stav a trendy vývoje (Bc. Anna Nerglová)

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2