ROZHOVOR: Čestným hostem knižního veletrhu bude Španělsko

Svět knihy Praha 2008OLGA VAŠKOVÁ
Nyní, když se k vám dostalo toto číslo Čtenáře, zbývá do začátku 14. mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy Praha přibližně šest týdnů. To se už tým společnosti Svazu českých knihkupců a nakladatelů Svět knihy, která produkčně veletrh připravuje, bude dostávat do stále vyšších obrátek, řešit tisíce problémů, hledat nejpřijatelnější řešení. A obávat se, jak všechno dopadne. Začátkem února, kdy jsem si s ředitelkou společnosti Svět knihy PhDr. DANOU KALINOVOU povídala o zajímavostech letošního ročníku, panoval v její kanceláři ještě relativní klid. Podtrhuji slovo „relativní“, takže vymezenou hodinu bylo třeba maximálně využít…
 
Dana KalinováTermín konání pražského knižního veletrhu je letos poprvé za celé období jeho čtrnáctileté existence posunut do dubnového termínu. Můžete našim čtenářům vysvětlit proč?
Najít nejvhodnější termín pro konání mezinárodní akce není vůbec jednoduché a ovlivňuje to mnoho faktorů. Úplně v začátcích byl náš veletrh pořádán ke konci května, protože v tom termínu bylo volné místo v kalendáriu mezinárodních knižních veletrhů a zároveň jsme se mohli umístit do všech dalších akcí na pražském Výstavišti. Ale vystavovatelé se postupně snažili termín posunout spíš do první poloviny května, čímž jsme se dost nešťastně dostali do období květnových státních svátků, kdy mnozí obyvatelé Prahy dávají přednost odjezdu do přírody. V loňském roce jsem s Výstavištěm Praha domluvila termín od 24. do 27. dubna, ale jak se záhy ukázalo, není to moc šťastné. Ve stejnou dobu se totiž koná budapešťský knižní veletrh a přesun termínu veletrhu v Londýně do poloviny dubna může ovlivnit návštěvu zástupců zahraničních nakladatelství a literárních agentur v Praze.
V příštím roce, kdy se bude konat již 15. ročník veletrhu Svět knihy Praha, se vracíme opět do května, máme blokovaný termín od 14. do 17. 5. 2009. Necelý týden po nás však začíná veletrh ve Varšavě. Vidíte, jak je nesnadné vyřešit ke spokojenosti nejen naší, ale i našich sousedů takovou záležitost jako termín konání mezinárodní akce.
Čestným hostem letošního pražského veletrhu je Španělsko. Dovolím si trochu spekulovat o tom, jestli tuto volbu neovlivnilo představení katalánské kultury na loňském Frankfurtském veletrhu, které se ve Španělsku setkalo s dost odmítavým postojem. Nechtěla tedy Praha poskytnout Španělsku prostor pro celkovou prezentaci?
Musím říci, že zmíněné události účast Španělska na pražském veletrhu nemohly ovlivnit. Čestný host se domlouvá hodně dopředu, o tuto zemi jsme například usilovali téměř čtyři roky. Jejím představením jsme chtěli navázat na všechny předchozí prezentace velkých jazyků, které už na pražském veletrhu byly. Jsme velmi rádi, že naši partneři souhlasili s tím, abychom do tohoto tématu zahrnuli další španělsky mluvící země, takže představíme veškerou literaturu psanou tímto jazykem.
Volba tématu veletrhu a literárního festivalu Láska a vášeň v literatuře nebyla jistě náhodná, inspiraci z tohoto pramene nacházíme u řady španělsky psaných děl…
Je to přesně tak, postavy jako El Cid či Don Quijote okouzlují stále nové generace čtenářů, inspirují malíře, ilustrátory, dramatiky, filmaře… Téma lásky a vášně však chápeme v širších souvislostech, například jako zaujetí tvorbou, objevováním nových cest a myšlenek. V tomto smyslu chceme dát prostor domácím i zahraničním vystavovatelům a dalším účastníkům veletrhu, kteří připravují vlastní programy.
Je také pravda, že je to dobré téma pro doprovodné festivaly Svět knihy ve filmu a Svět knihy na jevišti. Program prvního ze zmíněných festivalů bude sestaven z filmů představujících milostné dvojice, jako Romeo a Julie, Radúz a Mahulena, Tristan a Isolda a další.
Do programové nabídky připravujeme v rámci tohoto tématu také vlastní pořady, jejichž dramaturgem je literární kritik a teoretik Radim Kopáč. Budou se zabývat erotickou literaturou a svobodou slova, představíme lásku a vášeň ve francouzské literatuře 18. až 20. století či erotickou poezii českých básníků - Nezvala, Halase, Štýrského, Máchy…
Na knižním veletrhu dáváte prostor i našim egyptologům. Je to dost neobvyklé, ale jistě zajímavé.
Česká egyptologie má za sebou padesátileté velmi úspěšné období, proto jsme uvítali nabídku Českého egyptologického ústavu působícího při
FF UK představit v rámci knižního veletrhu výsledky své činnosti. Prezentace bude sestávat z vlastní expozice v Průmyslovém paláci představující publikace věnované tomuto tématu, ale i z filmových projekcí či přednášek, které dokumentují objevitelskou a vědeckou práci českých odborníků na území Egypta. Oznámena byla rovněž návštěva významných odborníků - muzeologů z Egypta, připravovaná ve spolupráci s ambasádou Egypta. Věřím, že egyptologický program potěší všechny zájemce o tento zajímavý obor.
Do programu veletrhu jste zařadili i konferenci Kafka a Borgés, která předchází stejnojmennému bienále. Můžete ji krátce představit?
Zmíněná konference proběhne ještě před knižním veletrhem - od 22. do 23. dubna, bienále bude pokračovat až do konce května. Pořádá se vždy jeden rok v Praze a další v Buenos Aires, letos tedy odborníky na dílo obou významných spisovatelů bude hostit Praha. Nápad uspořádat tuto konferenci a bienále v rámci pražského knižního veletrhu vzešel od argentinského velvyslance v ČR, což nás velmi potěšilo. Předběžně je oznámena vzácná návštěva, manželka Jorge Luise Borgése, paní María Kodama. Rádi bychom ji na veletrhu přivítali, myslíme si, že setkání s ní bude velmi zajímavé i pro české nakladatele, kteří mají o dílo J. Borgése zájem.
Na jaké pořady byste pozvala knihovnice a knihovníky, kteří pravidelně na knižní veletrh jezdí?
Rozhodně bych je pozvala na pořad, který se uskuteční ve čtvrtek 24. dubna a bude věnovaný překladům španělské literatury do češtiny, ale zároveň také tomu, jak se španělská literatura překládá do dalších jazyků. Myslím si, že toto srovnání je důležité a inspirující především pro naše nakladatele, protože poskytne informace o autorech a dílech, o něž je ve světě zájem. Ráda bych upozornila také na připravovanou výstavu věnovanou historii a laureátům Cervantesovy ceny (Premio Miguel de Cervantes), což pro španělsky píšící autory představuje ekvivalent Nobelovy ceny za literaturu. Je udělována od roku 1976 za celoživotní dílo vždy 23. dubna, v den výročí smrti M. Cervantese a váže se k ní peněžní prémie v částce 90 000 euro.
Samozřejmě na veletrhu knihovníci naleznou novinky z různých oborů od širokého spektra našich nakladatelů a inspirovat je mohou i expozice zahraničních vystavovatelů.
V posledních ročnících připravujete v rámci kampaně Rosteme s knihou zajímavé literární soutěže pro mladé čtenáře. Jaké téma jste si vymysleli letos?
Tentokrát jsme se rozhodli oslovit skupiny čtenářů - nejméně tříčlenné. Jejich členové by měli přečíst stejnou knihu a formou krátkého textu ji doporučit svým vrstevníkům. Soutěž má název Tahle kniha, to je ono a mohou se do ní zapojit školní třídy, knihovny, zájmové kroužky atd. Více informací o kampani Rosteme s knihou i o zmíněné soutěži jsou na adrese www.rostemesknihou.cz.
Letošní veletrh ještě sice nezačal, ale vy už určitě přemýšlíte o tom příštím, jubilejním…
Je to opravdu tak, jsme rádi, že se s knižním veletrhem počítá jako s jednou z významných akcí v období, kdy bude Česká republika předsedající zemí Rady EU. Programy 15. ročníku veletrhu bychom chtěli připravit s francouzskými a švédskými kolegy, s partnery ze zemí, které Radě EU předsedaly (Francie) či budou předsedat po ČR (Švédsko). Téma Fantazie a kreativita by mělo zohledňovat i význam četby pro vlastní vzdělávání a podporu individuálního tvořivého přístupu.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2