Základní kameny nové budovy Národní knihovny ČR aneb Národ sobě II – 15

text JAROSLAV CÍSAŘ > foto EVA HODÍKOVÁ
Kámen sedmnáctý/Svaz knihovníků a informačních pracovníků regionu 08 - Východní Čechy
Setkání na LetnéŠestí onoho zářijového dne vystoupali na improvizované pódium, kdy se na Letenské pláni konal knihovnický happening s předáváním základních kamenů pro novou budovu Národní knihovny ČR, zástupci knihovníků z regionu Východních Čech. A představili svůj kraj velmi barvitě a důstojně prostřednictvím literárních postav i autorů, kteří je stvořili a kteří mají k tomuto kraji velmi blízko. Krátkou scénku připravila ředitelka knihovny v Litomyšli Jana Kroulíková. V této krojované podívané na ni připadla role Babičky ze stejnojmenného díla Boženy Němcové. Nechyběla proto ani Barunka s dětmi Adélkou, Janem a Vilémem ani kněžna Kateřina Vilemína Zaháňská ani paní mlynářka, která byla oblečena v lidovém kroji. Nevzali ovšem s sebou psy Sultána a Tyrla. Předsedkyně regionálního výboru SKIP ve Východních Čechách, paní Věra Škraňková, vystoupila v kostýmu Aloise Jiráska. Nezapomnělo se ani na básníka Karla Jaromíra Erbena, který se narodil ve východočeském Miletíně. Účast knihovníků z Východních Čech V. Škraňková okomentovala následovně: „Když bylo vyhlášeno téma happeningu, bylo nám jasné, že se této akce musíme zúčastnit. Náš region, bohatý na literární tradice a historické postavy, se přímo nabízel!
Kámen z východočeského regionu je pískovec, který byl nalezen nedaleko hradu Skály, dějiště stejnojmenného románu Aloise Jiráska. K jeho hledání na vysvětlenou předsedkyně regionálního výboru dodala: „A jak jsme hledali kámen? Bylo to prosté. Máme chalupu poblíž hradu Skály, a tudíž nebylo těžké nějaký již částečně opracovaný kámen najít. Horší bylo ho vlakem v tašce dopravit do Prahy.“Kámen, který přijde do základů nové budovy Národní knihovny ČR byl dříve pravděpodobně součástí nějakého stavení. Nebylo tedy nutné zásadní opracování. Pouze jedna jeho strana byla zarovnána a na ní bylo nově vytesáno číslo 8, evidenční označení regionálního výboru SKIP Východních Čech.
KámenVlak sehrál při aranžmá předávání kamene také důležitou roli. Dejme však opět slovo Věře Škraňkové: „V Hradci Králové na nádraží se všichni aktéři sešli a ve vlaku jsme také začali nacvičovat svoji scénku. Měli jsme společné místenky. Kostýmy jsme si vypůjčili v hradecké divadelní půjčovně, další - a to bych asi neměla zveřejňovat - z Regionálního muzea v Náchodě. Paní mlynářka totiž na sobě měla lidový kroj, ve kterém kdysi vítali na Náchodsku ministra Jana Masaryka!
Kámen předávala předsedkyně Věra Škraňková. Ředitel Národní knihovny ČR Vlastimil Ježek společně s kamenem obdržel i „rodný list“ základního kamene pro novou budovu. Je na něm vyveden text tohoto znění: „Přinášíme vám kámen z ‚krajiny děsné v širé pustině’ (pozn.: Tak popisuje území při horním toku řeky Úpy a Metuje jedna stará listina), z dějiště Jiráskova románu Skály“.Knihovnická delegace z východočeského regionu v zastoupení V. Škraňkové přála nové budově národní knihovny slovy Aloise Jiráska, aby se „zapsala písmem nesmazatelným do pamětní knihy všeho národa“.
(Poděkování za pomoc a spolupráci Věře Škraňkové)
Příště: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2