KRONIKA: K životnímu jubileu PhDr. Ladislava Kurky

Je to k nevíře, ale 5. března letošního roku oslavil PhDr. Ladislav Kurka pětasedmdesáté narozeniny. A jak je znám, na velké oslavy mu asi moc času nezbylo. V jeho profesním i zájmovém „kalendáři“ je totiž bílých míst pomálu.
Ladislav KurkaLadislav Kurka je absolventem studia knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Svou profesní kariéru započal v roce 1956 v Ústředním domě armády, kde měl na starosti rozvoj vojenských osvětových knihoven. V roce 1970 musel z politických důvodů ze svého místa odejít. Zakotvil v Městské knihovně v Praze, kde se později stal vyhledávaným a oceňovaným pracovníkem na úseku výstavby pražské sítě knihoven. Má lví podíl na realizaci úspěšné rekonstrukce budovy ústřední knihovny na Mariánském náměstí (1996-1998). Zasloužil se o rekonstrukci a modernizaci velkého počtu poboček Městské knihovny v Praze.
Problematikou architektury, výstavby a zařízení knihoven se soustavně zabývá a o této problematice přednáší na Vyšší odborné škole informačních služeb v Praze a v Kabinetu knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Rozsáhlá je i jeho odborná publikační činnost.
Je spoluorganizátorem olomouckých setkání knihovníků s architekty, známých seminářů Knihovna a architektura (v roce 2007 se uskutečnil už počtvrté). Podílí se na přípravě nové budovy pro STK - Národní technické knihovny. Je konzultantem pro mnoho rekonstrukcí a novostaveb českých knihoven včetně členství v porotách architektonických soutěží.
Dr. L. Kurka se zúčastnil ustavení a působení Svazu knihovníků a informačních pracovníků v letech 1968 až 1970, byl redaktorem jeho prvního Bulletinu. Tuto funkci ochotně převzal i po znovuobnovení SKIP v roce 1990, resp. v roce 1992. Bulletin SKIP pod jeho vedením vstupuje již do svého sedmnáctého ročníku. Od 3. ročníku zavedl vydávání zvláštních čísel Bulletinu SKIP věnovaných knihovnictví v zahraničí. Do současné doby vyšlo již 14 zvláštních čísel. Edice Aktuality SKIP, v níž za jeho redakce vycházejí odborné publikace, čítá 23 svazků. Jako předseda ediční komise SKIP pozvedl publikační aktivity SKIP na vysokou úroveň. Je členem VV SKIP, do něhož byl opakovaně zvolen.
Z mnoha mimopracovních aktivit dr. L. Kurky zmiňme aspoň to, že je majitelem největší sbírky pohlednic československých panských sídel, je vytrvalostním běžcem a celoživotně aktivně pracuje ve skautském hnutí.
Za svou činnost byl PhDr. Ladislav Kurka oceněn řadou vyznamenání - Cenou českých knihovníků (2001), medailí Z. V. Tobolky (2005) a Cenou Pražský knihovník (2006).
JB

P. S. Redakce měsíčníku Čtenář se připojuje k řadě gratulantů s přáním dalších let naplněných zajímavou prací a spokojeností.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2