Novinky z fondu knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR


KNIHOVNICTVÍ
Teorie. Řízení a organizace
Erfolgreiches Management von Bibliotheken und Informationseinrichtungen : Fachratgeber für die Bibliotheksleitung und Bibliothekare : Aktualisierungsstand : Nummer 17-Februar 2007. Band 1, 2 / Herausgeber : Hans-Christoph Hobohm, Konrad Umlauf. /Úspěšné řízení knihoven a informačních institucí : odborný rádce pro knihovnickou práci a pro knihovníky. Aktualizace č. 17 - únor 2007. Sv. 1,2./ Hamburg: Dashöfer, 2007. - 2 sv. (různé stránkování)
Kf 36.875 - 36.876

Pantry, Sheila : Managing Stress and Conflict in Libraries. /Řešení stresu a konfliktu v knihovnách./ London: Facet, 2007. - xv, 140 s.
Kf 37.129

Poll, Roswitha -te Boekhorst, Peter : Measuring Quality : performance measurement in libraries. - 2nd rev. ed. /Měření kvality práce : měření výkonnosti v knihovnách./ München : Saur, 2007. - 269 s. - (IFLA publications ; 127 )
Kf 37.142

Stueart, Robert D. : International Librarianship : a basic guide to global knowledge access. /Mezinárodní knihovnictví. Základní příručka přístupu ke globálním znalostem./ Lanham : Scarecrow Press, 2007. - xi, 247 s. - (Libraries and Librarianship : an international perspective ; no. 2)
Kfe 37.104

Zpětná vazba aneb Děláme to dobře? : CASLIN 2006 : Český ráj, 11.-15. 6. 2006. Praha : Knihovna Akademie věd ČR, 2007. - 106 s. : il.
Kf 36.940

Automatizace knihovnické a informační činnosti
The Libraries and the New Information Technologies : tradition and innovation : international conference, 11-13 June 2007. /Knihovny a nové informační technologie : tradice a inovace. Mezinárodní konference, 11.-13. 6. 2007, Brašov - Rumunsko./ Bras,ov: County Council of Bras,ov, 2007. - 30 s. : il.
Iea 8.549/B

3M systémy pro knihovny : zabezpečení a automatizace knihoven : systémová řešení pro moderní knihovny. Praha : 3M Česko, 2007. - 39 s. : il.
Ola 8.470/B

Robotické knihovní skladištní systémy : rešerše / zprac. Jindřich Pilař, Petr Vavřík, Anna Machová. Praha: Národní knihovna ČR - Knihovnický institut, 2007. - 49 zázn. + 30 www odkazů.
Aaca 2/2007

Architektura knihoven
České knihovny 2008 / zprac. Eva Marvanová. Praha : Národní knihovna ČR - Knihovnický institut, 2007. - 1 kalendář (56 s.) : barev.
Tea 37.183

Lushington, Nolan : Libraries Designed for Users : a 21st century guide. /Projektování knihoven pro uživatele. Průvodce 21. stoletím./ New York: Neal-Schuman, 2002. - xiv, 247 s. : il.
Aa 37.097

The Renaissance Library Calendar 2008. /Kalendář renesančních knihoven 2008./ Torsvägen: ISIM, 2007. - 1 kalendář (28 s.) : barev.
Aaaa 37.157

Organizace knihovních fondů
Budování knihovních fondů ve školních knihovnách : rešerše / zprac. Jindřich Pilař. Praha : Národní knihovna ČR - Knihovnický institut, 2007. - 130 zázn.
Tf 5/2007

Hedden, Heather : Indexing Specialties : web sites. /Speciální indexování : webové stránky./ Medford : Information Today, 2007. - ix, 164 s.
Abdg 36.925

Herausforderung : Digitale Langzeitarchivierung : Strategien und Praxis europäischer Kooperation / Gestaltung : Ulla Raaf. /Výzva : digitální dlouhodobé archivování. Strategie a praxe evropské kooperace./ Frankfurt am Main : Deutsche Nationalbibliothek, 2007. - 42 s.
Ol 8.421/B

Sedláčková, Beáta - Marvanová, Eva : Dokumentová komunikace : studijní texty. Praha : Národní knihovna ČR, 2007. - 151 s.
Oaa 37.164

Sítě knihoven
Goulding, Anne : Public Libraries in the 21st Century : defining services and debating the future. / Veřejné knihovny v 21. století. Vymezení služeb a diskuse o budoucnosti./ Aldershot : Ashgate, 2006. - 397 s.
Teb 37.062
The National and University Library in Zagreb 1607-2007 : on the accesion of the 400th anniversary / ed. Aleksandar Stipčević. /Národní a Univerzitní knihovna v Zábřehu 1607-2007 : 400. výročí zpřístupnění./ Zagreb : National and University Library, 2007. - 154 s. : il.
Taa 36.859

Veřejné knihovny Jihomoravského kraje : medailonky profesionálních knihoven měst a obcí / zpracovaly Monika Kratochvílová a Jana Nejezchlebová. Brno : Moravská zemská knihovna, 2007. - 112 s. : barev. il.
Tea 37.169

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2