Nový bibliobus Knihovny města Plzně

JANA HÁJKOVÁ > hajkovaj@plzen.eu  
Knihovna města Plzně je vedle Městské knihovny v Praze další knihovnou v České republice provozující bibliobus. Pojízdnou knihovnou, přestavěnou z opraveného a zmodernizovaného autobusu Karosa, navázala v roce 1996 na činnost pojízdných knihoven z 50. let minulého století, kdy plnila funkci krajské knihovny a její dva bibliobusy brázdily okolí Plzně i západočeské pohraničí.
Bibliobus nahradil zrušené malé pobočky a zajížděl také na velká plzeňská sídliště, kde zájem uživatelů převyšoval kapacity obvodních knihoven. Během let vozidlo vyžadovalo stále větší provozní náklady, zvyšovala se jeho poruchovost a přestalo také odpovídat novým požadavkům na bezpečnost provozu.
V roce 2006 proto Magistrát města Plzně přidělil do rozpočtu knihovny finance na pořízení nového bibliobusu a v květnu 2006 bylo vypsáno otevřené zadávací řízení, v němž zakázku získala firma ZLINER, s.r.o., ze Zlína. Zcela základní podmínkou bylo, aby autobus odpovídal svými technickými parametry nejpřísnějším současným měřítkům, především šetrnosti k životnímu prostředí, tj. aby motor splňoval emisní limity podle směrnice Euro 4. Po firmě jsme požadovali dodání nového bibliobusu „na klíč“, včetně veškerého zařízení a schválení technické způsobilosti po přestavbě. Při stanovování požadavků jsme vycházeli ze zkušeností, které jsme získali při provozování stávajícího bibliobusu, doplněnými o nutnost instalace moderních technických zařízení, včetně výpočetní techniky.
Nový bibliobusNový bibliobus byl představen veřejnosti 24. srpna 2007 a o tři dny později zahájil provoz. Vozidlo je vytvořeno adaptací nového autobusu meziměstského typu - Irisbusu Crossway 12 m firmy Iveco Czech Republic, a. s., provedenou zmiňovaným autorizovaným servisem ZLINER. Je rozděleno na dvě části - první je určená pro veřejnost a druhá je zázemím pro obsluhu. Obě části jsou z bezpečnostních důvodů odděleny protipožární stěnou. Prostory pro veřejnost jsou vybaveny světlým nábytkem, aby působily lehčím a příjemnějším dojmem. Je do nich umožněn bezbariérový přístup prostřednictvím hydraulicky ovládané plošiny pro nástup a výstup osob na invalidním vozíku. I vnitřek knihovny je přizpůsoben pro pohyb na vozíku - umožňuje to rovná podlaha v šířce 1,5 m po celé délce prostoru a podlahová krytina v protiskluzovém provedení. Bohužel, tato podmínka bezbariérovosti ubrala knihovně část prostoru pro knihovní fond. Celkem je tu 54 metrů polic, které pojmou asi 3000 svazků. Další poličky jsou určeny pro 51 titulů zvukových knih. Umístění periodik je částečně řešeno závěsnými Vnitřek pojízdné knihovnydrátěnými policemi. Menším prostorem tak vznikly větší nároky na častější obměnu nabízeného knihovního fondu. Výpůjční pult je doplněn ovládacím panelem pro obsluhu topení, plošiny a dveří. Zdvojené osvětlení je řešeno zářivkami na stropě podél obou řad regálů, prostor výpůjčního pultu má ještě nezávislé osvětlení. Do autobusu bylo nainstalováno kromě běžného topení ještě topení přídavné z důvodu častého otevírání dveří na stanovištích. Nevýhodou je, že z toho samého důvodu nešlo realizovat ve výpůjčním prostoru klimatizaci. Vozidlo bylo proto doplněno dalšími větráky. Zázemí pro řidiče a knihovnici je vybaveno suchou toaletou, umyvadlem a lednicí. Veškeré náklady na bibliobus dosáhly výše 5 350 000 Kč.
Výpůjční služby se realizují pomocí AKS LANius, který jsme v bibliobusu spustili 1. října 2007. Výpočetní technika pro provozování systému sestává z přenosného počítače a tiskárny.
Bibliobus má stanoviště na deseti místech na území města Plzně. Jezdí v odpoledních hodinách od pondělí do čtvrtka a na každém místě stojí jednu až tři hodiny. Pátek je určen k údržbě a na knihovnické práce v zázemí v Táborské ulici, které tvoří pracovna a sklad knih s přibližně 9500 svazky, určenými na obměnu v bibliobusu. Novinky jsou nabízeny jednou za dva týdny.
Bibliobus je samostatnou knihovnou se dvěma pracovními úvazky - knihovnice a řidič, který na zastávkách knihovnici vypomáhá. I když bibliobus nedisponuje velkými prostory, najde se v něm místo pro stolek a židle, kde knihovnice nabízí malé soutěže pro děti. Pojízdnou knihovnu oceňují hlavně starší občané, kterým je poskytována i donášková služba. Největší zájem je o ženské romány, detektivky, historické romány, životopisy, cestopisy, válečné romány. V roce 2007 měl bibliobus 419 registrovaných čtenářů, z toho 36 dětí, obsloužil 4853 návštěvníků a rukama knihovnice paní Jitky Hlavničkové prošlo celkem 25 000 výpůjček.
Foto archiv knihovny

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2