Portál Národní autority ČR

MARIE BALÍKOVÁ > marie.balikova@nkp.cz  

Informační portál Národní autority http://autority.nkp.cz/ zpřístupněný v září 2007 se stal významnou pomůckou pro práci katalogizátorů a indexátorů.1 Nabízí intuitivní uživatelské rozhraní umožňující rychlou a snadnou navigaci v informativních materiálech týkajících se souboru národních autorit všech typů. Navíc poskytuje možnost bezprostředního ověření získaných poznatků přímým vyhledáním daného údaje v autoritní bázi.

Např. v rámci informací o tematických autoritách je uveden jako příklad tematické autority např. „dům čp. 17“. Viz http://autority.nkp.cz/vecneautority/soubor-tematickych-autorit/.

Záznam1
 
Informace zveřejněné v portálu jsou rozčleněny do dvou základních kategorií a v rámci těchto kategorií do osmi sekcí.
Do první kategorie spadají materiály přinášející všeobecné informace, které jsou společné a týkají se všech typů autoritních souborů. Jsou zde objasněny základní podmínky kooperace při tvorbě a využívání jednotlivých autoritních záznamů i celých autoritních souborů, např. informace o kooperativním projektu Tvorba a využívání souboru národních autorit, i o spolupráci na tvorbě a využívání věcných autorit. Jsou zde též uvedeny všechny potřebné informace technického charakteru.
Tyto informace jsou rozčleněny do následujících sekcí:
• Úvod
• Základní informace
• Kooperace
• Odkazy
• Paměťové instituce
• Kontakty
Do druhé kategorie spadají informativní materiály týkající se jednotlivých typů autoritních souborů, jejichž správa je v gesci jednotlivých útvarů Národní knihovny:
• Jmenné autority - jsou spravovány oddělením národních jmenných autorit.
• Věcné autority - jsou spravovány oddělením národních věcných autorit a věcného zpracování - součástí souboru věcných autorit je z technických důvodů i autoritní soubor geografických autorit a soubor kategorizačního schématu pro potřeby Konspektu, jehož hlavním cílem je správa, údržba a zpřístupnění standardních forem skupin Konspektu.
• Názvové autority - jsou spravovány odděleními jmenného zpracování a národních věcných autorit a věcného zpracování, dále pak oddělením speciálních typů dokumentů a hudebním oddělením.
Názvové autority, tj. autority pro unifikované názvy a autority typu autor/název, představují novinku v AUT bázi. Proto jsou dílčí materiály pro jejich tvorbu a využívání zveřejňovány postuoně a v návaznosti na potřeby katalogizační praxe. Více http://autority.nkp.cz/unifikovane-nazvy.
Vznik informačního portálu národních autorit není výsledkem momentálního podnětu, ale je cílenou odezvou na požadavky kladené na současný proces zpřístupňování informací a informačních zdrojů, pro který je charakteristické sdílení zdrojů, postupů a procesů i výsledných produktů, tedy bibliografických a metadatových záznamů. Sdílení či přejímání bibliografic-kých záznamů není možné bez standardizace a unifikace jednotlivých selekčních údajů. To je posláním jednotlivých autoritních souborů (personálních jmen, názvů korporací a akcí, geografických jmen, věcných témat, formálních deskriptorů a unifikovaných názvů). Předpokladem a nedílnou součástí kooperační tvorby bibliografických i autoritních záznamů je také dobrá a efektivní informovanost o standardech, pravidlech a metodických postupech: ty poskytuje portál pro národní autority.
Význam rychlé a bezproblémové dostupnosti těchto informací ještě vzrostl poté, kdy se naskytla možnost rozšíření kooperace o další paměťové instituce (muzea, galerie, archivy atd.) a kdy je již v podstatě iniciován proces tvorby a sdílení autoritních souborů i v této oblasti.2 V případě paměťových institucí je kladen důraz na tzv. širší pojetí autorit a v tomto bodě se požadavky shodují s požadavky správců databází regionálních autorit. Tzv. „širší“ autorita obsahuje prvky, které uvádějí základní standardní údaje do vzájemných souvislostí a vazeb a představují základ pro ontologii nebo faktografickou bázi, neplní tedy pouze standardizační, unifikační, „normotvornou“ a navigační funkci, jako je tomu u národních „knihovnických“ autorit.
Záznam2
Záznam3

Národní autoritní databáze obsahuje prvky nezbytné pro standardizační a normativní funkci, zatímco regionální, muzejní, galerijní databáze obsahují/budou obsahovat standardní a normativní selekční údaje uváděné do potřebných souvislostí a vazeb, tedy informace s přidanou hodnotou. Ukazuje se, že tato škálovatelnost uplatňovaná při tvorbě autoritních databází vyhovuje diferencovaným potřebám jednotlivých skupin uživatelů. Uživatelé regionálních knihoven a sbírkových institucí tyto detailnější informace vyžadují.3
Ukázka rozšířeného muzejního autoritního záznamu
Záznam4 
Z uvedených příkladů a ukázek je zřejmé, že společným postupem a při vzájemném respektu nutných specifických rysů, je/bude možné významnou měrou přispět ke zkvalitnění a zrychlení procesu zpřístupnění informací v paměťových institucích všech typů.
Také tyto informace, kromě řady dalších, přináší portál Národní autority. Je tedy určen informačním pracovníkům paměťových institucí všech typů a jeho posláním je, aby se stal základním zdrojem a pomůckou pro všechny, kteří hledají informace potřebné pro tvorbu a využívání souborů autorit.

ODKAZY:

1 Další informace o portálu Národní autority je možno získat na adrese http://www.sdruk.cz/sec/2007/b1/01_Balikova-Portal_autorit.pdf a ve sborníku Knihovny současnosti 2007. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2007, s. 147-155
2 Více informací na adrese http://skip.nkp.cz/akcArch05.htm v příspěvcích N. Andrejčíkové a Z. Bartla a na adrese http://www.citem.cz/
3 Projekt Národní autority v muzeích a galeriích. Zdeněk Lenhart. Dostupný z URL: http://www.citem.cz/
• Knihovny současnosti 2007 [on-line]. [2007] [cit. 2008-03-04]. Dostupný z www: http://www.sdruk.cz/sec/
• CITeM [on-line]. [2004] [cit. 2008-03-04]. Dostupný z www: http://www.citem.cz/
• Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007 [on-line]. [2007] [cit. 2008-03-04]. Dostupný z www: http://skip.nkp.cz/akcArch07.htm
• Středočeská vědecká knihovna v Kladně [on-line] [cit. 2008-03-04]. Dostupný z www: http://www.svkkl.cz/

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2