Z KNIHOVEN...

Vzdělávací akce pro veřejnost v Regionální knihovně Karviná
Díky projektu Veřejný přístup k internetu v Regionální knihovně Karviná spolufinancovaného Evropskou unií bylo možné pořídit na jednotlivé pobočky nové počítače, a tím rozšířit a obnovit místa s veřejným přístupem k internetu.
V současné době je internet fenoménem, který zasahuje všechny obyvatele. Přesto se ještě najdou lidé, kteří nemají možnost seznámit se s internetem osobně a naučit se s ním pracovat. Právě pro tuto skupinu lidí připravila knihovna projekt Pondělní internetová setkání. Zpočátku se tato setkání uskutečňovala pouze na Informačním oddělení v Karviné - Mizerově. Od října 2006 se pořádají také na dalších pobočkách knihovny: Karviná - Ráj, Karviná - Hranice, Karviná - Nové Město a Karviná - Fryštát. Zkušení knihovníci seznamují uživatele s internetem, se způsoby vyhledávání, se zakládáním e-mailových schránek apod. Zájemci se učí na internetových stránkách vyhledávat informace o službách RKK, státní správy a samosprávy a rovněž jsou informováni o možnostech komunikace pomocí internetu - e-mail, chat, ICQ, SKYPE, přičemž důraz je kladen na individuální přístup.
V roce 2007 se uskutečnilo 93 Pondělních internetových setkání, jichž se zúčastnilo 218 občanů. Setkání se konají v dopoledních a odpoledních hodinách, informace o nich jsou k dispozici na jednotlivých pobočkách nebo na webových stránkách Regionální knihovny Karviná.
V roce 2007 probíhaly na pobočce Informační oddělení v Karviné - Mizerově také dopolední lekce práce s PC pod názvem Začínáme s PC. Jde o další vzdělávací akci pořádanou Regionální knihovnou Karviná, kdy se pomocí MS Office vyučuje základům práce s PC (Word, Excel). Tyto lekce probíhají v navazujících čtyřech setkáních. Doposud proběhlo 10 setkání vždy po čtyřech lekcích trvajících 90 minut, kterých se zúčastnilo 125 občanů. V roce 2007 bylo zaznamenáno v Regionální knihovně Karviná 29 575 přístupů na internet.
Uchazečům o zaměstnání evidovaným na Úřadu práce v Karviné knihovna poskytuje denně bezplatný 30minutový pobyt na internetu na kterékoli pobočce. Za rok 2007 je evidováno 4831 těchto přístupů.
MARKÉTA KUKRECHTOVÁ
Podpora dětského čtenářství v MK J. Čižmáře ve Vizovicích
Děti MŠ VizoviceVe snaze o podporu dětského čtenářství jsme začali před třemi lety pravidelně pořádat akce nazvané Maminko, tatínku, babičko, dědečku… přijď si mě poslechnout a Pasování prvňáčků na čtenáře městské knihovny. Součástí pasování, které probíhá na konci školního roku, bývá vyhlášení nejlepších čtenářů ve třídě.
Od března roku 2007 jsme rozšířili svoji činnost o novou akci pod názvem: V knihovně si čteme rádi, s knihami jsme kamarádi. Inspirovali jsme se projektem „Celé Česko čte dětem“. Jednou za měsíc přišly do knihovny děti z mateřské školy ve Vizovicích. Akce byla přístupná i všem ostatním dětem předškolního věku. Bývalá učitelka paní Dana Hanušová, která při této příležitosti s knihovnou spolupracovala, četla dětem z pohádkových knížek. Četba trvala přibližně 30 minut, po této době si rozečtenou knihu odnesly paní učitelky do školky a maminky domů, kde si s dětmi knihu dočetly. Na další setkání přinesly děti obrázky nakreslené podle příběhů z přečtené knihy a byla jim představena další knížka. Návštěva knihovny a četba se staly pro děti příjemným zpestřením dne. Před prázdninami se z jejich obrázků uskutečnila výstavka v prostorách knihovny.
Zdá se, že naše akce na podporu dětského čtenářství jsou úspěšné a zvyšují zájem o dětskou literaturu v knihovně. Proto na ně upozorňujeme a oznamujeme jejich pokračování i v tomto roce.
Akce pro předškoláky (nejen) z mateřské školy probíhají od března do června. Na červen opět chystáme „Pasování žáků prvních tříd na čtenáře knihovny“ a četbu žáků druhých tříd pod názvem Maminko, tatínku, babičko, dědečku… přijď si mě poslechnout.
HANA STLOUKALOVÁ > JANA MARTINKOVÁ

Kampak, panenko? Do knihovny!
Ve středu 5. 3. 2008 byla v Knihovně města Olomouce na pobočce Brněnská zahájena výstava fotografií s názvem Ženská práva jsou lidská práva aneb Kampak, panenko? Jedná se o putovní „infovýstavu“ fotografických materiálů, doplněných texty z oblasti obrany ženských práv, feministického hnutí a postavení žen v různých civilizačních okruzích. Knihovna města Olomouce se tak zapojila do rozsáhlé kampaně, kterou organizuje hnutí Nesehnutí ve spolupráci s nejrůznějšími institucemi po celé České republice.
Zahájení výstavy doprovodila přednáškou pro zaměstnance knihovny pracovnice brněnského centra hnutí. Kateřina Plesková uvedla účastnice, ale i účastníky (neboť ani mužská část knihovnického personálu si přednášku nenechala ujít) do složité problematiky ženských práv a svým erudovaným, poutavým přednesem dokázala posluchače, včetně zmíněných mužů, nejen zaujmout, ale také vyvolat následnou debatu.
Výstava potrvá do 5. května 2008. Kromě fotografií bude v knihovně po celou dobu k dispozici i množství informačních materiálů, brožur, letáků apod.
Pracovníci Knihovny města Olomouce mohou ostatním knihovnám v republice výstavu i přednášku vřele doporučit.
RADIM KARLACH
Psychologie jednání s problematickými návštěvníky v karlovarské knihovně
Ze seminářeSemináře na toto velmi důležité téma, který proběhl 20. února, se zúčastnilo 70 knihovníků z Krajské knihovny Karlovy Vary, z městských knihoven Cheb a Sokolov, dále pak z menších profesionálních knihoven Karlovarského kraje (např. Chodov, Nejdek, Nová Role, Královské Poříčí, Kraslice, Habartov, Teplá), Městské knihovny Karlovy Vary, ale také z Knihovny Akademie věd ČR a Národní lékařské knihovny v Praze. Účastníci z knihoven mimo karlovarský region se o semináři dozvěděli z webu Státní technické knihovny, kde pravidelně zveřejňujeme své akce pro knihovníky.
Z celkového počtu 70 účastníků se 44 kolegů zúčastňuje seminářů z projektu ESF Vzdělávání knihovníků Karlovarského kraje - Kurs odborného knihovnického vzdělávání od počátku, tj. od roku 2006. Ostatní se přihlásili přímo jen na tento seminář. Dodatečné semináře v rámci projektu, mezi něž patřil i tento,byly připraveny na aktuálně potřebná témata a jsou koncipovány tak, aby se mohli zapojit i kolegové, kteří neprošli základní částí kursu.
SebeobranaProgram semináře byl rozdělen na dva přednáškové bloky, které se skládaly z těchto témat: typologie osobnosti, komunikace v krizové situaci, typy chování, asertivní jednání. Lektorka PhDr. Zdeňka Papežová (Policie ČR Karlovy Vary) hovořila na daná témata z hlediska teorie psychologie, ale také zařadila rozbor praktických situací, se kterými se může knihovník ve své práci setkat. Seznámila přítomné rovněž s tím, v jakých případech je nutné volat policii k případnému incidentu s návštěvníkem knihovny a také na kterou její složku se obrátit (Policie ČR, Městská policie).
Po obědě byl zahájen ještě minikurs sebeobrany, který se celý odvíjel na bázi praktických ukázek. Jako figuranta si pro tyto ukázky lektor Bc. Miroslav Ponert (specialista bojař z Městské policie Karlovy Vary) vybral pana Martina Kintera z Městské knihovny Cheb.
Celý seminář byl velice zajímavý a poučný. Snad všichni účastníci byli nadšeni jednak způsobem, kterým byl seminář veden, jednak praktickým přínosem semináře pro jejich práci.
Text MICHAELA NĚMCOVÁ
Foto KATEŘINA TELÍNOVÁ


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2