ZE SVĚTA

Zdroje jsou dostupné v knihovně knihovnické
literatury Národní knihovny ČR

Afričtí badatelé v oblasti afrikanistiky dostali internetový portál Afrika Research Central. Je to brána k primárním informačním zdrojům ve fondech muzeí, knihoven a archivů v Africe. Principem je adresář, ve kterém lze vyhledávat podle typu instituce (archiv, knihovna, muzeum, jiné), země, názvu depozitáře, typu primárních zdrojů a informací o jednotkách. K dispozici je i prohlížení rejstříku podle země. Výsledkem hledání jsou základní informace o instituci, WWW stránky nebo rozhraní databáze. Ty potom uživatel prohledává. K záznamům v nich nalezených lze získat informace o dostupnosti, plné texty, fotografie, a to podle specifických možností každé databáze. Zařazeny byly i depozitáře mimo Afriku, z některých evropských zemí a Severní Ameriky. Důvodem je to, že velká řada dokumentů se dnes nachází mimo africký kontinent. Primární jsou však africké instituce.

K akcím, kterými se knihovny a další kulturní instituce snaží přispívat k řešení problémů multikulturality a etnických menšin, patří Black History Season (Sezóna černé historie). Je to zastřešující název pro řadu kulturních akcí, představení, pořadů, soutěží a poznávacích vycházek na téma, kterému byl v londýnských knihovnách věnován rok 2007. Formálním podnětem k tematickému zaměření loňského roku byla dvě výročí. První, historické, bylo dvousté výročí zákazu transatlantického obchodu s černochy britským parlamentem. Zároveň se v daném roce konal jubilejní, dvacátý ročník pravidelné akce, oslav měsíce října jako Black History Month (Měsíc černé historie). První ročník těchto oslav se konal v r. 1987 a byl součástí African Jubilee year (Afrického jubilejního roku). Postupně přerostl na významný festival, který propaguje přínos africké a karibské komunity londýnské kultuře.

Architektuře knihoven je věnováno více soutěží. Anketa, kterou pravidelně vyhlašují sdružení CILIP spolu s irskou knihovnickou radou An Chomhairle Leabharlanna/The Library Council, je zajímavá tím, že se hodnotí nejen design budovy, architektura, ale také to, jak je knihovna využívána, tedy její činnost, řízení a uživatelská vlídnost, v neposlední řadě také přívětivost vůči zaměstnancům. Cena Public Library Building Awards je určena vždy dvěma nejlepším knihovnám přístupným veřejnosti v Británii a Irsku, které prošly v několika sledovaných letech renovací, případně pro ně byla postavena nová budova. V každém ročníku je vždy uděleno několik cen v různých kategoriích, jako je soulad architektury s praktičností (Architecture Meets Practicality), význam pro komunitu (Heart of the Community), vnitřní design (Interior Design), spolupráce s dalšími institucemi (Partnership).

Na Slovensku v posledních třech letech rozvíjeli zajímavý projekt nazvaný 100 knih Tatra banky. Byl užitečný hned v několika oblastech. Podporoval novou původní knižní tvorbu, rozvoj čtení a zároveň pomáhal veřejným knihovnám. V prvních dvou letech věnovala Tatra banka slovenským knihovnám, především těm v menších městech, knižní dar. Každá knihovna (v prvních dvou letech jich bylo 68) tak dostala 100 knih současných, domácích autorů z produkce Literární a kulturní agentury L.C.A. Jednalo se o literaturu pro středoškolskou mládež. Předávání knih bylo v knihovnách vždy spojeno s besedou s některým z autorů. Počet obdarovaných knihoven se ve třetím ročníku rozšířil o dalších 32 v krajských městech a tentokrát byly knihy určeny vysokoškolským studentům. V roce 2007 vznikly zřejmě v nakladatelství určité problémy, takže se ukáže, nakolik a v jaké podobě bude tato iniciativa pokračovat. Sama Tatra banka má např. v úmyslu vytvořit putovní Čítárnu 100 knih Tatra banky. Banka byla oceněna třetím místem Ceny filantropie v kategorii Vzdělání.
(Bulletin Slovenskej asociácie knižníc. - Roč. 15, č. 4 (2007), s. 38-39, http://www.cenafilantropie.sk/index.php?prj=3;

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2