Od redakčního stolu

- volně k přečtení

Poznámky do diáře - Neušlo nám

TÉMA: Šedá literatura a její význam pro uživatele informačních služeb v ČR

Šedá literatura spadá nepochybně do okruhu zájmu knihoven všech typů a velikostí, rozhodli jsme se proto tento typ literatury přiblížit i ve Čtenáři. Autor příspěvku klade a zodpovídá v následujícím textu otázky, které se v této oblasti nabízejí...

Role veřejných knihoven v tvorbě prorodinného klimatu - 1

Hlučínská knihovna se dočkala

Město Hlučín ležící na úpatí Hlučínské pahorkatiny, na spojnici Ostravy a Opavy, patří svými takřka 15 000 obyvateli k přirozeným centrům bývalého okresu Opava. Z historie víme, že první zmínky o knihovně v Hlučíně pocházejí z doby kolem roku 1848...

Knihovny pro všechny? - 1

Knihovní zákon v bodě a) paragrafu 2 říká, že: „knihovna je zařízení, v němž jsou způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu poskytovány veřejné knihovnické a informační služby vymezené tímto zákonem…“ Ale poskytují naše veřejné knihovny opravdu služby všem obyvatelům tak, že k nim mají rovný přístup? Jistěže ne...

Ohlédnutí za Březnem - měsícem internetu

Pro letošní jedenáctý ročník Března - měsíce internetu zvolili jeho organizátoři z BMI sdružení již podruhé za sebou motto Internet - výhoda pro znevýhodněné. Uskutečnilo se pět odborných konferencí, 330 knihoven pozvalo veřejnost na nejrůznější akce, sedm měst navštívil Net vlak, více než 22 000 dětí strávilo pohádkovou Noc s Andersenem. Z množství aktivit se proto zaměřme na ty, které nejvíce korespondovaly s letošním mottem...

Noční setkání nejen s Christianem Andersenem opět úspěšné

Vybrané překlady ze španělské a hispanoamerické literatury 2005-2007 - 1

JAK NA TO: Zákoník je také kniha

Jak máme postupovat, chceme-li knihovnu přejmenovat podle slavného rodáka nebo jiné významné osobnosti?

Evropská digitální knihovna a autorské právo - 2

V minulém čísle Čtenáře jsme se seznámili s projektem Evropské komise „Evropská digitální knihovna“ (EDK). V tomto navazujícím příspěvku se věnujme podrobněji návrhům řešení některých problémů souvisejících s tímto projektem a autorským právem, konkrétně problémů s tzv. osiřelými díly a díly nedostupnými na trhu...

Je profese knihovníka úplně zastaralá? - 5

ZE ZAHRANIČÍ: Historické knihovny národní (památkové) správy ve Velké Británii

Jedním z největších vlastníků knih v Británii, v pořadí pátým, je Národní (památková) správa (National Trust) založená v roce 1895 na ochranu historických památek a přírodních krás. Dnes jí patří víc než 200 historických budov a zahrad, 49 památek technického zaměření, téměř 600 mil pobřeží a přes 248 000 hektarů chráněné krajinné plochy...

Z KNIHOVEN...

Zuzana Helinsky odpovídá (nejen) ze Švédska

Novinky z fondu knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

ZE SVĚTA

Základní kameny nové budovy Národní knihovny ČR aneb Národ sobě II - 17

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2