Novinky z fondu knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

KNIHOVNICTVÍ
Teorie. Řízení a organizace
American Library Directory 2007-2008 / managing ed. Beverly McDonough. - 60th ed. /Adresář amerických knihoven./ Medford : Information Today, 2007. - 2 sv. (xvii, 4290 s.)
Kc 37.203
Kc 37.219

Biblioteka v kontekste administrativnych reform : opyt reformirovanija : problemy, poisk, rešenija : motodičeskoje posobije / [po red. S. I. Samsonova]. /Knihovna v kontextu administrativních reforem : zkušenosti reformace : problémy, průzkum, řešení. Metodická doporučení./ Moskva : Libereja - Bibinform, 2006. - 519 s. - ( Bibliotekar‘ i vremja. XXI vek ; vyp. 47)
Kfe 37.244

Libraries and Librarianship in Hungary 2006 / comp. and pub. by the Ministry of Education and Culture ; the materials have been collected by the staff members of the Hungarian Library Institute. /Knihovny a knihovnictví v Maďarsku 2006./ Budapest : Ministry of Education and Culture, 2006. - 44 s. : il.
Kfe 8.586/B

Automatizace knihovnické a informační činnosti

Best Practices of Academic Library Information Technology Directors : a report from Primary Research Group. /Nejlepší postupy řízení informační technologie vysokoškolské knihovny. Zpráva./ New York : Primary Research Group, 2005. - 80 s.
Iea 37.193

Bradley, Phil : How to Use Web 2.0 in Your Library. /Jak používat web 2.0 ve tvé knihovně./ London : Facet, 2007. - xi, 212 s. : il.
Ife 37.185

Information Tomorrow : reflections on technology and the future of public and academic libraries / ed. by Rachel Singer Gordon. /Informace zítřka : úvahy o technologii a budoucnosti veřejných a vysokoškolských knihoven./ Medford : Information Today, 2007. - xviii, 258 s.
Iea 37.179

Architektura knihoven

Knihovna pro 21. století [videozáznam]. Brno : TVF c2001. - 1 CD-ROM - video (3x12 min.) : zvuk., barev.
Aac 419/CD-ROM

The Renaissance of the Library - Adaptable Library Buildings : documentation of new library buildings in Europe / Ligue des bibliothŹques européennes de recherche ; ed. by Elmar Mittler. /Renesance knihovny - adaptace budov knihoven : dokumentace nových budov knihoven v Evropě./ Göttingen : Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, 2004. - 367 s. : il. - (Göttinger Bibliotheksschriften ; 25)
Aac 36.904

Organizace knihovních fondů

Demidova, Svetlana Jevgeňjevna : Krajevedčeskij dokument : bibliotečnaja obrabotka. /Regionální dokument : knihovnické zpracování./ Moskva : Libereja-Bibinform, 2006. - 104 s. - (Bibliotekar‘ i vremja ; vyp. 46)
Od 8.599/B

European Cultural Heritage in the Digital Age : creation, access and preservation : papers presented on 13 November 2003 at the CERL conference hosted by the National Library of Russia, St Petersburg / ed. by David J. Shaw. /Evropské kulturní dědictví v digitálním věku : tvorba, přístup a ochrana. Materiály z konference CERL, listopad 2003, Národní knihovna Ruska, Petrohrad./ London : Consortium of European Research Libraries, 2004. - viii, 64 s. : il. - (CERL Papers ; IV)
Ol 36.487

Scott, Mona L. : Dewey Decimal Classification : a study manual and number building guide. - 22nd ed. /Deweyho desetinné třídění. Studijní příručka a pomůcka k tvorbě číselných znaků./ Westport : Libraries Unlimited, 2005. - 348 s.
Ofa 36.014

Sítě knihoven

Butkevičiene, Birute : Vilniaus universiteto biblioteka. / Univerzitní knihovna Vilniusu./ Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2005. - 43 s. : il. - (Vilniaus universiteto bibliotekai ; 435)
Tb 8.229/B

National Assembly Library of the Republic of Korea : a treasury of knowledge and information. /Knihovna Národního shromáždění Korejské republiky. Státní pokladna znalostí a informací./ Seoul : National Assembly Library, [2007]. - 21 s. : il. Tdd 8.572/B

National Library of South Africa [videozáznam]. /Národní knihovna Jihoafrické republiky./ [Pretoria : National Library of South Africa, 2007]. - 1 DVD-video : zvuk., barev.
Taa 395/DVD

Seatle Public Library : OMA/LMN [ed.: Michael Kubo and Ramon Prat ; OMA ; LMN] /Veřejná knihovna v Seatlu./ Barcelona : Actar, 2005. - 162 s. : il., plány, fot.
Teb 36.834

Valůšek, David : Od školy ke knihovně : historie budovy Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně : 1896-2006. Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše, 2005. - 87 s. : il., portréty, plány, faksim. - (Zlínský kraj ; sv. 11)
Tec 8.213/B

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2