Ohlédnutí za Březnem - měsícem internetu

Jaroslav Winter

Pro letošní jedenáctý ročník Března - měsíce internetu zvolili jeho organizátoři z BMI sdružení již podruhé za sebou motto Internet - výhoda pro znevýhodněné. Uskutečnilo se pět odborných konferencí, 330 knihoven pozvalo veřejnost na nejrůznější akce, sedm měst navštívil Net vlak, více než 22 000 dětí strávilo pohádkovou Noc s Andersenem. Z množství aktivit se proto zaměřme na ty, které nejvíce korespondovaly s letošním mottem.
Především to byla konference INSPO - Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami. Konala se 8. března v Kongresovém centru Praha již poosmé a kvůli rekordnímu počtu 211 účastníků musela být přemístěna do větších prostor. Největší ohlas na ní vzbudily technické novinky usnadňující život lidem se zdravotním handicapem.
Výzkumníci z Technické univerzity Liberec předvedli nový program MyDictate, vyvinutý speciálně pro potřeby osob, které nemohou při práci s PC používat ruce. Umožňuje jim zadávat do počítače text poměrně snadným a přirozeným způsobem - pomocí hlasu. Jejich kolegové ze Západočeské univerzity v Plzni přiblížili několik dalších směrů, v nichž řečové technologie pomáhají překonávat bariéry lidí se zdravotním postižením. Jde například o automatické titulkování televizních pořadů, automatický překlad znakové řeči do češtiny, převod mluvené řeči do znakové a další oblasti, ve kterých čeští výzkumníci zaujímají přední místo ve světě.
V sekci o tvorbě přístupného webu bylo několik příspěvků věnováno možnostem, jak se dá vydělávat na již existujících webových stránkách či jaké jsou další možnosti výdělku, které nabízí internet i lidem se zdravotním handicapem. Sekce internetu a zaměstnávání se soustředila z velké části na využití e-learningové formy při vzdělávání osob se zdravotním postižením.
Poprvé bylo jednání konference tlumočeno nejen do znakového jazyka, ale simultánně bylo mluvené slovo přepisováno a promítáno na plátno. Díky tomu přišlo i hodně neslyšících, kteří neovládají znakový jazyk a kteří jsou jinak z účasti na obdobných akcích prakticky vyloučeni.
Na konferenci byly rovněž předány ceny vítězům literární soutěže Internet a můj handicap, do které došlo 42 příspěvků. Vítězem se stal 24letý Pavel Hejhal, který má po úrazu ochrnuté nejen ruce a nohy, ale i bránici, takže musí být napojen na plicní ventilátor. Přesto dokázal i za těchto okolností dokončit dálkově střední školu, když jako hlavní komunikační prostředek posloužil právě internet.
Zvláštní cenu časopisu Můžeš - LCD monitor - převzala Jana Hodková, protagonistka jednoho z oceněných soutěžních příběhů. V situaci ohrožení života svého přítele volala záchranku, ale protože má problémy s komunikací a nerozuměli jí dobře, telefonicky se pomoci nedovolala. Zachovala však chladnou hlavu a prostřednictvím internetového chatu, na kterém naštěstí zastihla přítele z počítačového kurzu, který nedávno předtím absolvovala, dokázala pomoc přivolat. Všechny příspěvky do literární soutěže jsou zveřejněny na www.helpnet.cz/inspo.
Net vlakNovinkou letošního měsíce internetu byl Net vlak, který vypravily České dráhy, ČD CARGO a technikou a kvalifikovanými lektory vybavila Chráněná ICT pracoviště Deep. Jedním z jeho cílů bylo seznámit zájemce s možnostmi využití internetu pro cestování a současně ukázat, jak České dráhy umožňují dopravu i lidem s pohybovým omezením. Vozíčkáři si mohli vyzkoušet zvedací plošinu umožňující bezbariérový nástup do vlaku, pro zrakově handicapové byla připravena navigační služba SONS. Z internetových aplikací byly předváděny zejména systémy plánování cest (www.vlak.cz - IDOS), nákupu jízdenek on-line (www.eshop.cd.cz) a rezervace jízdenek a služeb pro cestující s handicapem (www.cd.cz/bezprekazek). V Net vlaku bylo zřízeno také stanoviště Czech Point, kde bylo možné získat výpis z Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a Rejstříku trestů.
Během 12 dnů zavítal Net vlak do sedmi měst, kde jej navštívilo téměř 750 zájemců, a to nejen lidé se zdravotním postižením, ale i matky s dětmi, starší občané, žáci základních, středních i vysokých škol. A jejich vzájemné poznávání a integraci označili lektoři, sami lidé se zdravotním handicapem, za možná nejdůležitější přínos Net vlaku.
Neméně přínosnou byla pro mladé účastníky konference Junior Internet prezentace nevidomého zaměstnance InternetPoradny Lukáše Otáhala, který je fascinoval názornou ukázkou, jak zručně dovedou nevidomí pracovat s počítačem a internetem a jak jim může sloužit mobilní telefon. Současně si uvědomili, jak je pro handicapované uživatele důležité, aby webové stránky byly vytvářeny s ohledem na pravidla přístupnosti.
Je dobré, že k bezbariérovosti webů přihlížejí již několik let poroty soutěží Zlatý erb (o nejlepší webové stránky měst a obcí) a Biblioweb (o nejlepší stránky knihoven). Dokonce v obou soutěžích vyhlašují i zvláštní ceny za nejlépe přístupný web. Vítězové Zlatého erbu i Bibliowebu přebírali ceny během slavnostního večera na dvoudenní mezinárodní konferenci Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové. Vedle představitelů Jihlavy (nejlepší web města), Tlumačova (nejlepší web obce) a Prahy 6 (nejlepší elektronická aplikace) tak převzali cenu ministra vnitra za nejlepší bezbariérový přístup zástupci Třebihošti (www.trebihost.cz) a v Bibliowebu byla oceněna nejen Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně (obce nad 25 tisíc obyvatel), Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě (od 5 do 25 tisíc obyvatel) a Obecní knihovna v Kondraci (do 5 tisíc obyvatel), ale také Městská knihovna v Litvínově (www.knihovna-litvinov.cz), která získala cenu Blind Friendly Web.
Potěšitelné je i to, že na děti s handicapem pamatovali na několika místech, kde proběhla Noc s Andersenem. Nejvíce jich přivítalo pražské Informační centrum o hluchotě, odkud devět neslyšících, nedoslýchavých i slyšících dětí vyrazilo hledat poklad do Národní knihovny. A také letos se v průběhu Noci s Andersenem uskutečnila sbírka na dětský hospic v Malejovicích, při níž děti vybraly více než 15 000 korun.
Zatím (v době uzávěrky čísla) nejsou k dispozici kompletní údaje, kolik akcí připravily knihovny v březnu pro lidi se zdravotním postižením, seniory, maminky na mateřské dovolené či nezaměstnané. Určitě však mezi ně bude zahrnuta například návštěva knihovny v Táboře desítkou žáků základní školy speciální Diakonie ČCE Rolnička v Soběslavi. Jde vesměs o žáky s mentálním či kombinovaným postižením, kteří uvítali možnost procvičit si práci s internetem, ale také prohlédnout si jednotlivá oddělení knihovny a zaposlouchat se do krásných melodií v hudebním oddělení.
Uvedené příklady dokumentují, že Březen - měsíc internetu nezůstal svému letošnímu mottu nic dlužen. Zvláště když se k nim přidá ještě leták distribuovaný v knihovnách, který vyšel v nákladu 40 000 výtisků a jenž přibližuje nejdůležitější internetové servery zaměřené na různé znevýhodněné skupiny obyvatel.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2