Z KNIHOVEN...

Všichni jsme tady doma i díky ostravské knihovně
O co šlo?
Dětským oddělením všech poboček Knihovny města Ostravy (www.kmo.cz) se i v roce 2007 podařilo spolupracovat na celoročním, tentokrát multikulturním projektu s názvem Všichni jsme tady doma. Jeho struktura byla jednoduchá. Rozhodli jsme se věnovat pozornost celkem pěti národnostním menšinám, které mají v Ostravě početné zastoupení, a to během pěti dvouměsíčních tematických bloků (tedy vyjma letních prázdnin).
Každý z bloků - vietnamský, romský, řecký, polský, slovenský - si vzala na starost jiná skupina poboček, jež zajistila potřebný materiál a především vypracovala podrobný program tak, aby jeho osnova byla využitelná ostatními a zároveň, aby i každá knihovna mohla do sytosti využít své vlastní nápady.
V typech aktivit jsme si žádné meze nekladli, a tak vznikaly tradiční besedy s osobnostmi, koncerty, tvůrčí dílny, výstavy a soutěžní kvizy, ale došlo i na divadelní představení, pohybové soutěžní turnaje, literární večery, veřejná čtení, vystoupení folklórních souborů a výtvarné soutěže.
Příklady dílčích akcí jednotlivých bloků
Vitnamský blokVIETNAMSKÝ BLOK:
• Rýžová políčka - veřejné čtení vietnamských pohádek pro děti i rodiče doprovázené výtvarnou dílnou.
• Pohádky dračího krále - dramatizace dvou vietnamských pohádek podle společného scénáře.
• Den Vietnamu: oslava svátku Tet - pásmo soutěží, kvizů, závodů pro děti.
• Umění Vietnamu: Mandaly - tvůrčí dílna; obrázky z rýže, barevného písku a čajů.
ROMSKÝ BLOK:
• Dramatizace romské pohádky - divadelní představení romských dětí ve spolupráci se studenty Ostravské univerzity.
• Sociální specifika romské komunity, komunikace s příslušníky etnika - beseda s romskou poradkyní Lýdií Poláčkovou pro knihovníky.
• Ukaž co umíš - tříkolový soutěžní turnaj v tanci, zpěvu, hře na hudební nástroj.
ŘECKÝ BLOK: Řecký blok
• Beseda o Řecku se Sofií Prusalis, spojená s ukázkami tradičních řeckých tanců.
• Řecký folklór - výstava o řeckých tradicích zapůjčená z Vlastivědného muzea v Olomouci.
• Musaku, gyros, suvlaki - v knihovně ochutnáte taky - beseda o řecké kuchyni se známým kuchařem Romanem Hadrbolcem.
• Moudrý strom - tvůrčí dílna, výroba stromu s citáty slavných řeckých filozofů.
POLSKÝ BLOK:
• Koukni, Polsko! Vystoupení folklorního souboru Zorómbek.
• A. Sapkowski - beseda s významným současným autorem fantasy literatury.
• Amicis cansione antique - koncert klasické hudby; prezentace hudebních děl polských autorů.
• Teatr pantomimy SZKAPA - divadelní vystoupení polského souboru.
SLOVENSKÝ BLOK:
• Javorníky, Tatry, Fatra, Spišský hrad - vieš, kde je máš hľadať? - beseda pro děti doplněná poslechem slovenského textu, znalostním kvizem.
• Černá hodinka - čtení pohádek ve slovenštině spojené s tvůrčí dílnou
Hlavním cílem projektu Všichni jsme tady domabylo podpořit interkulturní dialog a prostřednictvím multikulturního vzdělávání napomoci integraci cizinců, kteří se rozhodli v Ostravě žít.
Kam to došlo?
Naší snahou bylo připravit programy jak o menšinách, tak pro menšiny. Ideální byly případy, kdy se podařilo zapojit příslušníky z konkrétních menšin i do samotné přípravy programů.
Samozřejmě ne vždy to bylo snadné. Například komunikace s vietnamskou, vůči českému světu poměrně uzavřenou, minoritou byla obtížná. Nakonec se přece jen podařilo přemluvit vietnamské vysokoškoláky k uskutečnění besedy o své zemi pro veřejnost, na níž měli hosté možnost jak ochutnat vzorky jejich národní kuchyně, tak vidět tradiční vietnamské předměty, oděvy, zhlédnout prezentaci aj.
Vynikající byla spolupráce s polskou novinářkou paní Radlowskou-Obrusník, která nám pomohla zprostředkovat řadu kontaktů s polskou kulturou a i s polským konzulátem. Výsledkem spolupráce se stalo pásmo prestižních akcí podzimního polského bloku, kterých se účastnili i představitelé z ostravského magistrátu, který projekt podpořil.
Za zmínku stojí také to, že mnohé pobočky navázaly při přípravě těchto programů na zkušenosti získané v krátkodobějším projektu „Knihovna jako brána k integraci cizinců v EU“ realizovaném ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha v roce 2006. I tehdy připravovaly ostravské knihovny integrační aktivity. Pro ně bylo odrazovým můstkem především zmapování terénu v kraji, tj. organizací, které minority sdružují, vytipování kontaktních osob, zjištění možností spolupráce s nimi apod.
Co z toho vyšlo?
Důkazem úspěchu snad může být celkový počet 332 realizovaných dílčích akcí, které do knihoven přilákaly přes 5000 hostů. Hlavně jsme si ověřili, že zvolená struktura projektu v praxi funguje a pro příště stačí jen zvolit odlišné národnostní menšiny a v projektu, jehož už osvědčená forma zůstane stejná, dále pokračovat.
IRENA ŠŤASTNÁ
Týden čtení 2008 v Masarykově veřejné knihovně Vsetín
Novinkou letošního 11. ročníku celorepublikové akce Březen - měsíc internetu (BMI) byl Týden čtení, který probíhal ve dnech 10.-16. března 2008.
Masarykova veřejná knihovna Vsetín se s nadšením přihlásila „do staronové“ březnové aktivity, kterou vyhlásilo Sdružení knihovníků a informačních pracovníků ČR. Knihovna při organizování čtení vycházela z dlouholeté výborné spolupráce se školami, využila zkušeností pracovníků Komunitního klubu a projektových pracovnic, které zodpovídají za aktivity s dětmi a mládeží. V neposlední řadě knihovna nabídla příjemný moderní interiér Komunitního klubu v hlavní budově na Dolním náměstí. Společné hlasité předčítání probíhalo i v sídlištních knihovnách v Luhu, v Rokytnici a na Trávníkách.
V Komunitním klubu naslouchalo celkem 353 žáků z 16 tříd. Nechyběli zástupci mateřských, základních ani středních škol, pro které byl připraven program dle věkové struktury účastníků. Četly se ukázky jak z klasiky, tak z novinkového fondu knihovny. Pro menší děti bylo připraveno Devatero pohádek, Edudant a Francimor, Měl jsem psa a kočku nebo Zuby nehty. Pro ostatní byl výběr rovněž velmi rozmanitý: Černá kniha puberťáka, Uprchlík kříží svou stopu, Stopařův průvodce galaxií, Simion Výtažník, Slabost pro každou jinou pláž či gangsterka Pět hospod, dva bary a jeden noční klub. Své místo měla před posluchači také klasika, například Hemingwayova Fiesta a Komu zvoní hrana, Danteho Božská komedie nebo Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha Miguela de Cervantese.
V dětských knihovnách (sídlištní knihovny) v Luhu, Rokytnici a na Trávníkách se uskutečnilo celkem 10 společných čtení, kterých se zúčastnilo 207 dětí.
Ze zmíněných akcí vybíráme např.: Čteme si navzájem, Společné čtení, nad něj není, Čtu, čteš, čteme - soutěž o nejlepší čtení, Jedno slovo, druhé, třetí, jako ptáčci z pusy letí, Přečtěme si společně aj.
Čtení bylo velmi dynamické. Děti pozorně poslouchaly, četly, opravovaly popletené pohádky. U větších čtenářů byl důraz kladen na dramatičnost čtení, děti se dozvěděly, jak je důležité přečíst úryvek tak, aby zaujal ostatní posluchače. Po přečtení vybraných částí knihy následovalo povídání o ukázce. Soutěž ověřila, jak bedlivě děti poslouchaly a zda textu vůbec rozuměly.
V dětské knihovně v Luhu funguje knihovnický kroužek Knížátka. „Knížátka“ navštívila mladé čtenáře v knihovně v Rokytnici. Společně zde prožili příjemné odpoledne plné soutěží, kvizů a čtení. Akce Přišli jsme k vám na návštěvu… měla náboj a dětem se líbila.
V knihovně se společně četlo nejen pro a s mladými lidmi, ale také se seniory.
V rámci Akademického roku pro seniory knihovna připravila čtení z děl regionálních autorů „Valašskem literárním“. Úterý 11. března bylo prodchnuto zážitkovým čtením a radostí ze společně objevované poetiky literárního Valašska.
Týden čtení v knihovně se vydařil a mimo jiné prokázal přetrvávající zájem o čtení i v době prudkého rozvoje informačních technologií.
V příštím roce s knihou v ruce - na shledanou!
MARIE POKORNÁ
HANA RŮŽIČKOVÁ

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2