ZE SVĚTA

Zdroje jsou dostupné v knihovně knihovnické
literatury Národní knihovny ČR

V říjnu 2007 se v Londýně konal seminář Living Library Seminar. Pojem „living library“, nejlépe přeložitelný asi jako „živá knihovna“ vychází z toho, že si uživatelé v knihovnách za určitých podmínek a na sjednanou dobu půjčují nikoliv knihy, ale lidi. Myšlenka přišla z Dánska, později se uplatnila i v Maďarsku, Norsku a Portugalsku. Rada Evropy vydala metodickou příručku nazvanou Don’t judge a book by its cover! The Living Library Organiser’s Guide. Živá knihovna je pokládána za nástroj výchovy k respektu vůči lidské důstojnosti a lidským právům, k odbourávání stereotypů a předsudků. Na semináři vystoupili zástupci některých knihoven, které mají zkušenosti s pořádáním programů na bázi živé knihovny, např. Lismore Library v australském Novém Jižním Walesu. Zkušenost mohli získat i účastníci semináře v praktické sekci, někteří jako čtenáři, někteří jako knihy. Nabízené tituly knih, tedy některé charakteristiky a příběhy půjčovaných osob, zněly Oloupený, Věřící, Čerstvý prarodič, Azylant, Člověk žijící v Nigérii, Vegetarián, Zahradník.

Knihovna Phantastische Bibliothek v německém Wetzlaru se zaměřuje na fondy vědecko-fantastické literatury, fantasy, hororů, utopických knih, cestopisů a dobrodružné literatury, pohádek a knih o mytologii. Knihovna je také kulturním, vědeckým a vzdělávacím střediskem. V několika posledních letech se spolu s Europäisches Informationszentrum (Evropským informačním střediskem) v Hessensku podílela na projektu Verbotene Worte (Zakázaná slova), který vyšel z postřehu, že v různých národních kulturách vznikly pojmy i celá témata, která vyvolávají nedorozumění. V průběhu dějin dostala některá slova smysl, pro který jsou vnímána jako politicky nekorektní nebo nepřijatelná, případně jenom mají podivný nádech. Jednotlivé kultury se v tom neshodují a vznikají tak nedorozumění a problémy při překladu a komunikaci. Impulsem k přípravě projektu bylo rozšíření Evropské unie na východ. Řešitelé seskupili takové výrazy do jednotlivých okruhů: Identita, domov, dějiny, tradice, patos, posvátnost, mýtus, kritika. O zařazených výrazech diskutovalo sedm párů autorů, vždy jeden Němec a jeden autor z východní Evropy (Polsko, Maďarsko, Česko, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko). Z projektu vznikla antologie textů nazvaná Verbotene Worte.
(BUB: Forum Bibliothek und Information. - č. 11/12 (2007), s. 772)

Projekt Lesen verbindet Generationen (Čtení spojuje generace) by měl přispět k vzájemnému porozumění mezi generacemi. Připravili ho v německém Severním Porýní - Vestfálsku. Účastníci se navzájem zvou ke společnému čtení. Jeden z nich, vyzývatel, se stává „kmotrem“. Důležité je, aby oba patřili k různým věkovým skupinám. Kmotr připraví pro svého společníka úvod do tématu knihy. Po jejím přečtení spolu diskutují každý z pozice svého generačního pohledu. Projekt nejen podporuje četbu, ale umožňuje mladým a starším účastníkům, aby vzájemně lépe pochopili své názory, hodnoty a postoje. Ne všichni totiž žijí v rodinách, ve kterých je zastoupeno několik generací. V čele projektu stojí nadace Stiftung Lesen a zemské ministerstvo, které se zabývá otázkami generací, rodin a žen. Vydalo příručku Lesespaß für alle: Literarische Tipps zum Projekt „Lesen verbindet Generationen“, která přináší tipy pro semináře v rámci projektu, ale šířeji i doporučení pro četbu vůbec. Autoři projektu hledají spolupracovníky - knihovny, domovy a denní zařízení pro děti a seniory. Úkolem knihoven je projekt zpropagovat a motivovat účastníky či proškolit „kmotry“ a samozřejmě zajistit knihy ze svých fondů.
(BUB: Forum Bibliothek und Information. - č. 11/12 (2007), s. 775; ; http://www.mgffi.nrw.de/)

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2