Knihovna roku 2008

- přečtěte si informace k podávání návrhů na udělení ceny Knihovna roku 2008

Od redakčního stolu

- volně k přečtení

Poznámky do diáře – Neušlo nám

TÉMA: Web 2.0 - hrozba nebo příležitost pro knihovny?

Následující článek informuje o aplikacích technologií webu 2.0 do veřejných knihoven. Jedná se o diskutovanou oblast, která byla tématem mnoha českých a zahraničních konferencí. V úvodu charakterizuji hrozby a příležitosti webu 2.0, následuje výčet konkrétních technologií, které se dají využít ve službách knihoven a na závěr uvádím některé příklady zahraničních a českých knihoven, které aplikovaly principy webu 2.0 a Library 2.0 do svých služeb...

Role veřejných knihoven v tvorbě prorodinného klimatu – 2

Poté, co bylo nahlíženo na rodinu z obecnějšího hlediska, co pro rodinu dělá nebo by mohla dělat veřejná knihovna, čím již přispívá nebo by chtěla přispět, jaké programy vytváří a na čem záleží jejich realizace (blíže viz Čtenář 5/2008), se rozhovor se zástupkyněmi knihoven stočil k tomu, jakou další cestou by se veřejné knihovny mohly ubírat...

Vzdálený přístup k licencovaným dokumentům Národní knihovny ČR

V létě 2007 nabídla Národní knihovna ČR (dále jen NK ČR) v testovacím režimu vzdálený přístup k licencovaným on-line zdrojům, který umožňuje registrovaným uživatelům jejich využití i z počítačů mimo budovu knihovny...

Registrační poplatky v knihovnách a jejich možná kalkulace

Knihovny pro všechny? – 2

JAK NA TO: Zákoník je také kniha

Zpracování osobních údajů čtenářů

Připravované změny v Souborném katalogu SKAT

Souborný katalog naučné literatury SKAT, jehož tvorbu iniciovala firma LANius s. r. o., vzniká od roku 1995. Ve více než dvaceti knihovnách začala tehdy na základě smluv o dílo tvorba základu budoucího katalogu...

Vybrané překlady ze španělské a hispanoamerické literatury 2005-2007 – 2

Je profese knihovníka úplně zastaralá? – 6

Zvukové knihy v roce 2008

ZE ZAHRANIČÍ: Švédský institut dětských knih

ČTENÁŘ vyzývá

RECENZE: Slovník zapomenutých nakladatelství

Knihovnická veřejnost možná ještě nezaznamenala, že od května je na internetu zpřístupněn nový informační zdroj - Slovník českých nakladatelství 1849-1949 (http://www.slovnik-nakladatelstvi.cz/). Jedná se o zatím rozsahem spíše drobnou, obsahem nicméně zajímavou příručku...

Z KNIHOVEN...

SYLVA ŠIMSOVÁ ODPOVÍDÁ Z ANGLIE

Novinky z fondu knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Ze světa

Základní kameny nové budovy Národní knihovny ČR aneb Národ sobě II – 18

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2