Novinky z fondu knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR


KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace
Langley, Anne - Gray, Edward G. - Vaughan, K. T. L. : Building Bridges : collaboration within and beyond the academic library. /Stavba mostů : spolupráce uvnitř i mimo akademickou knihovnu./ Oxford: Chandos, 2006. - 143 s. - (Chandos Information Professional Series)
Kg 36.850

Markless, Sharon - Streatfield, David : Evaluating the Impact of Your Library. /Hodnocení vlivu vaší knihovny./ London: Facet, 2006. - 170 s.
Kf 36.588

Samek, Toni : Librarianship and Human Rights : a twent-first century guide. /Knihovnictví a lidská práva. Průvodce 21. stoletím./ Oxford: Chandos, 2007. - 200 s.
Ke 36.797

Studia Bibliographica Posoniensia. I/2007 / [zostavila Miriam Poriezová]. Bratislava: Univerzitná knižnica, 2007. - 230 s. : il.
Ka 37.218

Automatizace knihovnické a informační činnosti
Best Practices of Public Library Information Technology Directors. /Nejlepší postupy řízení informačních technologií veřejné knihovny./ New York: Primary Resources Group, 2005. - 90 s.
Iea 37.194

Digitalisieren - internationale Projekte in Bibliotheken und Archiven. / Digitalizace - mezinárodní projekty v knihovnách a archivech./ Berlin: BibSpider, 2007. - 254 s.
Ol 37.212

The International Survey of Institutional Digital Repositories. /Mezinárodní přehled instituciálních digitálních úložišť./ New York: Primary Research Group, 2007. - 127 s.
Ol 37.149

Organizace knihovních fondů
Halsted, Deborah D. - Jasper, Richard P. - Little, Felicia M. : Disaster Planning : a how-to-do-it manual for librarians with planning templates on CD-ROM. /Plánování katastrof. Příručka pro knihovníky s plánovacími šablonami na CD-ROM./ New York: Neal-Schuman, 2005. - xx, 267 s. + 1 CD-ROM. - (How-to-do-it manuals for librarians ; no. 129)
Ol 36.590

Proceedings EU Conference Permanent Access to the Records of Science : The Hague, 1 November 2004. /Materiály z konference Evropské Unie Permanentní přístup k vědeckým dokumentům. Haag, 1. 11. 2004./ Hague: National Library of the Netherlands, 2005. - 49 s. : il. (barev.)
Oba 7.696/B

Taylor, Arlene G. : Introduction to Cataloging and Classification. - 10th ed. /Úvod do katalogizace a klasifikace./ Westport: Libraries Unlimited, 2006. - 589 s. : il. - (Library and Information Science Text Series)
Od 36.706

Sítě knihoven
Current Practices in Public Libraries / ed. by William Miller, Rita M.Pellen. /Současná praxe ve veřejných knihovnách./ Binghamton: Haworth, 2006. - 232 s.
Teb 37.074

Gibbons, Susan : The Academic Library and the Net Gen Students : making the connections. /Vysokoškolské knihovny a studentské internetové informace : tvorba propojení./ Chicago: American Library Association, 2007. - xvi, 119 s. : il.
Tb 36.929

„Vita morsque et librorum historia“ : k výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven / Jitka Radimská (ed.). České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006. - 487 s. : il., faksim. - (Opera romanica ; 9)
Ti 36.557

Služby knihoven
Brumley, Rebecca : The Reference Librarian’s Policies, Forms, Guidelines, and Procedures Handbook with CD-ROM. /Politika referenčních knihovníků, formy, směrnice a příručka postupů s CD-ROM./ New York: Neal-Schuman, 2006. - xxiv, 339 s.
Sd 36.593

Hilyer, Lee Andrew : Interlibrary Loan and Document Delivery : best practices for operating and managing interlibrary loan services in all libraries. /Meziknihovní výpůjční služba a dodávání dokumentů : nejlepší postupy pro provoz a řízení meziknihovních výpůjčních služeb ve všech knihovnách./ Binghamton: Haworth Press, 2006. - xix, 150 s.
Sab 36.848

Kendrick, Terry : Developing Strategic Marketing Plans that Really Work : a toolkit for public libraries. /Rozvoj plánování strategického marketingu, který skutečně funguje. Soubor pomůcek pro veřejné knihovny./ London: Facet, 2006. - xii, 225 s.
Se 36.436

KNIHOVĚDA
Bártl, Stanislav - Kostelecký, Jiří : Ďáblova bible : tajemství největší knihy světa. České Budějovice: Herbia, 2007. - 92 s. : il., faksim.
Xaa 37.053

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2