Připravované změny v Souborném katalogu SKAT

PETRA ŠILHOVÁ> petra@lanius.cz
 
Souborný katalog naučné literatury SKAT, jehož tvorbu iniciovala firma LANius s. r. o., vzniká od roku 1995. Ve více než dvaceti knihovnách začala tehdy na základě smluv o dílo tvorba základu budoucího katalogu. V červnu roku 1996 se katalog SKAT stal základním majetkem nově vzniklého Sdružení uživatelů knihovního systému LANius. Členy tohoto zájmového sdružení právnických osob jakožto neziskové organizace (zákon č. 47/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) jsou knihovny, které přispívají svými záznamy. V roce 1997 byl systém bezplatně poskytnut do sítě internet (www.skat.cz), a tím i všem knihovnám a informačním pracovištím. Jeho hlavním záměrem byla a je racionalizace Meziknihovní výpůjční služby (MVS). Sekundárně se fond katalogu SKAT stal využívanou bází kvalitních záznamů pro retrokonverzi katalogů naučné literatury členských knihoven. Tuto roli však v roce 1998 převzala báze sdílené katalogizace - ISHARE. V roce 2002 byl Souborný katalog naučné literatury připojen do Jednotné informační brány a o dva roky později do databáze ANSKAT obsahující excerpované články z periodik vycházejících v České republice. V roce 2005 došlo k přejmenování sdružení na Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius, jehož členy jsou knihovny pracující s programy firmy LANius s. r. o.
V současné době obsahuje SKAT více než 294 000 titulů odborných monografií z fondu 201 knihovny, přes 552 000 bibliografických záznamů článků v ANSKAT. Dnes už SKAT není jediným katalogem v České republice. Vedle něj existuje řada kvalitních a díky internetu bez problémů dostupných zdrojů, ale své místo určitě stále má. Stávající zpracování dat již neodpovídá technickým možnostem a potřebám současnosti, proto správci katalogu navrhují zautomatizovat fungování SKAT on-line stahováním záznamů prostřednictvím OAI provideru. On-line aktualizace umožní vidět opravy a především vyřazení svazků v reálném čase a ne se čtvrtletním zpožděním, jak tomu bylo doposud. Implementace www katalogu Clavius a Z39.50 serveru Clavius zrychlí a zkvalitní vyhledávání jak v souborném katalogu, tak i v JIB.
Změny se dotknou i souborného katalogu článků ANSKAT. Nabízí se možnost stahovat všechny články z jednotlivých knihoven, a to bez ohledu na původní rozdělení titulů. Bude probíhat automatická kontrola na shodnost titulů, čímž se zamezí vzniku duplicit. Katalog by mohl jednorázově přijímat starší záznamy článků a vytvářet členským knihovnám archiv.
Otázkou budoucnosti je vznik Katalogu elektronických zdrojů, založeném na principu ANSKAT. Lokální databáze knihoven, zejména pak jejich autoritní údaje, by mohly být obohaceny o webové zdroje. V záznamu knihy nebo článku bude na katalogizačním lístku umístěn k dané problematice i internetový odkaz. Vyhledávání stávajících elektronických zdrojů by prováděly při katalogizaci členské knihovny. Zároveň by na vyhledávání odkazů pracovaly externistky (pracovnice kontrolující nyní záznamy pro SKAT), které by zajišťovaly i jejich kontrolu. Obohacením lokálních zdrojů by se SKAT lišil od ostatních souborných katalogů a pro členské knihovny by vznikla nová služba.
Výše uvedené návrhy byly předloženy loni na jaře na výroční členské schůzi sdružení. V září 2007 proběhla mezi členy SKATu anketa. Odpovědi zaslalo 62 knihoven, především z řad největších přispěvatelů. Výsledek - souhlasné odpovědi - je uveden v procentech.

1) Převod stávajících dat včetně www katalogu z prostředí LANius do prostředí Clavius SQL? 93 %
2) Automatické stahování záznamů z knihoven, které mají www katalog Clavius pomocí OAI providera? 98 %
3) Souhlasíte s tím, aby data SKAT již nebyla čtvrtletně vydávána na CD k instalaci do LANia? 98 %
4) Jste ochotni spolupracovat na opravě vašich záznamů? 100 %
5) Je vaše knihovna ochotna tvořit záznamy elektronických zdrojů (EZ) pro chystanou společnou bázi EZ? 61 %
6) Jste pro automatické stahování elektronických dokumentů (webových zdrojů) z členských knihoven? 93 %
7) Má SKAT doplňovat autoritní záznamy klíčových slov a předmětových hesel o odkazy na tyto webové zdroje? 84 %
8) Má SKAT zajistit distribuci kvalitních www odkazů ze serveru SKAT do www katalogů členských knihoven? 90 %
9) V článkové bázi ANSKAT přestat stahovat podle rozdělovníku a nadále stahovat všechny články? 62 %
10) Do článkové báze ANSKAT umožnit členským knihovnám „odložit“ starší články jako do archivu? 70 %

O stálé popularitě Souborného katalogu naučné literatury SKAT svědčí odpovědi na poslední otázku Jaké zdroje ve vaší knihovně nejčastěji používáte? Knihovny měly seřadit od jedničky do pětky nejpoužívanější katalogy. Na prvním místě se jednoznačně umístil SKAT. Velké knihovny preferují CASLIN, v těsném závěsu se drží Jednotná informační brána a na čtvrtém místě se umístila především v malých knihovnách stále aktuální Meziknihovní výpůjční služba. Poslední skončil ANSKAT.
Výsledky potvrdily, že většina členů souhlasí s nutností změn ve fungování souborného katalogu SKAT a ANSKAT. Nebrání se tvorbě nového katalogu Elektronických zdrojů, a to i přes kapacitní problémy, na které upozorňují. Mile nás potěšila stoprocentní ochota spolupracovat na opravě zaslaných záznamů.
K realizaci některých z výše uvedených změn přistoupíme již v průběhu letošního roku. Sdružení získalo dotaci z rozpočtu Ministerstva kultury ČR na projekt Zkvalitnění tvorby a zpřístupnění databáze monografií SKAT. Dojde k transformaci stávající databáze do databáze nové, která umožní importovat a exportovat data v libovolném MARC formátu. Nová databáze bude připojena do Jednotné informační brány. Změní se technologie sběru záznamů, jejich automatizované titulování s využitím OAI-PMH protokolu. Nákupem nového serveru bude zajištěna vysoká dostupnost serveru a dostatečný výkon pro další období.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2