Vzdálený přístup k licencovaným dokumentům Národní knihovny ČR

JINDŘIŠKA POSPÍŠILOVÁ> Jindriska.Pospisilova@nkp.cz  

V létě 2007 nabídla Národní knihovna ČR (dále jen NK ČR) v testovacím režimu vzdálený přístup k licencovaným on-line zdrojům, který umožňuje registrovaným uživatelům jejich využití i z počítačů mimo budovu knihovny. Pro tuto službu byl vybrán SW nástroj HAN/NetMan, který se zároveň postupně stává i portálem ke zpřístupňování databází na CD-ROM ve studovnách knihovny. Zdroje, které jsou zapojené do systému vzdáleného přístupu a zdroje na CD-ROM, lze vybírat několika způsoby:
• v abecedním seznamu zapojených zdrojů,
• v seznamu zdrojů podle oborů,
• v seznamu zdrojů podle typu databáze,
• přímým přístupem k jednotlivým licencovaným on-line časopisům prostřednictvím Elektronické knihovny časopisů - EZB (platné jen pro on-line zdroje).
Příklad - záznam časopisu Nature z báze NKC, který je dostupný v plném textu (v bázi EBSCO) i mimo knihovnu prostřednictvím vzdáleného přístupu.
Příklad - záznam časopisu
Pro přihlášení do systému využívá NK ČR stejné přihlašovací údaje, které čtenáři používají při objednání dokumentů v on-line katalogu - bázi NKC a katalogu Slovanské knihovny. Systém obsahuje informace o všech on-line licencovaných zdrojích NK ČR, ovšem část licencovaných on-line databází není možné vzhledem k licenčním podmínkám do vzdáleného přístupu zapojit a lze je využívat pouze ve studovnách. Tyto zdroje jsou na stránkách knihovny označeny. Od 3. 9. 2007 funguje vzdálený přístup ve standardním režimu, funkčnost systému může být v současné době ještě ovlivněna integrací databází na CD-ROM, které jsou postupně přidávány od listopadu 2007.
Mimo tuto službu integrovala NK ČR do svého katalogu - báze NKC i záznamy elektronických časopisů ze znalostní báze SFX portálu Jednotné informační brány. Nyní jsou pro uživatele společně s ostatními druhy dokumentů dostupné nejen ty záznamy periodik, které lze využívat v rámci jednotlivých licencí on-line zdrojů, ale také záznamy periodik volně dostupných na www. V praxi to pro uživatele znamená, že se ze záznamů v katalogu - bázi NKC, které byly obohaceny o další data pomocí SW nástroje MarcIt!, mohou prostřednictvím vzdáleného přístupu připojit přímo do on-line periodik, aniž by museli předem znát název konkrétního informačního zdroje (licence). Pevně věříme, že toto začlenění elektronických periodik umožní uživatelům rychlejší ověření dostupnosti periodika v elektronické podobě a také zjednoduší přístup k těmto elektronickým zdrojům.
Placené elektronické informační zdroje jsou dostupné v knihovnách a na vysokých školách v České republice od roku 2000. Grantové programy LI a 1N Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy způsobily obrovský skok v dostupnosti informačních zdrojů a navázaly tak na rozvoj informačních technologií, který v knihovnách probíhal od poloviny 90. let minulého století. Statistiky využívání elektronických informačních zdrojů byly pro pracovníky knihoven často zklamáním, využívání zdrojů je stále velmi kolísavé. Tato kolísavost může jednak souviset s tím, že nabídka on-line zdrojů je v podstatě velmi podobná ve všech typech knihoven, jednak také s tím, že teprve v posledních letech se knihovny naučily propagovat své zdroje a služby mnohem systematičtěji a razantněji než dříve a také, že se knihovny snaží svým uživatelům přístup ke zdrojům co nejvíce zjednodušit. Vzdálený přístup k on-line databázím je jedním z prostředků, jak zvýšit jejich využívání a také jak zajistit uživatelům komfortní přístup k informačním zdrojům odkudkoliv.


Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2