Z KNIHOVEN...

Multimediální festival 2008 v Regionální knihovně Karviná
Ve dnech 18. a 19. 3. 2008 proběhl pod záštitou Statutárního města Karviná a Regionální knihovny Karviná již 7. ročník Multimediálního festivalu, který se konal v rámci celorepublikové akce Březen - měsíc internetu. Letošní ročník festivalu byl koncipován jako vědomostní soutěž pro základní školy na téma „Věci mezi nebem a zemí“ - vynálezy, které ovlivnily vývoj lidstva a pro střední školy na téma „Film, literatura a škola“.
Do soutěže se přihlásilo 12 základních a 5 středních škol. Vzhledem k velkému počtu přihlášených škol byly vytvořeny dvě skupiny - vždy po šesti základních školách, které soutěžily 18. března. Střední školy poté soutěžily 19. března. Každá škola vyslala tříčlenný tým a pro ostatní studenty byla soutěž přístupná ve školách na webové stránce http://festival.rkka.cz/. Samotná soutěž probíhala v kinosále Regionální knihovny Karviná, odkud bylo vše vysíláno do sítě internetu.
Čtyřicet pět otázek bylo postupně zobrazováno na plátně a týmy základních škol pomocí hlasovacího zařízení odpovídaly. Pro každou otázku byl určen časový limit, během něhož si soutěžící otázku přečetli a z nabízených tří odpovědí si vybrali. Střední školy odpovídaly na 70 otázek.
Pro pestrost soutěže byly připraveny i bonusové otázky, u kterých rozhodovala nejen správná odpověď, ale i rychlost. Soutěž byla o to napínavější, že soutěžící mohli body nejen získat, ale za špatně zodpovězenou otázku také ztratit. Výsledky byly během krátké pauzy, kdy se soutěžící i pedagogové díky sponzorům občerstvili, ihned zpracovány a vyhodnoceny.
V průběhu soutěže studenti a žáci ze svých učeben ve školách pomocí chatu fandili a radili svým spolužákům. Díky sponzorům si vítězové za první místo odnesli MP3 přehrávače, za druhé místo flash disk a třetí místa si vybojovala sluchátka s mikrofonem k PC.
První den obsadila 1. místo ZŠ Slovenská, 2. místo ZŠ Dělnická a 3. místo ZŠ Prameny. Ve druhé skupině získala 1. místo ZŠ Borovského, 2. místo ZŠ Majakovského a 3. místo ZŠ s polským vyučovacím jazykem. Střední školy se umístily následovně: 1. místo - Gymnázium Karviná, 2. místo - Obchodní a bankovní akademie Karviná, 3. místo - Střední škola techniky a služeb Karviná.
PETRA HELEŠICOVÁ

Kam v pátek dopoledne? Přece k nám do kutnohorské knihovny!
V knihovněJe pátek dopoledne a já se s maminkou a malou sestřičkou už moc těším, protože dnes zase jdeme do knihovny. Jestlipak tam na mě pořád čeká barevný vláček a plyšový delfínek? A knížka o mašince Tomášovi? Jsem zvědavý, jestli zase přijde Pavlík a budeme si prohlížet knížky o autech. Paní knihovnice pro nás vždycky připraví zajímavé knížky a my si v nich společně i s maminkami a tatínky listujeme a někdy i čteme. Když se mi knížka hodně líbí, půjčím si ji domů. Nezapomínám ani na svou mladší sestřičku. Té nejraději vybírám knížky o zvířátkách pro nejmenší. Tak ahoj v knihovně! Šimůnek.
Stejně jako Šimůnek nebo Pavlík, přicházejí k nám do dětského oddělení Městské knihovny v Kutné Hoře každý pátek dopoledne další děti předškolního věku, maminky na mateřské dovolené, tatínkové a někdy dokonce i babičky a dědečkové se svými vnoučaty. V hezkém prostředí plném knih a hraček si děti mohou prohlížet knížky, hrát si a malovat. Maminky a tatínkové zase jistě ocení možnost popovídat si a odpočinout od každodenních starostí.
PETRA MORAVCOVÁ > HELENA NETOLICKÁ 
Foto archiv knihovny.
Jak čtou dětem v olomoucké knihovně Logo
Oddělení pro děti a mládež Knihovny města Olomouce se zapojilo do celostátního projektu Celé Česko čte dětem akcí Škola naruby. Tato akce, na níž v rámci sdružení dětských knihoven Klubko společně s olomouckou knihovnou participují více než tři desítky obdobných institucí Moravy a Slezska, je určena stejně tak dětem, jako jejich rodičům, prarodičům a dospělým se smyslem pro humor a se zájmem o literaturu.
Pracovnice dětského oddělení se rozhodly využít všeobecně známé záliby dětí hrát si na školu, přesněji řečeno na učitele, kteří známkují žáky. Připravily pro malé čtenáře deníčky, resp. stylizované žákovské knížky, do kterých musí dospělí zapisovat, co a jak dlouho svým dětem četli. Dětští posluchači následně čtenářský výkon svých rodičů či prarodičů oznámkují a podepíší.
Hodnocení může mít formu symbolu (např. černý puntík), obrázku či textu podle vlastní úvahy (např. dnes maminka při čtení usnula). Dojmy z přečtených knih si mohou „čtecí rodiny“ sdělovat na pravidelných schůzkách v knihovně, zají-mavé knihy doporučit ostatním a prostřednictvím knihovnic se také seznámit s novinkami na knižním trhu.
Akce Škola naruby začínala v březnu v rámci Měsíce knihy a bude ukončena v prosinci oceněním nejlepších „čtecích rodin“.
Knihovna města Olomouce tak hodlá přispět k rozvoji dětského čtenářství a podporovat zájem o literaturu od nejútlejšího věku, ale zároveň připomenout a pootevřít dospělým leckdy pozapomenutý a neprávem opomíjený svět literatury pro děti a mládež.
RADIM KARLACH
 
Josef Lada „navštívil“ školu v Praze 13
Loňské dvojí výročí (narození a úmrtí) Josefa Lady nás inspirovalo k rozhodnutí, věnovat se podrobněji životu a dílu tohoto českého malíře, spisovatele, autora plakátů, karikatur, knižních ilustrací, pohádek, říkadel atd. Chtěli jsme připomenout místo jeho narození a dalšího častého pobytu - rodné Hrusice.
Vybrali jsme si 5. třídu ZŠ Klausova, s jejíž třídní učitelkou Zdeň-kou Novotnou už tradičně obvodní knihovna v Praze-Stodůlkách dobře spolupracuje. V době, kdy v pražském Obecním domě probíhala rozsáhlá výstava věnovaná dílu Josefa Lady, jsme si ve třídě vyprávěli o životě a díle tohoto malíře a spisovatele. Provázeli jsme ho od dětství v Hrusicích, jeho učednickými léty v Praze a pak dalším životem. Prohlédli jsme si Ladovy knihy říkadel, pohádek, příběhy o Mikešovi, pohlednice, kalendáře a další ukázky jeho tvorby. Dětem jsme také přiblížili historii plakátu Braňme knihu, který vznikl po delší korespondenci mezi přáteli - Josefem Ladou a Jiřím Mahenem. Potom děti navštívily s paní učitelkou zmíněnou výstavu, kde se přesvědčily o tom, jak rozsáhlé a bohaté je Ladovo dílo.
Tehdy nás napadlo, že by se tito žáci mohli podělit o získané poznatky a zážitky, pozvat děti ze sousední mateřské školy a těm Josefa Ladu přiblížit. Pozvání se v prvních měsících letošního roku uskutečnilo, školáci předvedli scénky z Mikeše, který šel do školy místo nemocného Jozífka a jak to ve škole dopadlo. Dramatizace se povedla a kostýmy díky jedné výtvarně nadané mamince byly skvělé. Potom se děti z mateřské školy rozdělily do čtyř skupinek a v těch se ve spolupráci se svými kamarády-školáky naučily některá Ladova říkadla, která potom předvedly.
Spolupráce mezi školami a knihovnou byla zakončena návštěvou prostor ZŠ Klausova připravené k zápisu prvňáčků a vyzdobené Ladovými kresbami, což se všem moc líbilo. Celá akce se uskutečnila za podpory a spolupráce zástupkyně ředitelky základní školy Heleny Hejnové a dalších dobrovolníků. Tento projekt považuji za úspěšný a užitečný, zahrnoval totiž literární, výtvarnou i dramatickou výchovu.
ILUŠE CEJPKOVÁ

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2