Ze světa

Zdroje jsou dostupné v knihovně knihovnické
literatury Národní knihovny ČR

Knihovny se stále musí vyrovnávat s novým technologickým vývojem, jenž zasahuje do jejich domény, kterou je literatura. Tentokrát se jedná o mobilní telefony a literární texty psané formou textových zpráv - SMS. Především v Japonsku získávají na popularitě SMS romány, které jsou chápány jako nový literární žánr. Píší je především velmi mladé ženy a jsou to romantické příběhy postavené na dialogu, v nichž vystupují jednoduché postavy. Digitální romány mají 200 až 500 stran, každá strana obsahuje asi 500 japonských znaků. Přístup k portálu, který umožňuje stahovat jednotlivá pokračování, stojí měsíčně méně než pět dolarů. Knihy se prodávají velmi dobře. Polovinu z deseti největších bestsellerů tvořily právě tyto romány. V Japonsku zřejmě přispívá k úspěchu připravenost čtenářů na úspornost textu díky tradici poezie haiku a oblíbených komiksů. Důležité je i masové používání mobilních telefonů. Literární využití SMS se však šíří i jinde ve světě. Např. v Maďarsku právě vychází román skládající se z přibližně tisíce textových zpráv. V tomto případě jde o trochu jinou motivaci - o snahu využít při propagaci čtení zaujetí mládeže pro mobilní telefony. V budoucnosti není vyloučena ani úprava maďarské klasické literatury pro mobilní telefony. V Polsku připravil student Technické univerzity v Poznani program, s jehož pomocí lze instalovat v mobilních telefonech texty modlitební knížky. Také v Česku se začalo s obdobou tohoto žánru, tzv. románem na pokračování, v němž děj postupně přebírají a rozvíjejí různí autoři.

Plagiátorství je v informační době vzrůstajícím problémem a v obraně proti němu vznikají různé programy. U nás např. běží projekt Odhalování plagiátů v závěrečných pracích studentů, jehož cílem je významně omezit opisování. Na programu spolupracují vysoké školy v čele s Masarykovou univerzitou v Brně. Ta jako první v Česku zavedla v roce 2006 ve vlastním archivu závěrečných prací systém pro odhalování podobností. Také v zahraničí se tomuto problému často věnují na WWW stránkách univerzit. Autoři vycházejí z toho, že plagiátorství se mohou studenti dopustit i neúmyslně, z pohodlnosti nebo neznalosti správných postupů. Webové sídlo Plagiarism.org je věnováno vzdělávání a výchově v této oblasti. Jednotlivé oddíly přinášejí definice plagiátorství, rady týkající se správného citování, správného rozvržení práce včetně rešerše, návody, jak poznat plagiát a jak se mu vyhnout apod. Stránky obsahují i linky a informace o různých systémech na odhalování plagiátů.

Directory of Open Access Journals je služba, která zpřístupňuje volně přístupné plnotextové verze vědeckých časopisů, jenž přinášejí články v ověřené kvalitě. Kritériem této kvality a podmínkou zařazení zdroje do adresáře je, aby uživatel měl právo články číst, stahovat, kopírovat, šířit, tisknout, vyhledávat nebo odkazovat k plným textům. Adresář umožňuje vyhledávání podle titulů a podle předmětu, vždy na základě prohlížení seznamů. Oblast knihovnictví a informační vědy je zařazena mezi sociální vědy. Aktuálně obsahuje 83 titulů, dále jeden titul věnovaný bibliografii, 54 titulů o médiích a komunikaci, 117 titulů se dá najít v oblasti počítačové vědy. Jinou možností přístupu je přímé vyhledávání článků podle několika polí, mj. podle klíčových slov. Časopisy jsou vydávány kromě angličtiny i v dalších velkých jazycích, jako je francouzština, němčina, italština apod.

Univerzitní knihovna v Bratislavě a Slovenská společnost pro dějiny vědy a techniky při SAV uspořádaly koncem r. 2007 interdisciplinární seminář Lékařsko-lékárnický spolek Gemerské župy: Z historického a knihovnického hlediska. Motivem bylo jednak výročí založení spolku, pak také úmysl prezentovat elektronickou verzi Bibliografia almanachov, ročeniek a zborníkov na Slovensku 1701 až 1918 s experimentálně připojenými plnými texty.
Bibliografii lze najít na http://phobos.ulib.sk/wwwisis/azr.htm. Knižnica.- Roč. 9, č. 1(2008), s. 39-40)

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2