Zvukové knihy v roce 2008

JITKA NĚMCOVÁ > jnemcova@knihovnatr.cz
Podklady dodala: Dagmar Turková, vedoucí KTN pro nevidomé K.E. Macana v Praze

Ze seminářeCyklus seminářů pro pracovníky zvukových oddělení pod názvem Zvukové knihy v roce… jsme zahájili roku 1998 a letošní 10. ročník se bude velmi dobře pamatovat. V Městské knihovně v Třebíči se 22. dubna 2008 sešlo 64 knihovnic a knihovníků ze 40 knihoven, což je nejvyšší účast za celé období.
Zájem vyvolal především obsah první části programu semináře, což byly praktické záležitosti, jež vyplynuly ze zkušeností prvních měsíců práce s formátem MP3. Tato část patřila zástupcům Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana v Praze (KTN) - řediteli Bohdanu Roule, vedoucí úseku knihovny Dagmar Turkové a Renátě Meyerové. Zodpověděli řadu dotazů týkajících se především nových smluvních podmínek, za jakých je možno služby zvukových knihoven poskytovat, nabídky titulů v MP3 formátu, zpracování nových titulů a postupného obnovování titulů původně vyrobených na magnetofonových kazetách. Další řada dotazů se vztahovala k objednávkám, zpracování v automatizovaných knihovnických systémech, evidenci a půjčování zvukových knih formátu MP3 na přídavných zařízeních a pořizování alternativních nosičů MP3 souborů zvukových knih.
Telegraficky uvádíme alespoň několik informací, postřehů a diskutovaných témat:

1. Objednávky zvukových knih
• Pro letošní rok je připraveno asi 100 nových titulů a 400 obnovených. Číslo není přesné, protože se bude stavět nové studio KTN v budově Ve Smečkách a zároveň o dvě studia v Krakovské ulici knihovna přijde. Proto je možné, že produkce nových titulů bude nižší.
• Objednávky se realizují přes stránky knihovny www.ktn.cz v sekci Zprávy knihovnám (http://www.ktn.cz/knihovnam), kde je nabídka nových i obnovených titulů, její číslo a datum platnosti objednávky; na semináři bylo domluveno, že nové nabídky budou knihovnám avizovány e-mailem.
• Objednávka musí obsahovat následující údaje: katalogovou signaturu, autora, název a počet CD; vzor objednávky: MP 3950 Millman, Dan: Sokrates 1 CD.
• Objednávky oprav musí obsahovat následující údaje: katalogovou signaturu, autora, název, číslo poškozené kazety/celkový počet titulů; vzor objednávky: Z/3608 Shobin, David: Posedlost 3/8.
• KTN připravuje nové www stránky, které mimo jiné budou nabízet zlepšení organizace katalogu a rozšířené možnosti vyhledávání, zjednodušenou správu čtenářů a uživatelů, organizaci on-line výpůjček děl v podobě MP3 souborů. Čtenář pak bude mít možnost, po splnění určitých podmínek, si tituly stahovat sám.

2. Katalogizace zvukových knih, především záložních kopií a souborů MP3 uložených v PC
• Přírůstkové číslo a signaturu si určuje každá knihovna podle katalogizačních pravidel a možností programu, který používá; KTN doporučuje používat jejich signatury, tento způsob pak usnadňuje vyhledávání v katalogu a opravy.
• Originál obsahuje kromě všech náležitostí v poli svazky (Clavius) cenu, nákladovou cenu, způsob nabytí koupě, v poli rozsah druh dokumentu CD.
• U kopie (záložní disk nebo soubory MP3 uložené v PC) je v podpoli nákladová cena uvedeno 0 Kč, způsob nabytí vlastní a do podpole poznámka lze dopsat pro odlišení elektronický dokument. Druh dokumentu lze odlišit i signaturou. Tyto soubory nesmí být uložené v počítači, který je připojen na internet. Všechny výše uvedené náležitosti jsou pouze doporučením, nikoliv závaznými pravidly.

3. Přihlášky nových knihoven
• Knihovny, které mají zájem nakupovat a půjčovat zvukové knihy, mohou kontaktovat vedoucí knihovny paní Dagmar Turkovou (turkova@ktn.cz), poté obdrží smlouvu, po jejímž podpisu jsou oprávněny poskytovat tuto službu zdravotně postiženým.

4. Ediční komise
• Komise se schází jedenkrát za rok v zastoupení KTN Praha, KJM Brno, MěK Hradec Králové, MěK Plzeň a SONS. Letos se komise sešla 29. 4. 2008, kdy odsouhlasila kromě jiných i tituly českých detektivek, romány Vlasty Javořické či Danielle Steel. Návrhy do komise může podávat každá knihovna, která půjčuje zvukové knihy.

Ze semináře
Druhou část programu, věnovanou speciálním činnostem některých knihoven v oblasti práce se zdravotně postiženými, zahájila ředitelka MěK v Třebíči Mgr. Marie Dočkalová s prezentací projektu Digitální zvuková knihovna. Projekt byl realizován v rámci grantového systému Zdravé město Třebíč. Jeho cílem bylo nejen řešit problematiku digitalizace služeb zvukových knihoven pro zdravotně postižené, získat finanční prostředky na nákup zvukových knih ve formátu MP3, přehrávače MP3 a potřebný počet nových nosičů (USB flash-disky, SD karty, čtečka SC karet k počítači), ale především pomoci překonat obavy zdravotně postižených klientů z přechodu na tuto podobu zvukové knihy. Proto hned v počátku projektu v květnu 2007 byla pro cílovou skupinu uživatelů knihovny připravena prezentace, na které se záměrně příliš neteoretizovalo, ale prakticky se na jednom z přehrávačů předváděly všechny výhody MP3 formátu. Čtenáři si hned všechna nová zařízení vyzkoušeli. Setkání se zúčastnila i pracovnice sociálního odboru Městského úřadu, která přítomné informovala o postupu, jak mohou získat vlastní přehrávač MP3 do ceny 5000 Kč jako kompenzační pomůcku. Vzhledem k tomu, že jej lze pořídit už od 2000 Kč, využili pak tuto možnost téměř všichni uživatelé zvukové knihovny. Prezentace digitální knihovny pak probíhala ještě několikrát, včetně vystoupení pro veřejnost v rámci pravidelné akce Zdravé město - Dny zdraví, která se v říjnu často časově kryje s Týdnem knihoven. Projekt nakonec získal ocenění grantové komise Zdravého města Třebíč v podprogramu Sociální služby.
Radka Vojáčková z dětského oddělení Krajské vědecké knihovny v Liberci, která je pověřená v rámci své pracovní činnosti kontakty s odbornou veřejností pro oblast rozvoje čtenářství, představila projekt Děti čtou nevidomým dětem. Jeho výsledkem jsou zvukové knihy určené pro slabozraké a nevidomé děti. Finanční podporu poskytlo Ministerstvo zdravotnictví a dosud bylo nahráno 6 titulů knih. Cílem projektu rovněž je, aby se dětské zvukové knihy dostaly i do knihoven. Knihovny, které mají o tyto zvukové knihy zájem, se můžou obrátit na kontaktní adresu Radky Vojáčkové - vojackova@kvkli.cz. Díky finanční podpoře MZ ČR je možné získat knihy formou daru.
Závěr semináře patřil Mgr. Štěpánce Ryšavé a Ludmile Nohýnkové z hospicové knihovny Cesty domů. Knihovna Cesty domů je veřejnou knihovnou a budovaný fond tzv. paliativní literatury pojednává o všech aspektech paliativní péče, tj. o smrti, umírání, péči o umírající i péči o pozůstalé. Knihovna slouží zdravotníkům a dalším pečujícím profesím, studentům, dobrovolníkům a pozůstalým.Katalog literatury je volně přístupný na internetu. Knihovna vznikla s podporou finančních prostředků programu Phare EU a z grantu Magistrátu hlavního města Prahy. V roce 2006 byla knihovna vyhlášena Knihovnou roku v kategorii Informační počin.
Poděkování patří všem zúčastněným a těšíme se na setkání opět v příštím roce.
Foto archiv knihovny.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2