JAK NA TO: Zákoník je také kniha – Jak postupovat při používání TV, rozhlasu či DVD v knihovnách?

KATEŘINA SLUŠNÁ, advokátka > COUNSEL, Koutná&Slušná, advokátní kancelář v.o.s.
V dnešním článku se zaměříme na používání televize, rozhlasu či přehrávání filmů z DVD v knihovnách. Zdálo by se, že odpověď na výše položenou otázku bude snadná a jednoznačná, opak je však pravdou. Problematika licenčních oprávnění, která je nutné získat k veřejné produkci autorských děl, jež nota bene spadají pod ochranu některého z kolektivních správců autorských práv, umořila již nejednoho právníka. Tedy, abych předchozí větu upřesnila, pokud jde o odpověď zahrnující právní pozadí celé věci.
Odpověď týkající se pouze praktických dopadů stávající právní úpravy je až nečekaně prostá, ale realizace pak administrativně náročnější. Proto dnes vážené čtenáře nezahrnu balastem právní teorie týkající se autorského práva, ale pokusím se orientovat na praktickou část celé věci, tedy kýžený výsledek a zcela netradičně se budu zabývat toliko odpovědí.
Chce-li provozovatel knihovny používat v knihovně TV, rádio či DVD přehrávač, vždy musí nejprve řádně zakoupit příslušný přístroj a v případě rozhlasu a TV za takový přístroj zaplatit jako jejich vlastník (subjekt, který má příslušné přístroje inventarizované v majetku, obvykle zřizovatel) příslušný poplatek podle zák. č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, a to provozovateli příslušného vysílání.
Následně pak provozovatel knihovny musí uzavřít licenční smlouvu s kolektivními správci. Nejznámějším z nich je OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s., a také zaplatit tzv. autorskou odměnu. Příslušný sazebník a pokyny lze nalézt na http://www.osa.cz/upload/sazebnik_r_2008.pdf. Také znění licenční smlouvy je dostupné na stránkách OSA www.osa.cz.
Dalším kolektivním správcem, s nímž musí provozovatel uzavřít licenční smlouvu stejně jako s OSA, je INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů o. s., která vykonává kolektivní správu uvedených subjektů. Sazebník odměn naleznete na http://www.intergram.cz/file_ke_stazeni/1197448141.pdf. Další informace a příslušné formuláře naleznete na www.intergram.cz.
Jinými kolektivními správci, s nimiž bude v jednotlivých případech nutné uzavřít licenční smlouvu, mohou být podle okolností (např. kabelový přenos, určitá konkrétní díla aj.) DILIA,divadelní, literární, audiovizuální agentura www.dilia.cz,Ochranná organizace autorská - sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl (OOA-S) http://www.ooas.cz nebo OAZA (Ochranná asociace zvukařů - autorů) www.oaza.eu.
Abych vážené čtenáře neodbyla jen suchým sdělením, kdože uzavírá smlouvu na druhé straně, dovolím si pár informací k nejznámějšímu kolektivnímu správci. OSA byl založen již v roce 1919 českými skladateli, textaři a hudebními nakladateli. Ochranný svaz autorský je občanským sdružením zastupujícím více než 5800 skladatelů, textařů, hudebních nakladatelů a dědiců autorských práv a na základě recipročních smluv s partnerskými organizacemi zastupuje až milion zahraničních autorů. Pro zajímavost uvádím, že repertoár OSA tvoří více než 285 000 skladeb. Hlavní činností OSA je kolektivní správa autorských práv k hudebním dílům a zhudebněným textům. Jde zejména o udělování souhlasu k užití děl, výběr a výplaty autorských odměn autorům, dědicům a hudebním nakladatelům. Nad rámec informací, které zjistíte prostudováním jeho webových stránek, musím kriticky doplnit, že jsem se ze strany jeho zaměstnanců setkala vždy se vstřícným jednáním, takže se neobávejte je kontaktovat, jistě budou velmi ochotní pomoci a poradit.
Pokud jde pak o přehrávání filmů prostřednictvím DVD přehrávačů, videí apod., je nutné akcentovat, že úhradou autorské odměny kolektivním správcům jsou pokryty pouze dílčí složky takového snímku. Dále proto musí provozovatel kontakto-vat osobu, která je oprávněna poskytnout licenci i k obrazové složce filmu. Takovou osobou bývá obvykle distributor příslušného filmu, s nímž pak bude nutné projednat uzavření licenční smlouvy a uhrazení odměny za produkci filmu jako takového. Ne vždy je to však možné, neboť na některé filmy poskytují distributoři výhradní práva např. jen určitým subjektům.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2