Je profese knihovníka úplně zastaralá? – 8

22. Na rozdíl od moderátorů WWW knihovníci musí sklenout oblouk nad knihovnami a internetem
Knihovny už nepochybně nejsou ani prvopočátkem ani koncem celého vědeckého výzkumu.
Internet efektivně přetahuje studenty, odlákává je z knihoven a odhaluje hojnost informací zvláště tomu, kdo je vybaven nástroji k jejich vyhledávání. Možnost splnění snu o odstranění prostředníka je tu. Ale za jakou cenu?
Gramotnost v souvislosti s médii není ani zdaleka univerzálním jevem. Kdo bude učit této gramotnosti? Mnozí tvrdí, že knihovníci jsou nejlépe připraveni učit občany pohybu ve webovém prostředí. Moderátoři orientovaní na WWW se zabývají především prostředím, na které dohlížejí a již méně vyučováním „laiků“ potřebným dovednostem. Učitelé a profesoři na univerzitách jsou zaměstnáni svými studijními a vědeckými obory a specializacemi. Knihovníci musí být tudíž těmi, kteří přistoupí k problematice internetu, aby učinili informace snáze přístupnými.
23. Internet je chaos
Jak praví jedna webová stránka, která mluví ve prospěch knihoven - „Internet se v mnoha ohledech podobá knihovně. Nicméně knihovna poskytuje jasně identifikovatelný, standardizovaný soubor snadno vyhledatelných zdrojů.“
Přes malinko bojovnou povahu uvedeného citátu je jeho tvrzení v podstatě správné. Navzdory všem zlepšením v oblasti vyhledávacích technologií a vytváření komplexních stran, jako je např. Wikipedie, je internet stále v mnoha ohledech volná tribuna, všem přístupná aréna. Ne že by to byla zas tak zlá věc. Oceány informací, nejistota a spontaneita WWW mohou poskytnout vzrušující, obohacující zážitek. Ale musíte-li omezit vyhledávání na logicky indexované zdroje, které byly publikovány a pak posouzeny odborným personálem, pak je knihovna ta nejlepší volba.
24. Internet je předmětem manipulace
Pro uživatele je důležité, aby měli na mysli různá omezení Googlu. V mnoha případech je tento rešeršní gigant úspěšný v servírování kvalitních informací. V mnoha případech však také neuspěje.
Pro mnoho publikací je mimořádně těžké proniknout do katalogů knihoven. V případě knih, časopisů a ostatních zdrojů musí jít o významné dokumenty resp. publikační činy. Není-li tomu tak, prostě se tam nedostanou.
Navíc ekonomický stimul k manipulaci se sbírkami knihovny je mnohem menší než na internetu. Google sám je zatím ve fázi neuvěřitelných příjmů, které mu plynou z on-line inzerce, nehledě na to, že i mnoho jiných zájemců se staví do fronty na kousek z internetového koláče. Ale knihovny jednoduše nestojí tváří v tvář tomuto tlaku. Jejich způsob poskytování informací tudíž bude z podstaty méně ovlivněn obchodními zájmy.
WILLIAM SHERMAN
přeložil MIROSLAV RESSLER

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2