Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR


KNIHOVNICTVÍ
Teorie. Řízení a organizace
BYRNE, Alex : The Politics of Promoting Freedom of Information and Expression in International Librarianship : the IFLA/FAIFE project. /Politika podpory svobody informací a vyjádření v mezinárodním knihovnictví. Projekt IFLA./ Lanham : Scarecrow Press, 2007. - xiv, 226 s. - (Libraries and Librarianship : an international perspective ; 4)
Kfe 37.475

EVANS, G. Edward - WARD, Patricia Layzell : Management Basics for Information Professionals. - 2nd ed. /Základy managementu pro informační odborníky./ New York: Neal-Schuman, 2007. - xxi, 567 s.
Kf 37.385

GALIMOVA, Jelena Jakovlevna : Osnovy organizacionnogo projektirovanija biblioteki. /Základy organizačního projektování knihovny./ Moskva: FAIR, 2007. - 284 s. - (Speciaľnyj izdateľskij projekt dlja bibliotek)
Kf 37.246

CHOWDHURY, G. G. … [et al.] : Librarianship : an introduction. /Knihovnictví : úvod./ London: Facet, 2008. - xvi, 329 s. : grafy
Ke 37.460

MITTERMAIER, Bernhard : Bibliotheken in Singapur. /Knihovny v Singapuru./ Jülich: Forschungszentrum Jülich GmbH, 2006. - 114 s. - (Schriften des Forschungszentrums Jülich. Reihe Bibliothek ; Bd. 16)
Kfe 37.312

PUGH, Lyndon : Managing 21st Century Libraries. /Řízení knihoven 21. století./ Lanham : Scarecrow Press, 2005. - xiii, 211 s.
Kf 37.076

Automatizace knihovnické a informační činnosti
GREINER, Tony - COOPER, Bob : Analyzing Library Collection Use with Excel. /Analýza knihovního fondu s použitím Excelu./ Chicago : American Library Association, 2007. - 167 s. : il.
Oa 37.311

A Handbook for Media Librarians / ed. by Katharine Schopflin. /Příručka pro knihovnická média./ London: Facet, 2008. - vi, 154 s.
Abdf 37.458

LEŠČINSKÝ, Jan : Právní ochrana databází. Praha: Beck, 2003. - xiv, 173 s.
Abdb 37.223

Organizace knihovních fondů
BALÍKOVÁ, Marie - KUBALOVÁ, Hana - SVOBODOVÁ, Jaroslava : Katalogizace ve formátu MARC 21 : stručná instrukce a příklady pro knihy a některé typy pokračujících zdrojů. - 2., aktualiz. vyd. Praha : Národní knihovna ČR, 2008. - 163 s.
Od 37.485

HAYNES, Elizabeth - FOUNTAIN, Joanna F. : Unlocking the Mysteries of Cataloging : a workbook of examples. /Odemknutí tajemství katalogizace. Sešit příkladů./ Westport : Libraries Unlimited, 2005. - xxii, 244 s. : il.
Od 37.111

MUKHOPADHYAY, Asoknath : Guide to MARC 21 for Cataloging Books and Serials : with functional definitions, examples and working resources. /Příručka MARC 21 pro katalogizaci knih a seriálů : s definicemi funkcí, příklady a pracovními zdroji./ Oxford: Chandos, 2007. - xvi, 490 s. + 1 CD-ROM Odab 37.495

Sítě knihoven
Art Museum Libraries and Librarianship / ed. by Joan M. Benedetti. /Knihovny umělecké galerie a knihovnictví./ Lanham: Scarecrow Press, 2007. - xix, 312 s. : il.
Tde 37.417

Fin-ELib : strategy 2007-2015. /Finská elektronická knihovna. Strategie 2007-2015./ Helsinki: FinELib Consortium, [2007?]. - [8] s. : il.
Ts 8.520/B

HARDER, Jörn : Digitale Universitätsbibliotheken aus urheberrechtlicher Sicht. / Digitální univerzitní knihovny z pohledu autorského práva./ Marburg : Tectum Verlag, 2007. - 272 s.
Ts 37.473

Die Herzogin Anna Amalia Bibliothek : nach dem Brand in neuem Glanz. /Knihovna vévodkyně Anny Amalie : po požáru v novém lesku./ Berlin: Otto Meissners Verl., 2007. - 182 s. : il., fot.
Ti 37.463

Národní knihovna České republiky : výroční zpráva 2007 / [odpovědná red. Eva Štanská]. Praha: Národní knihovna ČR, 2008. - 109 s. : barev. il.
Tab 37.487

Služby knihoven
Clark, Sheila - MacCreaigh, Erica : Library Services to the Incarcerated : applying the public library model in correctional facility libraries. /Knihovnické služby vězňům. Aplikace modelu veřejné knihovny v knihovnách nápravných zařízení./ Westport : Libraries Unlimited, 2006. - 246 s.
Tn 36.755
Fourie, Ina : How LIS Professionals Can Use Alerting Services. /Jak knihovníci a informatici mohou používat pohotovostní služby (služba alerting)./ Oxford: Chandos, 2006. - 178 s. - (Chandos Information Professional Series)
Sd 36.635

Věříšková, Irena - Krüger, Květuše - Bělinová, Eva a kol. : Kudy vede cesta ke čtenáři? : rozvoj dětského čtenářství na druhém stupni základní školy. Praha : GAC, 2007. - 218 s. : il.
Sf 8.554/

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2