Z KNIHOVEN...

Knihovna v Ostravě-Vítkovicích jako místo pro všechny
DANA BUTOROVÁ
Již druhým rokem otevírá všem své dveře pobočka Knihovny města Ostravy v Ostravě-Vítkovicích na Kutuzové ulici, a to díky projektu Romaňi kereka - Romský kruh. Tento projekt, připravovaný od roku 2004, pomohl vybudovat veřejnou knihovnu se zaměřením na romské obyvatelstvo, které se tady, v moderně vybavených prostorách může cítit vítáno, aniž by se oddělovalo od majoritní populace. Projekt získal finanční podporu německé nadace Hermann-Niermann-Stiftung z Düsseldorfu, Statutárního města Ostravy a ÚMOb Ostrava-Vítkovice. Jeho partnery byly rovněž SKIP a Goethe Institut.
Už vím, už umímO tom, že se záměr projektu podařilo zdárně realizovat, svědčí udělení ceny Ministerstva kultury ČR Knihovna roku 2007.Jako dobrý příklad je možno uvést loňskou akci Dveře dokořán - O vudarpale, jejímž obsahem byly vzdělávací aktivity - besedy, výtvarné dílny, workshopy a výlety určené romským dětem a jejich rodinám, ale nejen jim. Po celý rok probíhal cyklus besed - od ledna do června na téma Už vím, už umíma od září do prosince Adámek, Evička a Neotesánek. V nich se děti z nultých ročníků a prvního stupně ZŠ seznamovaly se základy slušného chování a s věcmi každodenního života.
Děti s nadšením přivítaly dva výlety zorganizované o prázdninách. Cílem prvního bylo seznámení s historií regionu, v němž žijí. Trasa vedla podél řeky Odry z Petřkovic do Koblova, cestou na děti čekalo několik her a úkolů, do kterých se s nadšením a vervou zapojovaly. Velké účasti se pak těšila také návštěva ostravské ZOO spojená s krmením zvířat.
K velmi zdařilým akcím patřily workshopy - fotografická a hudební dílna nebo malování originálních židlí. V rámci fotografické dílny mohly děti nahlédnout do zákulisí fotografovy práce a vyzkoušet si jaké to je, být fotografem. Učily se zacházet s fotoaparátem a získané znalosti si mohly hned vyzkoušet při fotografování své rodiny. Dětem pomáhal profesionální fotograf František Řezníček. Možnost zazpívat a zahrát si na netradiční hudební nástroje měly děti v hudební dílně Hrátky s hudboupod vedením Ivy Kubíkové, učitelky ze ZUŠ Dr. Leoše Janáčka v Ostravě-Vítkovicích. Ten, kdo se chtěl výtvarně vyřádit a uplatnit svou fantazii a kreativitu, dostal prostor na akci Namaluj si svou židli, která probíhala ve spolupráci s žáky Střední umělecké školy Poděbradova. Staré zaprášené židle tak získaly nový kabát a věřte, že bylo na co se dívat. Pak byly vystaveny a draženy v aukci, jejíž výtěžek byl použit na výtvarné potřeby pro děti.
Učíme seV září 2007 se uskutečnilo zábavné dopoledne pod názvem Poprvé do školy, poprvé do knihovnys ilustrátorem Adolfem Dudkem, který názorně předvedl, že pomocí kombinace základních geometrických tvarů se dají nakreslit opravdu zajímavé věci. A co víc, ukázal dětem, že kreslení vůbec není těžké a zvládne to vlastně každý.
Podzim strávily děti ve strašidelném duchu. Kromě výtvarných dílen a karnevalu se uskutečnilo čtení strašidelných příběhů v podání herečky Marie Vikové. V prosinci pak nechyběl Mikuláš, anděl ani čert. Dárečků se dostalo na každého příchozího, takže nikdo neodešel s prázdnou. A ani uhlí pro zlobivce nechybělo.
A jaký vlastně byl ten rok 2007? Hodně rušný, zábavný, ale především přínosný. Tak se stalo, že již v jeho závěru měly nejen vítkovická knihovna, ale také ostatní knihovny knihovnického obvodu Ostrava 1 - Mariánské Hory, Fifejdy a Přívoz - připraven další projekt Knihovna je kamarád, který je volným pokračováním Dveří dokořán - O vudar pale. Projekt Knihovna je kamarádje zaměřen na volnočasové aktivity dětí, především z romské komunity a sociálně slabých rodin. Stejně jako v předchozím roce probíhá letos spousta zajímavých akcí, ale o nich snad někdy příště…
Foto archiv knihovny.
Pasování prvňáčků na čtenáře v Knihovně manželů Tomanových
DANA PETRÁŠKOVÁ
Pasování prvňáčkůV úterý 17. června pořádala Knihovna manželů Tomanových ve spolupráci se Základní školou J. J. Ryby v Rožmitále pod Třemšínem slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Zúčastnilo se ho 36 dětí z prvních tříd spolu s učitelkami Alenou Šmolíkovou a Hanou Polákovou.
Po úvodním slovu místostarosty Miloslava Marouška, který celou akci zahájil a představil dětem královnu Johanku, kouzelníka ze Slabikáře a pracovnice knihovny, zazněly lidové a pohádkové písně v podání Hanky Palivcové. Poté přišla na řadu zkouška, kterou vedl kouzelník. Děti měly za úkol hádat písmenka z kartiček, poskládat abecedu, přečíst slova, vybrat stejná písmenka a na závěr utvořit družstva, ve kterých skládaly věty z připravených slov. Když děti ukázaly, že dobře ovládají abecedu a že ve škole dávaly dobrý pozor, následovalo samotné pasování. Děti na vyzvání kouzelníka poklekly před královnu Johanku, která je knihou pasovala na Rytíře Řádu Čtenářského. M. Maroušek předal dětem pasovací listinu, průkazku čtenáře knihovny a kouzelník jim dal řád čtenáře.
Děti na oplátku zarecitovaly báseň, vyfotily se s královnou Johankou, kouzelníkem a panem místostarostou a poté se odebraly do prvního patra, kde na ně čekal bohatý program se spoustou her a soutěží ve spolupráci s nakladatelstvím Thovt. Celá akce trvala pro každou třídu dvě hodiny. Na jejím úspěšném vyznění mají zásluhu všichni zúčastnění, za což jim patří dík.
Foto archiv knihovny.
Básnický festival pod odkvetlými stromy v havířovské knihovně Lenka Procházková
JINDRA ZLÁMALOVÁ
Příznačná doba pro básníky je zajisté květen. Letošní, v pořadí již čtvrtý, festival básníků se opravdu vydařil a nejen počasím. Zahrada pobočky havířovské knihovny v Seifertově ulici byla včas pokosena a uklizena, pejsci se pro tento den museli venčit v přilehlé Stromovce a jejich kamarádi básníci se sešli v hojném počtu.
Zpívání se ujala dvojice Lucie Bublavá a Jan Dospiva, mladí talentovaní zpěváci z Orlové a funkci pověstné třešničky na básnickém dortu převzala spisovatelka Lenka Procházková.
Drama se zdálo propuknout v půl třetí odpoledne, když rozhlas na nádraží v Havířově oznámil zpoždění rychlíku, kterým známá spisovatelka cestovala, asi hodinu a čtyřicet minut. Díky počítačům a mobilním telefonům jsme všechno rychle zhodnotili, domluvili a přeorganizovali.
Hanka Dvořáková v roli moderátorky festival zahájila, Lucie s Janem zpívali a my jsme s Lenkou Procházkovou dorazily sice později, ale přece.
Její vystoupení bylo pro nás skutečnou poctou, neboť my, havířovští kulturní fajnšmekři, jsme si jako první poslechli ukázky z právě dokončeného a dosud nevydaného románu o Janu Palachovi. Lenka Procházková pak ještě krátce pohovořila o svém úspěšném románu Narušitel, z něhož rovněž četla. Příjemné odpoledne rázně ukončily vydatné hromy, blesky a kroupy, které nás sice zahnaly do knihovny, avšak festival pokračoval čtením místních básníků a spisovatelek. Vedle již značně populární Ivy Savkové a Marty Gelnarové svá díla předvedli Jan Przybyla, Jarda Drlík, Adriana Dosedělová a Vláďa Jasiok. Festivalu se zúčastnili i spřátelení básníci z Ostravy, Českého Těšína a Opavy - Soňa Harasimová, Jiří Hort, Martin Hanák a Luděk Baštan.
Kromě toho, že jsme hezky strávili odpoledne a podvečer, určitě jsme potěšili i přítomné diváky, kteří si pohostinnost a příjemnou pohodu v knihovně nemohli vynachválit.
Foto archiv knihovny.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2