Od redakčního stolu

– volně k přečtení

Poznámky do diáře - Neušlo nám

TÉMA: Jak na projekty - Zkušenosti s přípravou a realizací projektů v Krajské knihovně v Karlových Varech - 2

Krajská knihovna v Karlových Varech řadu let realizuje projekty, díky kterým rozšířila nejen své služby pro veřejnost, ale zajistila např. i vzdělávání pro knihovníky Karlovarského kraje. Ráda bych ostatním knihovnám předala zkušenosti s přípravou a realizací projektů, jež jsem získala na pozici projektové manažerky, kterou v Krajské knihovně vykonávám již pět let...

Moravská zemská knihovna v Brně oslavila 200 let

Kolokvium knihovnicko-informačních pracovníků zemí Visegrádské skupiny V4+

Digitalizace - cesta k ochraně a zpřístupnění dokumentů - tak znělo téma v pořadí druhého mezinárodního knihovnického kolokvia V4+, které se konalo 6.-8. července 2008 v Brně (první proběhlo v roce 2006 v Banské Bystrici). Doba konání ani místo nebyly zvoleny náhodou, kolokvium se stalo důstojnou součástí oslav dvoustého výročí založení pořádající instituce, Moravské zemské knihovny v Brně...

KNIHOVNY A WEB 2.0 - Po stopách fenoménu

V posledních několika letech se termín Web 2.0 stal fenoménem, který ovlivnil řadu internetových služeb a aplikací. Vývoj samozřejmě nelze zastavit, a tak se o tuto oblast začínají zajímat i knihovny a další znalostní instituce, aby případně mohly některé zajímavé prvky využít ke svému dalšímu rozvoji. Tento článek by měl být jednak úvodem k tématu Webu 2.0, a současně také úvodem do nové rubriky, která se bude tomuto trendu pravidelně věnovat...

ZE ZAHRANIČÍ: Střípky dojmů z kongresu ABF v Remeši

Letošní národní kongres Spolku francouzských knihovníků (ABF - Association des bibliothécaires de France) se konal ve dnech 12.-15. června 2008 v hlavním městě regionu Champagne-Ardenne, v Remeši. Soustředil se tentokrát na problematiku práce knihoven s mládeží a mladými čtenáři, což charakterizovalo motto kongresu, které v doslovném překladu znělo Cesta v knihovnách - dospívajících k mladým dospělým...

Městské knihovny na česko-kladském pomezí aneb Od sousedských návštěv ke společným projektům

Jak mi nevidomí otevřeli oči

Úspěšná rekonstrukce Městské knihovny v Kuřimi

Knihovna Památníku národního písemnictví na cestě k moderní veřejné knihovně

Je profese knihovníka úplně zastaralá? - 9

33 důvodů proč jsou knihovny a knihovníci stále mimořádně důležití

NA NÁVŠTĚVĚ: Londýnské knihovny a jejich služby

V září 2007 jsem za podpory Nadace knihoven podnikla týdenní cestu do Londýna, jejímž cílem byla návštěva knihoven, s nimiž Knihovna Národního muzea dlouhodobě spolupracuje zejména v oblasti výměny publikací. Mým úkolem bylo projednání spolupráce, seznámení se se současným stavem jejich akvizice jak klasických, tak elektronických dokumentů, celkovým chodem knihoven, včetně služeb. Vybrala jsem si Britskou knihovnu, Knihovnu Přírodovědného muzea, knihovny Britského muzea a Národní uměleckou knihovnu...

RECENZE: Nejen důkladná bibliografie, ale i zajímavé čtení o Šumavě

Karel Klostermann (1848-1923): Soupis díla. Zpracovala Tamara Pršínová a Libuše Straková ve spolupráci s pracovníky Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a Knihovny města Plzně. Vydala Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích a Nová tiskárna Pelhřimov v roce 2008, 1. vydání, 241 s., 16 s. obraz. příl.

Konference Knihovny současnosti 2008

Již 16. ročník konference Knihovny současnosti přivítal, letos ve dnech 16.-18. září, své účastníky. Program se opět zaměřil na aktuální témata, a tak redakce Čtenáře nemohla na Seči chybět...

Z KNIHOVEN...

ZUZANA HELINSKY ODPOVÍDÁ (NEJEN) ZE ŠVÉDSKA

Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury národní knihovny ČR

ZE SVĚTA

Základní kameny nové budovy Národní knihovny ČR aneb Národ sobě II - 21

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2