Je profese knihovníka úplně zastaralá? - 9

33 důvodů proč jsou knihovny a knihovníci stále mimořádně důležití
25. Sbírky knihoven pracují s velmi dobře vyvinutým systémem citací
Knihy a periodika, jež se nalézají v knihovnách, musejí být publikovány při uplatnění přísných a přesných citačních směrnic a standardů. Tyto standardy na internetu neplatí. Rešeršní výsledky zde mohou být zveřejněny, ať už obsahují citace či nikoliv. U řádného výzkumu bývá přesnost citací webových zdrojů často stanovena. Ale je to časově velice náročné. Knihovny činí výzkum efektivnějším.
26. Na internetu může být velmi těžké separovat určitou pregnantní informaci
Tematické oblasti, jako např. choroby nebo finanční poradenství jsou na webových stránkách velmi dobře zmapovány. Kvalitní zdroje z mnoha okrajových oblastí už však není ve webovém prostředí tak lehké najít. Wikipedie pokrývá velmi dobře široké spektrum specializovaných oborů, ale právě ona je jednou ze stran, které může každý upravovat a její věrohodnost není zaručena. Knihovny uchovávají mnohem komplexnější a přesněji indexované sbírky výzkumných prací.
27. Knihovny mohou uchovat zkušenost sdělitelnou pouze knihou
Kniha všeobecně poskytuje systematické a navíc komplexní analýzy i studie, které sumarizují léta výzkumu autora nebo týmu autorů, kteří se věnují studiu určitého specifického tématu.
I když internet poskytuje dokonce velmi aktuální nabídku zdrojů, informace je často velmi kusá nebo všeobecná a povrchní - svým způsobem jde o letmé prohlížení za účelem získání referenční informace. Poznatek může být nalezen, ale zkušenosti a prožitku hloubání nad knihou o stech stránkách se v systému on-line nedobereme. Ochrana fondů tudíž pomůže uchovat přístup k tomuto způsobu studia a tradičnější formě vzdělávání, která tak může paralelně existovat vedle forem nových.
WILLIAM SHERMAN
přeložil MIROSLAV RESSLER

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2