Konference Knihovny současnosti 2008

Již 16. ročník konference Knihovny současnosti přivítal, letos ve dnech 16.-18. září, své účastníky. Program se opět zaměřil na aktuální témata, a tak redakce Čtenáře nemohla na Seči chybět. Dokonce ani chybět nesměla, protože poslední den jsme se i my rozhodli přispět „svojí troškou do mlýna“ a prezentací připomenout 60. ročník časopisu. Ale popořádku…
Na začátku konference byly v letošním roce podeváté uděleny Medaile Z. V. Tobolky. Novými nositeli se tak stali: za celoživotní práci v knihovnictví - Stanislava Čechová, Krajská knihovna Františka Bartoše; za rozvoj českého knihovnictví - Jiří Gruntorád, Knihovna Libri Prohibiti, Ing. Jiří Mika, Středočeská vědecká knihovna v Kladně, PhDr. Ila P. Šedo, Knihovna Západočeského muzea v Plzni a Ing. Hana Študentová, Vědecká knihovna v Olomouci. (Medailonky oceněných kolegů vám přineseme v dalším čísle Čtenáře.)
První jednací den připravil a řídil Vlastimil Ježek. Téma Programy a projekty obsáhlo mnoho zajímavých příspěvků o projektech knihoven, dále z oblasti digitalizace a virtuálního prostoru, chybět nemohlo ani vzdělávání a závěrečné rady - jak vlastně na projekty všeho druhu (což je i téma zářijového a říjnového Čtenáře). Protože sborník z konference obsahuje většinu přednesených referátů, ráda bych se zaměřila jen na několik postřehů a atmosféru celého třídenního setkání.
Zahajovací blok, který byl věnován výstavbě knihoven, potvrdil, že postavit novou knihovnu stojí nemalé úsilí, mnoho lidských sil, času a kompromisů. V souvislosti se současnou situací ohledně Národní knihovny ČR a v přítomnosti Vlastimila Ježka zněly některé poznámky opravdu trefně. Ani v případě projektů „v síti“ není vždy snadné prosadit své plány. Nejen finanční zdroje, ale i nadšení a neustálé dokládání smysluplnosti každé aktivity musejí být všudypřítomné. Odměnou je potom však pohled na novou knihovnu, úspěšná realizace vzdělávací aktivity či vysoká návštěvnost nového informačního portálu.
Druhý den pokračovalo jednání ve třech sekcích. Tentokrát s názvy Informační technologie, Současné problémy akvizice a Knihovníkům více práce. Vybrala jsem si poslední jmenovanou, protože už její provokativní název sliboval zajímavý zážitek. Moderátorky Radka Římanová a Štěpánka Žižková připravily mix z důležitých témat. Hovořilo se o personální politice v knihovnách, o komunikaci mezi zaměstnanci, ale i o dalších povinnostech, které knihovníkům v rámci jejich práce mohou nastat. Některé příspěvky přímo vybízely k diskusi, a pokud by bylo více času, určitě by se debatovalo déle. Tato sekce měla také nejvíce posluchačů. A jaké z ní tedy vyplynuly závěry? Knihovníkům v jistém slova smyslu opravdu práce přibývá. Knihovny se snaží vycházet svým uživatelům stále více vstříc. To zahrnuje jak nová technologická řešení, tak zvýšení kvality prostředí i lidského potenciálu. Na knihovníky a informační pracovníky jsou proto kladeny zvýšené nároky, proces jejich sebevzdělávání je opravdu celoživotní. Cesta od myšlenek, jak pro své uživatele co nejlépe vystavět volný fond, vede k poskytování těch nejkvalitnějších poradenských a informačních služeb. Zajímavé potom je, že ve společnosti je stále nízké povědomí o knihovnické profesi a při obsazování volných míst se hlásí i lidé se slovy „vždyť to může dělat každý“. Štěpánka Žižková ukončila sekci malým kvízem. Zkuste si také odpovědět: Knihovníci si přibírají opravdu více práce, protože za a) do teď neměli co dělat, b) jsou to prostě blázni, c) jsou to nadšenci, které to baví a uspokojuje.
Poslední den byl věnován četbě a čtenářství. Vít Richter zval přednášející, kteří prezentovali zejména výzkumy a projekty na toto téma. Jak už jsem také naznačila, hovořila i redakce Čtenáře, a to o jeho historii, současnosti a o výhledech do budoucna. Velmi zajímavé bylo vystoupení Zlaty Houškové postavené na mezinárodních zkušenostech s projekty na podporu četby.
Ukončení konference proběhlo opět ve velmi milém a odlehčujícím tónu, i když věřím, že mnozí jsme si odváželi domů plnou hlavu nelehkých námětů, nápadů a inspirace. Určitě nám vydrží až do příštího ročníku konference, který proběhne tentokrát již v červnovém termínu.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2