Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury národní knihovny ČR

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace

Biblioteki w systemie kultury jednoczącej się Europy. /Knihovny v kulturním systému sjednocené Evropy. / Warszawa : Wydawn. SBP, 2007. - 207 s. - (Nauka, dydaktyka, praktyka ; 95)
Kfe 37.481

CILIP : the Chartered Institute of Library and Information Professionals : yearbook 2007-2008 / comp. by Kathryn Beecroft. /CILIP : výroční zpráva 2007-2008./ London : Facet, 2007. - xv, 468 s.
Kp 37.461

KALTWASSER, Franz Georg : Bibliotheksarbeit : Ausgewählte Aufsätze : mit einem Schriftenverzeichnis 1953 bis 2007. /Knihovnická práce. Vybrané stati. Rejstřík 1953-2007./ Wiesbaden : Harrassowitz, 2007. - 293 s.
Kdb 37.301

MAJ, Jerzy : Statystyka w bibliotece i jej otoczeniu. /Statistika v knihovně a jejím okolí./ Warszawa : Wydawn. SBP, 2007. - 188 s. : grafy - (Nauka, dydaktyka, praktyka ; 89)
Kq 37.398

MÁLKOVÁ, Iva - ŘEHÁK, Daniel : Osobnost a dílo Viléma Závady v bibliografických datech. Olomouc : Votobia, 2006. - 197 s.
Krb 37.038

Automatizace knihovnické a informační činnosti

CASLIN 2007 : informačné technológie a komunikácia vedeckých poznatkov : 14. medzinárodný seminár : zborník príspevkov … /[zostavila Mária Džavíková]. Bratislava : Univerzitná knižnica, 2008. - 149 s. : il.
Sdg 37.484

ISSS - Internet ve státní správě a samosprávě 2008. Praha : Triada, 2008. - 376 s. : il.
Ife 37.430

KOWALSKA, Małgorzata : Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich. /Digitalizace fondů polských knihoven./ Warszawa: Wydawn. SBP, 2007. - 193 s. - (Nauka, dydaktyka, praktyka ; 86)
Ol 37.251

STEPHENS, Michael : Web 2.0 & Libraries. Part 2 : trends & technologies. /Web 2.0 a knihovny. Část 2 : trendy a technologie./ Chicago : ALA TechSource, 2007. - 80 s. - (Library Technology Report ; vol. 43, no. 5)
Ife 37.278

Using Interactive Technologies in Libraries / ed. by Kathlene Hanson and H. Frank Cervone. /Využívání interaktivních technologií v knihovnách. / New York: Neal-Schuman, 2007. - xiii, 105 s. : il. - (Library and Information Technology Association guide ; 13)
Ab 37.204

Služby knihoven

Libraries Without Walls 7 : exploring „anytime“, „anywhere“ delivery of library services : proceedings of an international conference held on 14-18 September 2007… / ed. by Peter Brophy, Jenny Craven, Margaret Markland. /Knihovny beze zdí 7 : zkoumání knihovnických služeb poskytovaných vždy a všude. Materiály z mezinárodní konference, září 2007./ London : Facet, 2008. - viii, 255 s. : grafy
Sa 37.456

Library Services for Imigrants : a report on current practices. /Knihovnické služby pro imigranty. Zpráva o aktuálních postupech./ [Washington] : U.S.Citizenship and Imigration Services, [2007]. - ii, 7 s.
Sh 8.573/B

LITTAU, Karin : Theories of Reading : books, bodies, and bibliomania. /Teorie četby : knihy, spolky a bibliománie./ Cambridge: Polity, 2006. - 194 s. : il.
Sf T 207660

KNIHOVĚDA

FOOT, Mirjam M. : Bookbinders at work : their roles and methods. /Knihaři v práci : jejich úlohy a metody./ London : British Library, 2006. - viii, 160 s. : il.
Xa 36.489

Kniga v Rossii. Sborník 1 / sostaviteli : A. A. Romanova, A. Ju. Samarin. /Kniha v Rusku. Sborník 1./ Moskva : Nauka, 2006. - 334 s.
Xa G 187286

KOLLÁROVÁ, Ivona : Vydavatelia v 18. storočí : trilógia k dejinám typografického média. Bratislava : Veda, 2006. - 182 s. : il.
Xc 36.579

Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků [Národní knihovny České republiky]. (19) 2005 až 2006. Praha : Národní knihovna České republiky, 2006. - 200, [10] s.
Xa 36.741

RICHTEROVÁ, Alena : Děčínské rukopisy ze sbírky Františka Martina Pelcla (1734-1801), nyní ve fondech Národní knihovny České republiky. Praha : Národní knihovna ČR, 2007. - 320 s. : il.
Xaa 37.220

INFORMATIKA

BATLEY, Sue : Information Architecture for Information Professionals. /Informační architektura pro informační odborníky./ Oxford : Chandos, 2007. - 212 s.
Iea 37.087

Best Practices in Government Information : a global perspective / ed. on behalf of IFLA by Irina Lynden and Jane Wu. /Nejlepší postupy v řízení informací : celosvětová perspektiva./ München: Saur, 2008. - 243 s.
Ie 37.468

EDEN, Brad : Information Organization Future for Libraries. /Budoucnost organizování informací pro knihovny./ Chicago : ALA TechSource, 2007. - 54 s. - (Library Technology Reports ; vol. 43, no. 6)
Iea 37.277

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2