Z KNIHOVEN...

Polabský knižní veletrh 2008
Text a foto LADISLAVA CUKROVÁ

Podzimní sezónu výstaviště v Lysé nad Labem zahájily 4.-7. září 2008 tři výstavy - Domov a teplo, Polabský knižní veletrh a Čtyři dny se záchranáři.
Stánek Středočeské vědecké knihovny v KladněPolabského knižního veletrhu se už tradičně zúčastnila Středočeská vědecká knihovna v Kladně se stánkem Prezentace veřejných knihoven Středočeského kraje, aby představila, co knihovny tohoto kraje za rok dokázaly a jak se předvedly svým čtenářům. Na stánku byly mimo jiných prezentací dva cliprámy, které připomínaly 60. výročí vydávání časopisu Čtenářa dále pozvánka na Knihovnický happening v Kutné Hoře 3. října 2008.
Zahájení veletrhu se zúčastnil též hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl. U recepce byla vystavena maketa návrhu nové Národní knihovny s doprovodnou dokumentací.
Stánek navštívila řada knihovníků nejen ze Středočeského kraje, se kterými jsme si vyměnili zkušenosti, zhodnotili výsledky svých akcí pro čtenáře a informovali se o situaci v knihovnách.
Veletrh měl samozřejmě doprovodný program - besedy s autory, autorská čtení, autogramiády, vyhodnocení literární soutěže, předání ceny Polabského knižního veletrhu. Autogramiádu zde uskutečnila knihovnice Zdeňka Ortová z Městské knihovny ve Velvarech, autorka knihy Století vhodné pro ženy.
Po celou dobu veletrhu se pořádaly aktivity pro děti v Čítárně u Čerta(stánek Městské knihovny v Lysé nad Labem) a na stánku Pozitivních novin. Dále připomeňme expozici ilustrátora Karla Benetky, ohlédnutí za 10. Hrabalovým Kerskem a akci Senioři k počítačům nejen pro seniory.
Polabský knižní veletrh se vydařil. Rádi jsme konstatovali, že o knihy i jejich autory je stále zájem a že knihovny mají co nabídnout svým čtenářům a uživatelům.
Pověsti Českokrumlovska a Kaplicka očima dětí
DANIELA WIMMEROVÁ

Základní škola a Praktická škola v Kaplici dlouhodobě spolupracují s kaplickou Městskou knihovnou. Vedle tradičních akcí, jako jsou lekce knihovnické gramotnosti nebo besedy s literární tematikou, jsou to také výstavy prací dětí této školy. Spolupráce vzájemně obohacuje činnost obou organizací. Cílem je vzbudit u dětí zájem o knihy a literaturu, naučit je, že „knížky“ zcela nezastupitelně patří do jejich života.
Přestože děti mají mnohdy problémy se čtením, získávají pod kvalifikovaným vedením pedagogů a knihovníků vztah k literárním hodnotám, který pak dokáží velice výrazně vyjádřit za pomoci svých výtvarných dovedností. Jde jen o zvolení vhodné formy, která téma dětem přiblíží.
Důkaz, že zvolená cesta je správná, potvrzuje i výstava, která probíhala po celé prázdniny v knihovně, nazvaná Putování za duhou. V rámci jejího zahájení byla také veřejnosti představena „knížka“, kterou děti vytvořily. Jak uvádí podtitul, jedná se o pověsti Českokrumlovska a Kaplicka zaznamenané očima dětí. Zvolený název má svou symboliku: tak jako na konci duhy bývá podle pověsti ukrytý poklad, tak také děti při svém putování za jednotlivými pověstmi objevovaly „svůj poklad“ - moudrost a statečnost předků. Poznaly krásu svého domova a důležitost kořenů v životě. Aktivně u nich vznikal pocit sounáležitosti s rodným krajem a hrdost na svou vlast. Neotřele tak byl u dětí pěstován tolik potřebný pocit vlastenectví.
Práce na knize (vznikly pouze tři pracovní exempláře) probíhala téměř celý školní rok a stala se součástí různých oblastí výuky. Prvotní informace o pověstech získali žáci z fondů městské knihovny, ty pak byly doplněny staršími fotografiemi vybraných lokalit, které velmi ochotně poskytl Státní okresní archiv v Českém Krumlově. Děti měly příležitost porovnat staré fotky s novými, které jim měly ukázat současný stav místa. V rámci vyučování se seznámily se zajímavými pověstmi z okolí svého domova. Při hodinách výtvarné výchovy se pod vedením paní učitelky M. Halabrínové pokusily ilustrovat danou pověst, při tom si měly možnost vyzkoušet rozličné výtvarné techniky (batika na hedvábí, voskovaná a hliněná batika, suchá jehla, malování na sklo, tempery, akvarel ad.).
Vyvrcholením celé činnosti byla návštěva vybrané lokality a možnost ověření si, zda pověst nelhala…
Na zdárném průběhu akce se podílel kolektiv pedagogů i pracovnice knihovny, největší zásluhu na konečné podobě však měl „realizační tým“ ve složení Mgr. Milada Halabrínová, Mgr. Ludmila Šímová (ředitelka školy) a Daniela Wimmerová (knihovnice, která je také autorkou nových fotografií uvedených míst). Celá akce potvrdila, jak je důležité hledat nové formy spolupráce a jak moc záleží na tom, když se věc dělá s plným nasazením a hlavně „od srdíčka“.
Na závěr zbývá dodat, že poslední knížka o pověstech Kaplicka vyšla v roce 1969 a že by o nové vydání byl zájem. Jeden z exemplářů byl také předán starostovi města F. Jiskrovi, který se ujal jeho slavnostního pokřtění. Pro školy a knihovny je k dispozici ukázková verze na CD.
P. S. Díky iniciativě pana starosty se podařilo vytisknout (ve spolupráci s Infocentrem v Kaplici) 100 výtisků výše zmíněné „knížky“. Bude rovněž poskytnuta hlavně knihovnám a školám.

Setkání knihovníků seniorů proběhlo tentokrát ve Vsetíně
ILUŠE CEJPKOVÁ

Letošní setkání knihovníků-seniorů uspořádal ve dnech 18.-20. června Regionální výbor SKIP jižní Morava a Masarykova veřejná knihovna Vsetín, která představuje ideálně fungující komunitní a informační centrum ve městě s necelými třiceti tisíci obyvateli. Takto pojaté funkci knihovny pomáhá i její mimořádně dobré umístění v centru města a optimální technické vybavení i personální obsazení. V knihovně probíhají doškolovací kurzy pro nezaměstnané, pro seniory a širokou veřejnost zastoupenou různými věkovými skupinami.
Program letošního setkání knihovníků-seniorů byl velmi bohatý a zajímavý. Představitelé města nás přivítali na radnici, navštívili jsme vsetínské městské muzeum, Panskou zahradu a zámek, velkým zážitkem bylo pro nás vystoupení dětí mateřské školy a výklad o historii a současnosti města. Inspirativní byla také návštěva Místní knihovny v Halenkově, která je umístěna v budově mateřské školy a má na vesnické podmínky velmi bohatou činnost.
Kromě společenských akcí byla pro nás připravena i odborná vystoupení pracovníků knihoven, například o projektu, který je zaměřen na práci se seniory Město v mé paměti,hovořil ředitel Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, knihovnice z Masarykovy veřejné knihovny představily projekt Senioři v komunitní knihovně, jenž je podpořen programem Senioři vítání.
Po celé tři dny pobytu ve Vsetíně jsme se setkávali s velkým zaujetím knihovníků pro svou práci a také s pochopením pro kulturní život v tomto městě. Přesvědčili jsme se o tom, co znamená dobře fungující knihovna, která plně pochopila smysl své práce a má pro ni podporu a uznání. Kéž by bylo takových více!
Velké knihovnické putování ve frýdecko-místecké knihovně
IRENA LIBERDOVÁ

S cílem přilákat a zapojit do své činnosti co nejvíce dětí, uspořádala všechna oddělení pro děti a mládež Městské knihovny ve Frýdku-Místku hru s názvem Velké knihovnické putování. Putování trvalo čtyři měsíce a děti postupně navštívily vesnici Čtenářov, Zvědavý les, kostel Malířov a Knihomolův hrad. V každém z uvedených míst plnily úkoly a získávaly body, které pak směnily za tzv. „knihovnické škudlíky“. Za ty si pak mohly nakoupit ve speciálním knihovnickém obchůdku. Na své cestě si vyzkoušely vyrobit leporelo, napsat malé literární dílo, vymýšlely netradiční strom, malovaly fantastické zvíře nebo celé město, vyluštily mnoho kvizů a testů.
Touto akcí jsme navázali na velmi úspěšnou „čtenářskou ligu“, kterou pořádáme již několik let a je mezi dětmi velmi oblíbená. Nepřekvapil nás proto zájem o tuto soutěž. Celkem 189 dětí se s velkým elánem pustilo do plnění úkolů a i když nemusely splnit všechny, ale jen ty, na které si troufaly, téměř dvě třetiny prošly všemi etapami soutěže.
Znovu se tak ukázalo, že knihovna je místo, kde si lze nejen vypůjčit svou knihu, získat potřebnou informaci, ale také místo, kde lze příjemně strávit volný čas.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2