ZE ZAHRANIČÍ: Střípky dojmů z kongresu ABF v Remeši

JARMILA BURGETOVÁ> Jarmila.Burgetova@seznam.cz  
Letošní národní kongres Spolku francouzských knihovníků (ABF - Association des bibliothécaires de France) se konal ve dnech 12.-15. června 2008 v hlavním městě regionu Champagne-Ardenne, v Remeši. Soustředil se tentokrát na problematiku práce knihoven s mládeží a mladými čtenáři, což charakterizovalo motto kongresu, které v doslovném překladu znělo Cesta v knihovnách - dospívajících k mladým dospělým.
V ČR je jistě tematika čtenářství mladých lidí velice aktuální, a tak nebyl problém přispět na setkání představitelů zahraničních knihovnických spolků i s naší troškou do mlýna. Zkušenosti máme, stačí se podívat na stránky výroční zprávy SKIP za rok 2007 do kapitoly Aktivity na podporu čtenářství - http://skip.nkp.cz/VyrZpr02/VYRZPR2007.doc. Měla jsem tedy dost příkladů, o nichž bylo možné hovořit. Prezentaci jsem doplnila ukázkami plakátů, které vydal SKIP k propagaci četby, a propagačními materiály k Noci s Andersenem. Zájem byl velký, dovezené materiály „šly na dračku“.
Ale vraťme se k vlastnímu kongresu. Podrobným popisem průběhu kongresu se nechci zabývat, protože cestovní zprávu si mohou zájemci přečíst na webu SKIP - http://skip.nkp.cz/mezCes.htm. Ráda bych se zaměřila jen na několik zajímavostí. K těm patří například fakt, že oproti předchozím rokům je letos řada příspěvků přístupná na internetu. Je to zásluhou nově vytvořené skupiny ABF pro hybridní knihovny. Ta zajišťovala po celou dobu on-line přístup na kongres; měla v rámci výstavy vlastní stánek s několika počítači, na nichž byl účastníkům sjezdu umožněn přístup na internet. Každému, kdo trochu vládne francouzským jazykem a blíže se zajímá o francouzské knihovny, mohu vřele doporučit náhled na jejich blog http://abfblog.wordpress.com/programme/.
Co bylo zajímavé a nové na letošním kongresu?
ABF pozvala na kongresové jednání o mladých čtenářích a o čtenářství vůbec celou řadu odborníků z nejrůznějších oborů. Vystoupili tu spisovatelé, sociologové, psychologové, vysokoškolští pedagogové, ministerští úředníci, novináři, publicisté, politici. Na téma kongresu bylo zaměřeno i celé číslo časopisu ABF BIBLIOtheques (n. 38/2008) vydané před kongresem.
Daleko větší pozornost, než tomu bylo kdykoli v minulosti, věnoval kongres zahraničním zkušenostem. K tomu sloužilo především tzv. Rendez-vous international - Mezinárodní setkání se zahraničními hosty. Na něm se představili ředitelé tří velkých městských knihoven: Jens Ingemann, ředitel Městské knihovny v Kodani, Tomáš Řehák, ředitel Městské knihovny v Praze a Deborah L. Jacobs, ředitelka Veřejné knihovny v Seattle (USA). Nové bylo i to, že na začátku druhého dne zasedání byli plénu představeni zahraniční účastníci kongresu. Každý z nás (ze Španělska, Nizozemí, Belgie, Libanonu, České republiky, Alžíru, Rumunska, Švýcarska, Maroka, Konga) dostal prostor k prezentaci sebe i spolku, který na kongresu zastupuje. Neformální setkání přítomných představitelů zahraničních knihovnických spolků - Rencontre avec les délégués étrangers organizovala již podruhé paní Annick Guinery, předsedkyně komise ABF pro zahraniční styky.
Stejně jako je tomu v jiných zemích, bojují francouzské knihovny o své „místo na slunci“. A kongres vyzněl v jejich prospěch. Pro dospívající i mladé čtenáře má být knihovna doplňkem školy a rodiny, má nabídnout vlídný, adaptabilní prostor s mnoha možnostmi přístupu k informacím (a k jejich zdrojům), ale i k zábavě. Je to místo vybavené knihami a časopisy, ale také nejrůznějšími médii (ve Francii se proto podporuje název mediatéka místo knihovna). Velký důraz je kladen na spolupráci s partnery.
Nadřízené orgány byly upozorněny na to, že od 60. let minulého století nebyl přijat žádný velký národní program, který by reflektoval potřeby a problémy mládeže a „mladých dospělých“. Dosavadní programy, projekty mají pouze resortní rozměr a dopad, neřeší univerzální či globální otázky a problémy, nejsou koordinovány v národním měřítku.
Mediatéka Jean FalalaČeské knihovny (a samozřejmě Praha) mají ve Francii velice dobrý zvuk. Byly uvedeny jako vzor i tam, kde by to člověk vůbec nepředpokládal. Ovoce nesou i opakující se prezentace a osobní kontakty mezi SKIP a ABF. Jistě potěší, když vás na kongresu vyhledá neznámý člověk a svěří se, že jeho město uzavřelo družbu s městem v České republice. Tak jsem se dozvěděla o čerstvě uzavřené družbě mezi městem Remeš a Kutnou Horou. Vím o dalších družbách, které se promítly i do spolupráce příslušných městských knihoven (Plzeň, České Budějovice).
Výhodou francouzských kongresů ABF je, že se každý rok konají v jiném městě, což dává účastníkům možnost seznámit se s místními knihovnami. V Remeši to byly dvě velice zajímavé knihovny: Mediatéka Jean Falala a Knihovna Carnegie.
První se nachází v nové moderní budově (otevřené v roce 2003) na jižní straně náměstí před slavnou katedrálou. Mediatéka se pyšní více než 140 000 dokumenty na nejrůznějších nosičích (knihy, časopisy, video, CD-ROM, CD). Knihovna Carnegie
Knihovna Carnegie je jednou ze tří knihoven, které po první světové válce dal v Evropě na své náklady vybudovat americký průmyslník, filantrop a mecenáš Andrew Carnegie. Pro město Remeš tento dar představoval 200 000 milionů dolarů. Zajímavá budova ve stylu art-deco byla vystavěna v letech 1921-1926 a slavnostně inaugurována v roce 1928 prezidentem Francouzské republiky. V roce 2001 byla budova kompletně restaurována a renovována do původního stavu. V současné době slouží jako vědecká a studijní knihovna, která má na starosti uložení, digitalizaci a ochranu děl kulturního dědictví.
Snad ji brzy navštíví představitelé družebního města Kutné Hory a s nimi pracovnice tamější Městské knihovny, ale i další knihovničtí cestovatelé - „frankofilní a frankofonní“ kolegové a kolegyně. Určitě budou mile překvapeni.
Foto Jarmila Burgetová.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2