Od redakčního stolu

- volně k přečtení

Poznámky do diáře - Neušlo nám

TÉMA: Evidence a vykazování knihovnických a informačních služeb od roku 2009

Nikdo jistě nezpochybňuje, že statistické údaje o všech procesech, vybavení a podmínkách v knihovnách jsou nepostradatelné jak pro management, tak pro všechny pracovníky knihoven. Pro zhodnocení jakékoliv činnosti, stavu knihovny, stanovení dalších cílů a v neposlední řadě (nebo především?) pro získání podpory a finančních prostředků na jejich realizaci je naprosto nezbytné připravit i argumenty vyjádřené čísly...

Plzeňské muzeum hostilo 32. seminář knihovníků muzeí a galerií

Seminář, který pravidelně pořádá komise knihovníků Asociace muzeí a galerií ČR, se letos konal v Západočeském muzeu v Plzni. Zahájil tak sérii akcí, které muzeum chystá k oslavě svého 160. výročí založení. O zprávu z průběhu semináře jsme tradičně požádali PhDr. Jarmilu Okrouhlíkovou. Její příspěvek doplňují postřehy jedné z účastnic semináře, Mgr. Věry Slavíkové ze Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. Doufáme, že čtení bude pro vás o to zajímavější...

KNIHOVNY A WEB 2.0: Blogy aneb Za hranice elektronických deníčků

Blogování je jednou z nejpopulárnějších aktivit na internetu a drtivá většina jeho uživatelů už nějaký blog přinejmenším četla. Blogování ovšem neznamená jen psaní elektronických osobních deníčků, ale blogy jsou v současné době také velmi zajímavým zdrojem informací z různých oblastí - a to včetně knihovnictví...

ZE ZAHRANIČÍ: Postřehy z výroční konference Spolku maďarských knihovníků

Zpráva o rojení čertů a knihovnic v pohádkovém městě Jičíně

Ve dnech 9.-14. září se město Jičín stalo již poosmnácté městem pohádky. Letošní festival se konal pod názvem Když se čerti rojili. Záštitu nad akcí převzala Literární akademie Josefa Škvoreckého a Rada Královéhradeckého kraje. V pohádkovém městě Jičíně se zároveň již potřinácté konala knihovnická dílna. Jejím vyvrcholením byl páteční Den knihoven, kdy Albrecht z Valdštejna za účasti knihovnic a dětí z celé republiky slavnostně pasoval nové rytíře Řádu krásného slova...

KRONIKA: Odešla Mgr. Marie Šírová, ředitelka Knihovny Národního muzea

Cenu Knihovna roku 2008 získala Obecní knihovna v Pavlovicích u Přerova

Zrcadlová kaple pražského Klementina se i letos stala místem vyhlášení a předání cen nejlepším knihovnám ve dvou kategoriích: základní knihovna a významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. Slavnostní setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 9. října za účasti ministra kultury Václava Jehličky, který ceny předával, zástupců knihovnického stavu, starostů obcí a mnoha hostů...

Knihovna roku 2008 - přehled vítězných a nominovaných knihoven

JAK NA TO: Architektura knihoven - 1

Do edice Aktuality SKIP připravuje autor článku publikaci Architektura knihoven. Vychází v ní z přednášek přednesených na VOŠIS Praha a v Kabinetu knihovnictví filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a z dlouholeté praxe referenta pro rekonstrukce v Městské knihovně v Praze. Následující příspěvek je jednou z kapitol zmiňované publikace, která bude jistě užitečnou a v mnoha ohledech první komplexní pomůckou pro knihovníky, kteří plánují výstavbu nové knihovny či rekonstrukci už stojícího objektu...

Nositelé Medaile Z. V. Tobolky 2008

Je profese knihovníka úplně zastaralá? - 10

33 důvodů proč jsou knihovny a knihovníci stále mimořádně důležití

JAK NA TO: Zákoník je také kniha

Může knihovna při výpůjčce dokumentu žádat po uživateli, aby si prohlédl půjčované dokumenty a podepsal doklad s tímto zněním? „Prohlédněte si půjčované dokumenty a ihned hlaste případné poškození. Jinak bude zjištěná škoda připsána k úhradě Vám.“

Knihovna mezi estetikou a funkčností nejen na příkladě Univerzitní knihovny Humboldtovy univerzity v Berlíně

Autor příspěvku, ředitel budované univerzitní knihovny, představil její koncepci i posluchačům v České republice. Jeho přednáška zazněla například 15. května 2008 na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Následující text vychází z materiálu, který byl publikován ve sborníku Knihovna a architektura 2007 a který nám dal autor k dispozici. Redakce Čtenáře chce upozornit na autorovu ideu knihovny jakožto kulturní instituce či místa, kde sídlí „duch v prostoru a času“. Přinášíme proto vybrané pasáže ze zmíněného textu a zájemcům o konkrétní koncepci univerzitní knihovny a další informace doporučujeme dva výše uvedené zdroje...

Z KNIHOVEN...

KRONIKA: Vzpomínka na Zdeňka Mastníka (5. 7. 1920 - 10. 4. 2008)

Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

ZE SVĚTA

Základní kameny nové budovy Národní knihovny ČR aneb Národ sobě II - 22

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2