Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace
Adresář muzeí a galerií v České republice pro období 2007-2008 / red. Anna Komárková, Petra Medříková. - Praha : Asociace muzeí a galerií ČR, 2006. - 240 s.
Tde 37.437

BURGETOVÁ, Jarmila : Zpráva o účasti na národním kongresu Spolku francouzských knihovníků ABF (Association des bibliothécaires de France), konaném ve dnech 12.-15. června 2008 v Remeši. - Praha : 2008. - [5] s.
Ko 8.699/B

GORŠKOV, Jurij Aleksandrovič : Biblioteka v strategii sovremennogo ekonomičeskogo rosta knigoizdanija. /Knihovna v strategii současného ekonomického růstu vydavatelství./ - Moskva : Paškov dom, 2007. - 326 s. - (Biblioteka : novyje vozmožnosti)
Kfe 37.404

LAŠÁKOVÁ, Anna : Výskum organizačnej kultúry (na príklade Univerzitnej knižnice v Bratislave.) - Bratislava : Univerzitná knižnica, 2008. - 113 s. : il.
Kl 37.562

Automatizace knihovnické a informační činnosti
ALBY, Tom : Web 2.0 : Konzepte, Anwendungen, Technologien. /Web 2.0 : koncepty, aplikace, technologie./ - München : Carl Hanser Verlag, 2007. - 229 s. : il.
Ife 37.299

BROWN, David J. : The Impact of Electronic Publishing : the future for publishers and librarians. /Dopad elektronického publikování. Budoucnost pro vydavatele a knihovníky./ - München : Saur, 2008. - xx, 355 s.
Abdf 33.519

Library 2.0 and Beyond : innovative technologies and tomorrow’s user / ed. by Nancy Courtney. /Knihovna 2.0 a co dál. Technologické inovace a uživatel zítřka./ - Westport : Libraries Unlimited, 2007. - xi, 152 s.
Iea 37.410

Organizace knihovních fondů
ANTONENKO, I. P. - BARKOVA, O. V. : Katalogizacija elektronnych resursiv : naukovo-metodyčnyj posibnyk. /Katalogizace elektronických zdrojů. Vědecko-metodická příručka./ - Kyjiv : Nacionaľna biblioteka Ukrajiny im. V. I. Vernads’kogo NAN Ukrajiny, 2007. - 114 s.
Od 37.578

Druhé kolokvium knihovnicko-informačních pracovníků zemí V4+ : Digitalizace - cesta k ochraně a zpřístupnění dokumentů : Brno, 6.-8. července 2008 : sborník příspěvků / ed. Michaela Shejbalová. - Brno : Moravská zemská knihovna, 2008. - 71 s. : il.
Ol 37.570

CHAN, Lois Mai : Cataloging and Classification : an introduction. - 3rd ed. /Katalogizace a třídění. Úvod./ - Lanham : Scarecrow Press, 2007. - xix. 580 s.
Od 37.438

Sítě knihoven
Biblioteki nacionaľnych akademij nauk : problemy funkcionirovanija, tendencii razvitija : nauč-no-praktičeskij i teoretičeskij sbornik. Vyp. 5. /Knihovny národních akademií věd. Problémy fungování, tendence rozvoje. Vědecko-praktický a teoretický sborník. Sv. 5. / - Kijev : Meždunarodnaja associacija akademij nauk, 2007. - 444 s.
Tc 37.209

Moravská zemská knihovna v Brně 1808-2008 : knihovní sbírky / zpracoval Jaromír Kubíček … [et al.] - Brno : Moravská zemská knihovna v Brně, 2008. - 140 s. : il., faksim., mapy, portréty.
Ta 37.573

Nordic Public Libraries in the Knowledge Society / ed.: Jonna Holmgaard Larsen. /Severské veřejné knihovny ve znalostní společnosti./ - Kobenhavn : Danish National Library Authority, 2006. - 92 s. : il.
Teb 37.503

Služby knihoven
ANDERSON, Sheila B. : Extreme Teens : library services to nontradicional young adults. /Extrémní dospívající mládež. Knihovnické služby netradiční dospívající mládeži./ - Westport : Libraries Unlimited, 2006. - 175 s.
Sbc 36.016

Komunitní knihovny : [rešerše] / zpracoval Jindřich Pilař. - Praha : Národní knihovna ČR - Knihovnický institut, 2008. - 209 záznamů.
Sbd 1/2008

Moderne Bibliothek : neue Herausforderung an den Service / herausgegeben von Rolf Fuhlrott, Ute Krauß-Leichert, Christoph-Hubert Schütte. /Moderní knihovna : nová výzva službám./ - Wiesbaden : Dinges & Frick, 2008. - 146 s. - (B.I.T.online- Innovativ ; Bd. 19)
Teb 37.569

Vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků
Continuing Professional Development : pathways to leadership in the library and information world / ed. by Ann Ritchie and Clare Walker. /Průběžný profesionální rozvoj : cesta k vedoucímu postavení v knihovnickém a informačním světě./ - München : Saur, 2007. - 319 s. - (IFLA Publications ; 126)
V 37.141

Člověk a vzdělání v informační společnosti : [vzdělání a život v komputerizovaném světě] / Petr Sak a kolektiv. - Praha : Portál, 2007. - 290 s. : il.
V 37.155

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2