Z KNIHOVEN...

Balneologická knihovna - specialita Krajské knihovny Karlovy Vary
MICHAELA NĚMCOVÁ
Krajská knihovna Karlovy Vary spravuje unikátní fond historické balneologické literatury, který převzala do své správy v květnu roku 2002. Od té doby se systematicky věnuje jeho katalogizaci a doplňování o nové přírůstky jak historického, tak novodobého fondu. Velkou pozornost věnuje též jeho uchovávání. Knihy jsou postupně restaurovány a opatřovány speciálními obaly.
K tomuto účelu knihovna využívá různé možnosti financování z evropských fondů, programů Ministerstva kultury ČR a také sponzorských darů soukromých subjektů. Z těchto zdrojů knihovna postupně získala pro balneologickou knihovnu od roku 2005 přes půl milionu korun.
Začíná se také s digitalizací historického fondu. První vlaštovkou je převedení nejstarší knihy Krajské knihovny Karlovy Vary De inventione, descriptione, temperie, viribus, et inprimis usu thermarum d. Caroli IIII. imperatoris libellus od Fabiana Sommera a její umístění v elektronické databázi starých tisků a rukopisů Manuscriptoriu. Dnes má Krajská knihovna Karlovy Vary v Manuscriptoriu umístěnu ještě Monographie des neuen Mineralmoores zu Marienbad in Böhmen od Alberta Wolfnera. Od června tohoto roku lze oběma knihami listovat a prohlížet si je on-line (www.manuscriptorium.cz).
V současné době má knihovna přes 1700 knih v tzv. historickém fondu a dále více než 500 nově nakoupených soudobých dokumentů s balneologickou a lékařskou tematikou. Mezi novými přírůstky jsou zastoupena i díla regionálních autorů - např. díla manželů Boříkových, dr. Šolce a dr. Vylity. Do fondu se také nakupují lékařské učebnice (vhodné pro studenty zdravotních škol i univerzitní medicíny) a populární pojednání o zdraví.
Novinkou pro uživatele balneologické knihovny je i umístění nově nakoupených knih ve volném výběru, z nichž většinu je možné si vypůjčit k domácímu studiu.
Snaha o uchování, obnovu a doplňování fondu balneologické knihovny má svůj jasný cíl - zajistit odborníkům i laické veřejnosti studijní materiál s tematikou, která ke zdejšímu kraji neodmyslitelně patří.
Zajímavá pobočka Obvodní knihovny Lochotín aneb Čtenáři na Bílé Hoře
Pobočnou knihovnou Obvodní knihovny Lochotín je Knihovna Bílá Hora, působící v budově TJ Sokol Plzeň Bílá Hora (pobockabilahora@centrum.cz). Knihovna eviduje téměř stovku čtenářů, navštíví ji však ročně na 1400 zájemců, kteří si v průměru půjčí až 50 knih na jednoho čtenáře. Kromě knížek pro děti i dospělé najde návštěvník v knihovně přibližně 15 druhů časopisů. Otevírací doba je zde dvakrát v týdnu, a to v pondělí od 13 do 17 hodin a ve středu od 13 do 18 hodin.
Knihovna města Plzně provozuje knihovnu v části Plzeň Bílá Hora již pěknou řádku let. Nikdy se však o ní nemluvilo tolik jako v poslední době, kdy se prostory knihovny dočkaly nejen nové vnitřní podoby vymalováním a novým uspořádáním, ale především nových, vítaných služeb.
K dispozici je zde pro registrované čtenáře i ostatní návštěvníky veřejný internet, jehož využití je bezplatné a mohou jej užívat všichni zájemci. O internetové služby je tady - stejně jako v jiných pobočkách Knihovny města Plzně - tradičně velký zájem. Měsíčně zde internet využijí desítky čtenářů a uživatelů knihovny. Ti velmi oceňují i možnost půjčování stále nových titulů časopisů.
O širokou nabídku knih všech žánrů z domácí i světové literatury se stará již úctyhodnou řádku let knihovnice Jarmila Sedláčková, jejíž pečlivá práce a péče o knihovnu je zde zřejmá na každém kroku. Spokojené čtenáře nevyjímaje. Jak sama říká, knihovnu na Bílé Hoře má ráda a ta už neodmyslitelně patří k jejímu životu. Vybudovala si v ní zázemí a věrnou klientelu čtenářů různých věkových skupin. Pro ně připravuje literární či vědomostní soutěže a kvizy a nejlepší odměňuje. K tomu dodává, že ji motivuje snaha, aby čtenáři v knihovně našli nejen zázemí plné zajímavé četby, ale i něco zábavného navíc. A to se jí vskutku daří.
Bělohorští mají svoji knihovnu rádi a vědí, že v ní najdou nejen kvalitní literaturu, stráví příjemné odpoledne, popovídají si, ale najdou tu i milý úsměv a přívětivé slovo.
(dab)

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2