ZE SVĚTA

Zdroje jsou dostupné v Knihovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Letos v dubnu se v Univerzitní a vědecké knihovně v nizozemském Wageningenu konala konference ELAG (European Libraries Automation Group), otevřené skupiny evropských specialistů v oblasti automatizace knihoven. Za motto letošního ročníku bylo zvoleno Rethinking the Library. Organizátoři tím obraceli pozornost na témata, jako např. větší důraz na personalizované digitální služby náhradou za nižší návštěvnost v budově knihovny, na nabídku služeb virtuální knihovny, roli knihoven ve vzdělávacím procesu (e-learning), roli vydavatelů a archivářů vědeckých zdrojů. Konference se zúčastnilo 100 odborníků z 24 zemí. Materiály z konference jsou dostupné na http://www.elag.org.
(ITLib. - Roč. 12, č. 2 (2008), s. 46-47, http://library.wur.nl/elag2008/).

Na Fakultě chemické a potravinářské technologie Slovenské technické univerzity v Bratislavě byl připraven nový studijní program nazvaný Ochrana dokumentů a předmětů kulturního dědictví. Jedná se o inženýrské studium s orientací na výzkum, konzervaci a autentikaci předmětů kulturního dědictví. Předpokládá se, že se absolventi uplatní v muzeích, archivech, knihovnách, skanzenech nebo přímo v kulturně chráněných objektech. Nosným jádrem oboru jsou aplikovaná anorganická a organická chemie, principy a techniky konzervování a restaurování, stárnutí a stabilizace materiálů, tradiční a moderní anorganické materiály a technologie, dějiny umění, chemie, analýza a konzervování dřeva a papíru.
(Knižnica. - 2008, č. 6-7 (2008), s. 14-15)

Mezi řadou akcí, kterými knihovny obohacují svou tradiční činnost s cílem získat, udržet či zvýšit zájem čtenářů, se nově vyskytl také kurz používání mobilních telefonů pro seniory. V rámci Týdne knihoven ho zorganizovali pracovníci Oravskej knižnice Antonína Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Navázali na podobnou akci, o které jim vyprávěli maďarští kolegové. Převzali myšlenku, ale realizovali ji po svém. Nejprve získali ke spolupráci mobilního operátora. Místní domov důchodců akci propagoval a zajistil účast z řad svých klientů. Kurz se zabýval následujícími tematickými okruhy: vysvětlení praktického rozdílu mezi kreditem a paušálem, možnost zjistit, kdo telefonoval, jak převzít i napsat textovou zprávu, co je MMS, jak vložit číslo do adresáře, jak nastavit zvonění. Účastníci dostali malé dárky, dva vylosovaní získali ještě kredit za 299 Sk nebo telefon.
(Bulletin Slovenskej asociácie knižníc.- Roč. 16, č. 2 (2008), s. 41-42)

Pro práci s knihami skotských autorů lze využít WWW stránky nazvané Am Baile, které spravuje Highlands Council (rada pro rozvoj Vysočiny). Stránky jsou vedeny bilingvně, kromě běžně srozumitelné angličtiny dávají nahlédnout také do skotské gaelštiny. Přinášejí informace o kultuře a kulturním dědictví skotské Vysočiny. Nedávno byl na těchto stránkách zveřejněn nový zdroj Am Baile Literary Landscapes, který obsahuje několik nástrojů. Patří k nim mapa s vyznačenými místy spojenými s dílem některého autora. Zobrazení mapy lze měnit podle toho, zda návštěvníka zajímá kompletní nabídka, nebo zda bude filtrovat a zobrazovat jen některé skupiny. Po klepnutí na vyznačené místo se zobrazí podobizna a stručný autorův medailonek, z něhož lze přejít k podrobnějším údajům. Variantou k použití mapy je abecední seznam autorů. V bázi jsou zařazeni ti, jejichž dílo souvisí s Vysočinou.
(Information Scotland. - Vol. 6, June 2008, s. 5; http://ambaile.org/en/index.jsp)

Kirjasto 10 je název moderní hudební knihovny, která patří mezi pobočky Helsingin Kaupunginkirjasto (Městská knihovna v Helsinkách). Hudební knihovna má ve fondu asi 40 000 nahrávek mnoha žánrů, většinou na CD, ale jsou mezi nimi také vinylové desky. Vedle hudebních nahrávek má také značné množství literatury věnované hudbě, ať už v podobě knih, časopisů, hudebnin, videonahrávek a CD-ROM. Poměrně nová knihovna (byla otevřena v roce 2005) získala popularitu kvalitou svého prostoru a služeb. Je zařízena v uvolněné atmosféře moderní obytné místnosti kombinované s moderním multimediálním centrem. Je umístěna v budově hlavní pošty v centru Helsinek a proto ji lidé mají při cestě. Mohou si jít poslechnout hudbu, zatímco čekají na přátele, cestují z práce apod.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2