Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

KNIHOVNICTVÍ
Teorie. Řízení a organizace
Biblioteki v uslovijach reform : problemy i vozmožnyje puti ich rešenija : materialy ježegodnogo vserossijskogo soveščanija rukovoditelej federaľnych i centraľnych regionaľnych bibliotek, Moskva, 21-22 nojabrja 2006 goda / red. - sostaviteli L. N. Tichonova, I. I. Šestopalov. /Knihovny v podmínkách reforem. Problémy a pravděpodobné cesty jejich řešení : materiály výroční všeruské porady ředitelů federálních a ústředních regionálních knihoven, Moskva, 21.-22. 11. 2006./ - Moskva : Paškov dom, 2007. - 154 s.
Kdb 36.889

CROWLEY, Bill : Renewing Professional Librarianship : a fundamental rethinking. /Obnovení odborného knihovnictví. Základní přehodnocení./ - Westport : Libraries Unlimited, 2008. - 173 s.
V 37.450

ELLIOTT, Donald S. …[et al.] : Measuring Your Library’s Value : how to do a cost-benefit analysis for your public library. /Měření hodnoty tvé knihovny. Jak analyzovat ekonomickou efektivnost tvé veřejné knihovny./ - Chicago : American Library Association, 2007. - vii, 181 s.
Teb 37.414

GREER, Robert C. - GROVER, Robert J. - FOWLER, Susan G. : Introduction to the Library and Information Professions. /Úvod do knihovnické a informační profese./ - Westport : Libraries Unlimited, 2007. - ix, 194 s.
Ke 37.409

Libraries and Information Services in the United Kingdom and the Republic of Ireland 2007-2008 / Chartered Institute of Library and Information Professionals. - 34th ed. /Knihovny a informační služby ve Spojeném království a Irsku 2007 až 2008./ - London : Facet, 2007. - ix, 485 s.
Kfe 37.493

Automatizace knihovnické a informační činnosti
DAHL, Mark - BENERJEE, Kyle - SPALTI, Michael : Digital Libraries : integrating content and systems. /Digitální knihovny. Obsahová integrace a systémy./ - Oxford : Chandos, 2006. - 203 s. - (Chandos Information Professional Series)
Ts 36.637

Elektronnyje dokumenty v bibliotekach Rossii : komplektovanije, chranenije, dostupnost‘ : materialy Vserosijskoj naučno-praktičeskoj konferencii : Rossijskaja nacionaľnaja biblioteka 11-14 oktjabrja 2005 g. /Elektronické dokumenty v ruských knihovnách : doplňování, ochrana, dostupnost. Materiály všeruské vědecko-praktické konference - říjen 2005./ - Sankt-Peterburg : Rossijskaja nacionaľnaja biblioteka, 2007. - 235 s. : il.
Abdf 8.645/B

KROSKI, Ellyssa : Web 2.0 for Librarians and Information Professionals. /Web 2.0 pro knihovníky a informační pracovníky./ - New York : Neal-Schuman, 2008. - xiv, 209 s. : il., grafy
Ife 37.451

Organizace knihovních fondů
Building Area Studies Collections / ed. by Dan Hazen and James Henry Spohrer. /Budování fondů zaměřených na teritoriální studium./ - Wiesbaden : Harrassowitz, 2007. - viii, 163 s. - (Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen ; Bd. 52)
Oa 36.951

KAHN, Miriam B. : The Library Security and Safety Guide to Prevention, Planning, and Response. /Bezpečnost knihovny a průvodce prevence, plánování a odezvy ochrany./ - Chicago : ALA, 2008. - ix, 129 s.
Ol 37.082

Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví. 1. díl / ed. Jana Poláková. - Praha : Národní památkový ústav, 2007. - 235 s.
Zb 37.597

Understanding FRBR : what it is and how it will affect our retrieval tools / ed. by Arlene G. Taylor. /Porozumět FRBR - Funkční požadavky na bibliografické záznamy - co to je a jak bude ovlivňovat naše nástroje k vyhledávání./ - Westport : Libraries Unlimited, 2007. - viii, 186 s.
Od 37.259

Sítě knihoven
Places and Spaces : public libraries for 21st century in Australia and New Zealand : Adelaide 31 March - 1 April 2006 : conference proceedings / ed. by Alan Bundy. /Místa a prostory. Veřejné knihovny pro 21. století v Austrálii a na Novém Zélandu. Materiály z konference 2006./ - Adelaide : Auslib Press, 2006. - 206 s. : il.
Teb 37.075

Rozpor činnosti vybraných knihoven poskytujících VKIS v Moravskoslezském kraji v roce 2007 / zpracovaly Marie Šedá a Kateřina Byloková. - Ostrava : Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2008. - 52 l. : il., grafy, tabulky
Kqn 8.674/B

ZEMÁNKOVÁ, Ladislava : Výroční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2007 : zpracováno na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce 2007 v jednotlivých krajích ČR, poskytnutých krajskými knihovnami. - Praha : Národní knihovna ČR - Knihovnický institut, 2008. - 82 s. : il., grafy, tabulky
Kfg 8.686/B

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2