Přehled obhájených diplomových prací na ÚISK FF UK v září 2008

PETRA MYŠKOVÁ> Petra.Myskova@ff.cuni.cz  VĚRA PILECKÁ > Vera.Pilecka@ff.cuni.cz  

Předkládáme vám další z přehledů diplomových prací obhájených na Ústavu informačních studií a knihovnictví Univerzity Karlovy. Cílem seriálu je seznamovat pravidelně knihovnickou veřejnost se zdroji aktuálních informací z našeho oboru a přispět k většímu využití diplomových prací našich studentů.
Pátý přehled obhájených diplomových prací se týká zářijového termínu státních závěrečných zkoušek. V něm ukončilo magisterské studium na ÚISK FF UK šestnáct studentů a byl obhájen stejný počet diplomových prací.
V případě, že vás některá z prací zaujme a budete se o ní chtít dozvědět více, kontaktujte redakci časopisu Čtenář nebo přímo nás. Na vaši žádost oslovíme autora příslušné práce s nabídkou na uveřejnění výtahu ve Čtenáři.
Informace o zadaných, odevzdaných a obhájených bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních pracích na Ústavu informačních studií a knihovnictví je možné vyhledávat pomocí systému ISDP (Informační systém diplomových prací) na http://isdp.alstanet.cz/.V tomto systému najdete o pracích z našeho přehledu (kromě práce L. Nováčka, který zveřejnění v ISDP odmítl) také další informace, např. kdo byl jejich vedoucím a oponentem, překlad názvu práce do angličtiny, autorský abstrakt, rozsah práce a klíčová slova.
Výtisky všech obhájených diplomových prací jsou uloženy v areálu FF UK v Knihovně společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích, U Kříže 8, Praha 5- Jinonice.
Seznam názvů a autorů obhájených diplomových prací:
Knihovna Václava Havla (Bc. Alžběta Kolumpeková)
Modernizace justice prostřednictvím nových informačních technologií (Bc. Eliška Kovandová)
Vizualizované informační systémy - přehled a analýza základních typů (Petr Hons)
Analýza současného neviditelného webu (Bc. Monika Veselá)
Lékařský informační servis ve farmaceutické firmě (Bc. Ondřej Burský)
Vliv rozvoje ICT na světovou ekonomiku - mikroekonomický pohled: marketing a reklama na internetu (Bc. Pavla Tošnerová)
Informace jako ekonomický statek, hodnota a role informace na trzích: teorie a praxe ekonomie informací: nové aplikace ekonomických mechanismů (Bc. Jitka Jarmarová)
Internetové vyhledávače s důrazem na technický vývoj a ekonomiku provozu (Libor Nováček)
Rozvojové programy MŠMT ČR: Informační zdroje pro výzkum a vývoj a Informační infrastruktura výzkumu (Bc. Andrea Morávková)
Použitelnost a přístupnost webových portálů (Bc. Alena Jašprová)
Plnotextové frankofonní informační zdroje z oboru medicíny dostupné v prostředí WWW (Bc. Vladimíra Sochová)
Návrh alternativní učební osnovy předmětu informační výchova na střední škole: zapojení informačního centra školy do výuky (Bc. Michal Mulač)
Folksonomie a možnosti jejich využití s přihlédnutím k potřebám akademického prostředí (Bc. Eliška Pavlásková)
Používání pokročilých informačních technologií a virtuální reality v divadle (Bc. Kateřina Stuparičová)
Výzkum možností výuky ve virtuální realitě a v prostředí Second life (Bc. Štěpánka Jůnová)
Digitální propast z aspektu gender (Bc. Magdalena Hornová)

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2