Z KNIHOVEN...

Karvinská knihovna v aureole slávy

V červnu letošního roku si karvinská knihovna připomenula 85. výročí svého vzniku, a to na oslavě uspořádané v secesních prostorách Společenského domu Lázní Darkov. Mezi devadesáti účastníky setkání dominovali vzácní hosté, mezi něž patři-la Mgr. Zlata Houšková z Národní knihovny ČR, Jerzy Kronhold, generální konsul Polské republiky v Ostravě, prof. Jan Malicki, ředitel Slezské knihovny v Katovicích, prof. Karel Kadłubiec - folklorista působící na Ostravské univerzitě v Ostravě, Ing. Lea Prchalová, ředitelka Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě, ředitelé karvinských dolů a velkých podniků, škol a knihoven, a zejména městští radní vedeni primátorem statutárního města Karviné Tomášem Hanzelem. Ten také zahájil celou akci a přirovnal karvinskou knihovnu k úctyhodné dámě, která střeží své bohatství, neustále je obnovuje a nabízí svůj duchovní potenciál co nejširší veřejnosti. Je chvályhodné, že svými atraktivní-mi službami oslovuje a přitahuje k sobě perspektivní kategorii uživatelů, kteří se rekrutují z řad dětí a mládeže.
V karvinské knihovněPoté se svým šarmem a bravurním proslovem vystoupila Z. Houšková, která zdůraznila moderní charakter karvinské knihovny, její nadčasovost, cílené strategické uvažování a hledání nových cest k uživateli, zejména s ohledem na neustálý růst informací, informačních zdrojů a technologií. Velmi diplomaticky se dotkla problémů nejpalčivějších, tj. zdrojů financování (zejména z městských rozpočtů), a také potřeby reprezentativního vnějšího i vnitřního vzhledu knihovny. Popřála knihovně do dalších let mnoho neutuchající energie, dobrých nápadů, štědrého zřizovatele a hodně spokojených návštěvníků. Následně se ujala slova PhDr. Halina Molinová, ředitelka Regionální knihovny Karviná ( i autorka tohoto textu - pozn. red.). Ve své PowerPoint prezentaci nastínila vznik a vývoj knihovny, její dosavadní úspěchy i strasti, a zejména ukázala na realizaci nových, velmi odvážných projektů. Zmínila například počítačovou hru pro děti p. n. Bibliotown s poznávacím a vzdělávacím charakterem, dále Multimediální festival - soutěž žáků a studentů o nejlepší zpracování počítačové prezentace literárního díla nebo také umístění nabídky služeb a prezentaci Regionální knihovny Karviná ve virtuálním světě Second Life, který navštěvuje kolem 12 000 000 uživatelů.
Součástí programu byla zajímavá reportáž, kterou uskutečnila redaktorka Českého rozhlasu v Ostravě Mgr. Halina Drábek (polská redakce) na téma: „Co pro vás znamená knihovna a jaké zkušenosti nebo vzpomínky máte na knihovnu karvinskou?“Na tyto otázky velmi poutavě a zajímavě odpověděli: Ing. J. Krupka - poslanec Parlamentu ČR, Mgr. P. Juras - náměstek primátora statutárního města Karviná, prof. J. Malicki - ředitel Slezské knihovny v Katovicích, prof. K. Kadłubiec - folklorista, R. Ště-pánek - tenista, dr. B. Fiala - děkan Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné, dr. B. Vévoda - ředitel karvinského gymnázia, dr. D. Janovská - ředitelka odboru služeb Slovenské národní knihovny v Martině a také nová MISS ČR Z. Jandová.
V různorodých názorech respondentů se potvrdila pozitivní reakce na společenskou funkci a potřebnost knihovny jako instituce vzdělávací, informační a kulturní. Bylo potěšující, že všichni hovořili o vztahu ke knihovně velmi přirozeně, bez patosu a obecně proklamovaných frází.
Skutečným oživením programu slavnosti bylo vystoupení bývalého knihovníka, nyní velké hvězdy hudebního nebe Jarka Nohavici. Věnoval knihovně svůj osobní dar a zazpíval tři nádherné písně, málo známou knihovnickou hymnu Knihovník, velmi poetickou a melodickou Těšínskou a úryvek z Mozartovy opery Cosi fan tutte,kterou přebásnil do češtiny. Nakonec se ještě přihlásilo o slovo několik zástupců velkých šachet a podniků, kteří předali ředitelce knihovny sponzorský dar - šeky s patřičným finančním obnosem určeným na zakoupení nových knih, časopisů a dokumentů.
Oslavy pak ještě dlouho pokračovaly v atmosféře příjemné debaty a bohatého rautu. Chvílemi se nám zdálo, že se o knihovně mluví jako o instituci, která v hierarchii kulturních hodnot přece jenom zaujímá jedno z předních míst. Kéž by tomu tak bylo vždy a všude.
HALINA MOLINOVÁ

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2