Ze světa

Zdroje jsou dostupné v Knihovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Deutscher Bibliothekartag, 98. výroční konference německých knihovníků, se bude konat v červnu 2009 v Erfurtu. Motto konference Nový pohled na knihovny naznačuje téma, jímž budou změny ve vnímání knihoven v politice,společnosti. Předběžná zpráva o této konferenci uvádí několik tematických okruhů pro přednášky a semináře. Patří k nim např. nové základy pro knihovnu budoucnosti, trendy organizace a řízení knihoven, budovy knihoven v budoucnosti, knihovny v komunitě, knihovny jako aktéři informačního trhu, staří a noví partneři pro spolupráci knihoven, aktuální stav a perspektivy vyhledávání informací nebo diskuse o elektronických službách.
(BuB. - 60, č. 9 (2008), s. 629)

Několik knihovnických spolků působících v Bavorsku připravilo zajímavou akci nazvanou Wahlprüfsteine, čili Volební prubířské kameny. Program byl zaměřen na letošní volby do zemského parlamentu. Knihovníci rozeslali všem politickým stranám registrovaným k těmto volbám dotazník, kterým zjišťovali, jak se jednotlivé strany staví k problémům bavorských knihoven. Politické strany se tak vyjadřovaly k právnímu zajištění knihoven, funkci knihoven jako nepostradatelné součásti vzdělávacího systému v Bavorsku, otázkám spolupráce knihoven se školami a informační podpory vzdělávání. Zapojení knihoven do předvolebního boje může působit rozporuplně. Na druhou stranu, při dodržení nestrannosti a vyváženosti, bylo užitečné, že se knihovníci orientovali v politických programech podle svého profesního zájmu. Bavorští knihovníci také věří, že s pomocí získaných materiálů budou schopni hájit své zájmy a kontrolovat plnění předvolebních slibů. Odpovědi politiků jsou vystaveny na stránkách BIB-Landesgruppe Bayern http://www.bib-info.de/landesgr/bayern/aktuell.html.
(http://oebib.wordpress.com/2008/09/22/bib-landtagswahl-bayern-4-parteien-haben- auf-wahlprufsteine-geantwortet/; BuB. - 60, č. 9 (2008), s. 681-682)

Univerzitní knihovna v Bratislavě letos uskutečnila průzkum zpracování periodik ve slovenských knihovnách, od roku 1996 již třetí. Jeho cílem bylo zjistit úroveň změn v této oblasti, zmapovat rozsah fondů periodik, objem ročně získávaných periodických zdrojů, finanční náklady. Zjišťovaly se statistické údaje o fondech periodik v institucích, finanční náklady na akvizici, způsob zpracování nepravých periodik, jak jsou zdroje využívány v informačních službách, jak jsou budovány automatizované katalogy, jaké automatizované systémy jsou používány ke katalogizaci, využívání mezinárodních standardů při katalogizaci periodik, úroveň věcného zpracování periodik, jak je využíván souborný katalog periodik, jak instituce spolupracuje při vytváření dalších souborných katalogů.
(Bulletin UKB. - č. 1 (2008), s. 13-25)

Slovenské knihovny se připravují na zavedení eura. Nyní, až do 16. ledna 2009, fungují v období duálních cen. Do konce roku 2008 je hlavní měnou slovenská koruna, od 1. ledna 2009 to bude euro. V přípravě na toto období knihovny zpracovaly do začátku srpna ceníky, které uvádějí poplatky přepočítané na euro podle pevného kurzu stanoveného k 8. 7. 2008. Kalkulace musela být hotova do začátku srpna a poté byly v knihovnách vystaveny ceníky s duálním zobrazením cen, a to až do 31. 12. 2009. Knihovny se řídí předpisy, podle kterých se duální zobrazení cen týká ceníků, upomínek, smluv, cenovek v obchodech a poplatků ve službách, účtenek z registračních pokladen, faktur, mezd, výpisů z účtů. Knihovníkům pomáhá tzv. eurokalkulačka, která přepočítává poplatek v korunách na euro a provádí zároveň potřebné zaokrouhlení. Ty knihovny, které nejsou rozpočtovými organizacemi, se mohou předzásobit eury v listopadu a prosinci 2008, pro rozpočtové organizace platí povinnost pokladnu k 31. prosinci vynulovat.
(Knižnica - Roč. 9, č. 8 (2008), s. 3-4)

V květnu letošního roku se v Univerzitní knihovně v Bratislavě konala výstava nazvaná Z válečného alba fotografií letce RAF. Šlo o fotografie generálmajora v.v. Ivana Schwarze, který byl přítomen na vernisáži. Válečný veterán byl účastníkem bitvy o Británii za druhé světové války jako letec britského Královského letectva.
(Bulletin UKB. - č. 1 (2008), s. 13-25)

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2