Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR


Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace
Advances in Library Administration and Organization. Vol. 24 / ed. by Edward D.Garten, Delmus E. Williams, James M. Nyce. /Pokrok v knihovnické administrativě a organizaci. Sv. 24./ Amsterdam : Elsevier, 2007. - x, 402 s.
Kf 37.612

ACHMADOVA, Ju. A. : Sistema menedžmenta kačestva biblioteki : učebno-praktičeskoje posobije. /Systém řízení kvality knihovny. Učebnice./ Sankt--Peterburg : Professija, 2007. - 260 s.
Kf 37.673

Brücken für Babylon : interkulturelle Bibliotheksarbeit : Grundlagen, Konzepte, Erfahrungen / hrsg. von Petra Hauke und Rolf Busch. /Mosty pro Babylon : mezikulturní knihovnická práce : základy, koncepce, zkušenosti./ Bad Honnef : Bock+Herchen, 2008. - xxxii, 286 s. : il., grafy. - (Bibliothek und Gesellschaft ; Bd. 21)
Kfe 37.586

DUDEN, Rosalind Farnam : Using Benchmarking, Needs Assessments, Quality Improvement, Outcome Measurement, and Library Standards : how-to-do-it manual. /Použití benchmarkingu, hodnocení potřeb, zdokonalení kvality, měření výsledků a knihovnické normy. Příručka./ New York : Neal-Schuman, 2007. - xxii, 464 s. : grafy + 1 CD-ROM. - ( How-To-Do-It Manuals for Librarians ; no. 159)
Kf 37.538

Knihovny současnosti 2008 : sborník z 16. konference, konané ve dnech 16.-18. září 2008 v Seči u Chrudimi / sestavil Jaromír Kubíček. Brno : Sdružení knihoven ČR, 2008. - 373 s. : il., grafy, tabulky
Kfd 37.618

Automatizace knihovnické a informační činnosti
AGNEW, Grace : Digital Rights Management : a librarian’s guide to technology and practice. /Řízení digitálních práv : příručka knihovníka pro technologii a praxi./ Oxford : Chandos, 2008. - xiv, 437 s.
Abdf 37.666

IV encuentro del Foro de NAPLE : resursos digitales en las bibliotecas públicas. /4. konference NAPLE Forum : digitální zdroje ve veřejných knihovnách./ Madrid : Ministerio de Cultura, 2008. - 189 s. : il.
Abdf 37.601

LIU, Jia : Metadata and its Applications in the Digital Library : approaches and practices. /Metadata a jejich aplikace v digitální knihovně : přístupy a praxe./ Westport : Libraries Unlimited, 2007. - xx, 192 s.
Abdf 37.606

Organizace knihovních fondů
Manuel UNIMARC : format bibliographique : version franćais. - 5. éd. /Příručka UNIMARCu : bibliografický formát. Francouzská verze./ München : Saur, 2007. - x, 753 s. - ( IFLA Series on Bibliographic Control ; vol. 33)
Odab 37.557

MAXWELL, Robert L. : FRBR : a guide for the perplexed. / FRBR - Funkční požadavky na bibliografické záznamy : příručka pro rozpačité./ Chicago : American Library Association, 2008. - vii, 151 s. : grafy
Od 37.539

Newspapers Collection Management : printed and digital challenges : proceedings of the International Newspaper Conference, Santiago de Chile, April 3-5, 2007 / ed. by Hartmut Walravens. /Řízení novinových sbírek : tištěné a digitální výzvy. Materiály z mezinárodní konference, Santiago de Chile, 3.-5. 4. 2007./ München : Saur, 2008. - xi, 396 s. : il. - (IFLA Publications ; 133)
Oaab 37.669

Sítě knihoven
GUSEVA, Jevgenija Nikolajevna : Tipologija bibliotek : naučno metodičeskoje posobije. /Typologie knihoven : vědecko-metodická příručka./ Moskva : Libereja-Bibinform, 2007. - 152 s. - (Bibliotekar‘ i vremja. XXI vek ; vyp. 65./
T 37.639

Library 2.0 Initiatives in Academic Libraries / ed. by Laura Cohen. /Knihovna 2.0 - iniciativy ve vysokoškolských knihovnách./ Chicago : Association of College and Research Libraries, 2008. - xi, 167 s. : il.
Tb 37.609

MATTHEWS, Joseph R. : Library Assessment in Higher Education. /Hodnocení knihoven ve vyšším vzdělávání./ Westport : Libraries Unlimited, 2007. - vii, 147 s.
Tb 37.441

National Library of New Zealand : new generation National Library : the future home for our heritage / Penny Carnaby. /Národní knihovna Nového Zélandu : nová generace národní knihovny : budoucí domov pro naše dědictví./ Wellington : National Library of New Zealand, [2007?]. - [16] s. : il.
Taa 8.683/B

Služby knihoven
DREŠER, Julija Nikolajevna : Biblioterapija : teorija i praktika : učebnoje posobije. /Biblioterapie : teorie a praxe. Učebnice./ Sankt-Peterburg : Professija, 2008. - 269 s.
Sf 37.622

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2