Digitalizační centrum Knihovny AV ČR

ANNA RYŠÁNKOVÁ > rysankova@lib.cas.cz  
Digitalizace je velmi aktuálním tématem v celém světě. Všichni si uvědomují, že záchrana historických a vědeckých dokumentů pomocí digitalizace je důležitým mezníkem pro zachování kulturních hodnot. V České republice lze již několik let pozorovat aktivity spojené s digitalizací, které už mají své výsledky v podobě digitálních knihoven s řadou digitalizovaných kulturních a vědeckých materiálů.
Pracoviště Akademie věd ČR vydávají již několik desetiletí množství vědecké literatury, jejíž velká část je publikována ve vědeckých časopisech, mnohé tituly mají více než stoletou tradici. V současné době vzniká naprostá většina vědeckých prací v elektronické formě. Pro výzkum v řadě oborů jsou však důležité i velmi staré vědecké práce a jejich převedení do digitální podoby pak musí zajišťovat digitalizační pracoviště.
Významným impulsem pro vznik Digitalizačního centra Knihovny akademie věd ČR (DC KNAV) byly povodně v roce 2002. Pro záchranu obsahu poškozených knih a časopisů byla digitalizace jedním z možných řešení. Při tak velkém objemu zničených publikací nebylo možné všechny restaurovat. Na vznik DC KNAV přispěla i Evropská unie z finančních prostředků určených na pomoc při odstraňování škod po povodních. Zkušenosti a inspirace pro vybavení digitalizačního pracoviště byly čerpány z evropských knihoven se zavedenými digitalizačními pracovišti (např. Univerzitní knihovna v německém Göttingenu). V českém prostředí byla navázána úzká spolupráce s Národní knihovnou ČR, která měla v době vzniku DC KNAV dvě digitalizační pracoviště, jedno pro rukopisy a staré tisky a druhé pro záchranu tisků z 19.-20. století tištěných na kyselém papíře.
Spolupráce s Národní knihovnou probíhá i nadále v rámci několika projektů zabývajících se digitalizací starých, ohrožených nebo vědeckých děl. Jedná se např. o výzkumné projekty Optimalizace nástrojů pro digitalizaci tištěných dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru a Evidence digitalizovaných dokumentů, sledování procesu zpracování a vývoj systému pro zpřístupnění. KNAV spolupracuje i s dalšími partnery. Výsledkem těchto projektů je například Česká digitální matematická knihovna - http://www.dml.cz/. Na tomto projektu se kromě KNAV podílí Matematický ústav AV ČR, který je jeho nositelem, Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. Digitalizační centrum KNAV zabezpečuje digitalizaci a grafické zpracování matematických publikací, jejich OCR, archivaci a prezentaci v rámci AV ČR.
Kromě těchto dlouhodobých projektů spolupracuje Digitalizační centrum i na jednorázových projektech. Mezi nejzajímavější bychom mohli zařadit například diplomy a ocenění Václava Havla z jeho knihovny, Šteyerův Kancionál pro Oddělení hudební historie Etnologického ústavu AV ČR nebo barevné mapy pro vědeckou knihovnu v Českých Budějovicích či digitalizaci barevných rukopisů ze 14.-16. století pro Moravskou zemskou knihovnu v Brně. Zpracované vzácné tisky jsou umístěny v digitální knihovně Manuscriptorium (dostupná na http://www.manuscriptorium.com). Unikátní byla též digitalizace Portolánového atlasu z roku 1563 pro Vědeckou knihovnu v Olomouci.
Od počátku fungování digitalizačního pracoviště KNAV v roce 2004 do konce listopadu roku 2008 bylo digitalizováno více než 2 miliony stran. Počet zaměstnanců se ze čtyř začínajících pracovníků zvýšil na současných osm, s čímž se také zvýšilo technické zabezpečení pracoviště.
V současnosti disponuje Digitalizační centrum KNAV dvěma velkoformátovými barevnými knižními skenery, dvěma skenery pro menší formáty pro skenování v šedé škále, dalšími skenery a jedním barevným skenerem pro nesvázané předlohy. Zeutschel OS 7000 jsou určeny pro formáty předloh do A2 při rozlišení 400 dpi a až 800 dpi při formátu 1xA4. Skenují černobíle nebo v odstínech šedi. Pro barevné předlohy, mapy či staré tisky používá digitalizační pracoviště specializovaného knižního skenovacího zařízení DigiBook 10 000 RGB. Tento skener je určen pro formáty do velikosti A1 včetně, při rozlišení 400 dpi. Maximální rozlišení skeneru je 800 dpi při 1xA4. Skener snímá předlohy buď barevně, černobíle nebo ve 256 odstínech šedi. Ke skeneru bylo dodáno speciální úchytné zařízení s přítlačným sklem pro knihy, které nelze otevřít více než na 90 nebo 120 stupňů. Dalším příslušenstvím byla přídavná plochá deska na skenování velkých map a plochých neknižních předloh. Později bylo pořízeno ještě přítlačné sklo na klasickou vyrovnávací kolébku pro formáty do A3 včetně.
Kromě barevného skeneru DigiBook využívá v současnosti Digitalizační centrum nový barevný knižní skener od firmy Proserv. Toto unikátní zařízení skenuje předlohy až do velikosti A0 při rozlišení 600 dpi pod přítlačným sklem po celé ploše. Jeho nespornou výhodou je také multifunkční základna. Prvně je to kolébka pro rozevřené knihy, kterou lze pohybovat jak v ose X, tak v ose Y. V druhé řadě je zde přídavné zařízení pro regulaci přítlaku kolébky ke sklu, rychlosti či možnost vypnutí některých jejích částí. Na tomto skeneru se provádí digitalizace historických map pro Jihočeskou vědeckou knihovnu v Českých Budějovicích.
Pro jednotlivé listy, které nejsou svázány, má pracoviště k dispozici rychlý skener Panasonic KV - S1025C High Speed Scanner. Jedná se o velkokapacitní zařízení pro předlohy do formátu A4 včetně. Skenuje v barvě (24bit), šedé škále nebo černobíle.
Kromě skenování se věnuje pracoviště především vytváření metadat, OCR a grafickým úpravám nasnímaného materiálu. K těmto částem zpracování je využíván především systém Sirius, software pro OCR FineReader a software pro grafické zpracování BookRestorer. Výsledek celé digitalizace (produkce pro AV ČR) si lze prohlédnout v Digitální knihovně AV ČR - http://kramerius.lib.cas.cz. Kromě produkce pro potřeby AV ČR poskytuje digitalizační centrum služby i ostatním zájemcům. Více podrobností je možné se dozvědět na webových stránkách pracoviště http://digit.knav.cz.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2