Kniha mého srdce - příležitost pro knihovny

VÍT RICHTER
Česká televize připravuje ve spolupráci s Českým rozhlasem, Svazem českých knihkupců a nakladatelů a s knihovnami ČR pořad Kniha mého srdce (KMS), jehož cílem je nalézt nejoblíbenější knihu obyvatel České republiky. Od začátku dubna do října 2009 se uskuteční rozsáhlý cyklus televizních a rozhlasových pořadů, které budou provázet hlasování veřejnosti o nejoblíbenější knihu. V pořadech vystoupí řada známých herců, autorů, politiků a dalších osobností, které vyjádří svůj vztah k četbě i milovaným knihám. Cílem celé akce není pouze hledání nejoblíbenější knihy, ale především široce pojatá popularizace četby, literatury, vydávání knih a také činnosti knihoven. V roce 2004 organizoval SKIP podobné celostátní hlasování pod názvem Moje kniha (www.mojekniha.cz). Letos budou moci knihovny využít potenciál těsné spolupráce s televizí a rozhlasem a své služby, vzdělávací i kulturní aktivity provázat s jednotlivými pořady. První příležitostí bude ještě před zahájením KMS Týden čtení (9.-15. 3.), dále Noc s Andersenem (3. 4.), Den knihy a autorských práv (23. 4.) a zejména Týden knihoven (5.-11. 10.), kdy bude vyhlášena nejoblíbenější kniha. Důležitým úkolem knihoven bude především podpora hlasování. Zde knihovny mohou zejména:
Propagovat pořad KMS mezi návštěvníky knihovny, obyvateli obce nebo mezi zaměstnanci instituce, ve které knihovna působí, a co nejvíce lidí přesvědčit, aby na anketu odpověděli.
Umístit logo KMS a odkaz na anketu na webové stránky knihovny; poskytnout informace o KMS ve svých prostorách.
Nabídnout možnost hlasovat prostřednictvím internetu nebo vyplnit a odevzdat anketní lístek v knihovně.
Navázat spolupráci se školami, nemocnicemi, domovy důchodců, muzei apod., kde může probíhat hlasování.
Získat podporu populárních osobností, sportovců, politiků, spisovatelů a vyzvat je k vyslovení názoru na oblíbenou knihu.
Česká televize vydá u příležitosti pořadu KMS anketní lístky a plakáty, které budou ve spolupráci se SKIP a knihovnami distribuovány do knihoven. Pořad KMS bude mít vlastní webovou stránku www.knihasrdce.cz, na které budou zveřejňovány aktuální informace, diskuse a multimediální pořady k jednotlivým knihám a autorům. Knihovny mají velkou možnost dokázat, že jsou funkční, rychle a pozitivně reagující síť informačních institucí. Je to také ojedinělá šance k jejich mediální prezentaci i příležitost přesvědčit celostátní média o výhodnosti spolupráce s knihovnami. Jaký důsledek může mít naopak pro knihovny promarnění této příležitosti ve vztahu k mediální sféře, je asi zřejmé. Vyzýváme proto všechny knihovny, aby se k akci připojily. Pokud máte zájem spolupracovat na akci KMS, zaregistrujte se na http://skip.nkp.cz/akcKMS.htm, kde jsou k dispozici další informace.

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2