Novinky z fondu Knihovny knihovnické literatury Národní knihovny ČR

Úplný přehled novinek najdete na adrese http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=09_Okn/Prirustky.htm

KNIHOVNICTVÍ

Teorie. Řízení a organizace
BIX - der Bibliotheksindex : ein Sonderheft von B.I.T. online. 2008 / hrsg. von Rolf Fuhlrott ...[et al.]. /Ukazatel knihoven. Zvláštní číslo časopisu B.I.T. online 2008./ Wiesbaden : Dinges & Frick, 2008. - 56 s. : il.
Kfe 8.691/B

BUDD, John M. : Self-Examination : the present and future of librarianship. /Sebeanalýza : přítomnost a budoucnost knihovnictví./ Westport : Libraries Unlimited, 2008. - xiii, 281 s.
Kea 37.607

COLEMAN, Sterling Joseph, Jr. : Librarianship and Information Science in the Islamic World, 1966-1999 : an annotated bibliography. /Knihovnictví a informační věda v islámském světě, 1966 až 1999. Anotovaná bibliografie./ Lanham : Scarecrow Press, 2005. - ix, 425 s.
Kfe 37.603

Research Library International Benchmarks. /Mezinárodní srovnávání vědeckých knihoven./ New York : Primary Research Group, 202 s.
Kf 37.474

RUPPELT, Georg : Buch- und Bibliotheksgeschichte. /Dějiny knihy a knihoven./ Hildesheim : Olms, 2007. - 229 s.
Kdb 37.300

Automatizace knihovnické a informační činnosti
ALBITZ, Becky : Licensing and Managing Electronic Resources. /Licencování a řízení elektronických zdrojů./ Oxford : Chandos, 2008. - xxi, 182 s.
Abdf 37.667

MAY, Christopher : Digital Rights Management : the problem of expanding ownership rights. /Řízení digitálního práva : problém expandování vlastnických práv./ Oxford : Chandos, 2007. - xv, 162 s.
Abdf 37.496

The Survey of Library Database Licensing Practices. /Přehled způsobů licencování knihovnických databází./ New York : Primary Research Group, 2008. - 110 s.
Abdb 37.613

Organizace knihovních fondů
Perspectives on Serials in the Hybrid Environment / ed. by Harriet Lightman and John P. Blosser. /Perspektivy seriálů v hybridním prostředí./ Chicago : American Library Association, 2007. - xv, 111 s. - (ALCTS Papers on Library Technical Services and Collections ; 15)
Oaab 37.445

SATIJA, Mohinder Partap - HAYNES, Elizabeth : User’s Guide to Search List of Subject Headings. /Uživatelská příručka k seznamu předmětových hesel./ Lanham : Scarecrow Press, 2008. - ix, 145 s.
Odbb 37.604

Sítě knihoven
Postavenie a úloha verejných knižníc v Bratislavskom kraji : zborník materiálov zo seminára pri príležitosti 35. výročia Knižnice Ružinov / zostavil Peter Kuzma. Bratislava : Knižnica Ružinov, 2008. - 113 s. : il. - (Všeličo ; zv. 8)
Teb 37.617

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové / ed. Pavel Doucek. Hradec Králové : Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, 2008. - [60] s. : barev. il.
Ta 37.630

Šmidingerova knihovna ve Strakonicích 1843 až 2008, 165 let. Strakonice : Šmidingerova knihovna, 2008. - 1 sv. ( 23 volných listů) : il.
Tec 8.705/B

Služby knihoven
MATTHEWS, Joseph R. : The Evaluation and Measurement of Library Services. /Hodnocení a měření knihovnických služeb./ Westport : Libraries Unlimited, 2007. - xx, 372 s. : grafy.
Kf 37.608

Public relations a lobovanie pre knižnice : zborník príspevkov z odborného seminára, ktorý sa konal dňa 4. marca 2008 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici / zostavila Blanka Snopková. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2008. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM) : barev.
Se 432/CD-ROM

KNIHOVĚDA
A Companion to the History of the Book / ed. by Simon Eliot and Jonathan Rose. /Průvodce dějinami knihy./ Malden : Blackwell, 2007. - xvi, 599 s. : il. - (Blackwell Companios to Literature and Culture ; 48)
Xa 37.175

Dalimilova kronika : pařížský zlomek latinského překladu v Olomouci : [ Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Umělecké centrum UP, 9. až 31. října 2006 / text Libuše Hrabová, Antonín Kalous]. Olomouc : Nadační ústav regionální spolupráce, 2006. - [21] s. : barev. faksim.
Xaa 36.609

DEAZLEY, Ronan : Rethinking copyright : history, theory, language. /Přehodnocení autorského práva : dějiny, teorie, jazyk./ London : Edward Elgar, 2006. - 201 s.
Xd 36.570
DESAIVE, Suna - POGGIOLI, NoĎlle : Le marketing du livre : études et stratégies. /Marketing knihy : studie a strategie./ Paris : Electre, 2006. - 153 s. - (Pratiques éditoriales)
Xc 36.619

Vyhledávání

Přihlášení

Jméno
Heslo
  • Pokud ještě nemáte své přihlašovací jméno a heslo, a jste předplatitelem tištěné verze Čtenáře, zaregistrujte se.
  • Zapomněl jsem své přihlašovací údaje, co mám dělat? Více informací.

Aktuální číslo

foto_tydne
Středočeský kraj

Copyright © 2007 - Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Realizace: BestSite s.r.o., redakční systém CMS K2